Bronsibis  Plegadis falcinellus (49/52)
Senast:
2023. 8-10 jan. Parboäng - Lunda, Ventlinge, Öland
2022. 23-28 maj, på flera lokaler, Öland, 1-2 ex.
2022. 26 maj, Vellinge ängar, Sk. samma som 22-23 maj?
2022. 22-23 maj, Gäddängen, Fulltofta - Övedskloster, Skåne
2022. 22 maj, Tåkern, Vadstena k:n, Östergötland
2022. 20 maj, Munkagårdsfloen, Morup, Halland

Bird Alarm, Club300

Skåne
Småland
Öland
Uppland
Gotland
Halland
Västergötland
Sörmland
Östergötland
Blekinge
Närke
Bohuslän
Dalarna
Hälsingland
Jämtland
Värmland
Västmanland

15
11
8
5
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1


Nybroplattformen, Östergötland   2020-10-15


Månader

 Jan.   -
 Feb.   -
 Mar.   -
Apr.   1
Maj. 14
Jun.   3
Jul.   1
 Aug.   -
Sep. 12
Okt. 17
Nov.   3
 Dec.   -

 före 1798. 1:a

 före 2005......30
 2005. 1
 2006. 1
 2007. -
 2008. -
 2009. -
 2010. 1
 2011. -
 2012.. 2
 2013.. 2
 2014. 1
 2015... 3
 2016.... 4
 2017.. 2
 2018. 1
 2019. 1
 2020.. 2
 2021. 1 tillbaka till ibis