Bronsibis  Plegadis falcinellus (52/56)
Senast:
2023. 8-10 jan. Parboäng - Lunda, Ventlinge, Öland

Bird Alarm, Club300

Skåne
Småland
Öland
Halland
Uppland
Gotland
Västergötland
Östergötland
Blekinge
Sörmland
Närke
Bohuslän
Dalarna
Hälsingland
Jämtland
Värmland
Västmanland

16
11
10
5
5
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1


Nybroplattformen, Östergötland   2020-10-15


Månader

 Jan.   -
 Feb.   -
 Mar.   -
Apr.   1
Maj. 19
Jun.   3
Jul.   1
 Aug.   -
Sep. 12
Okt. 17
Nov.   3
 Dec.   -

 före 1798. 1:a

 före 2005......30
 2005. 1
 2006. 1
 2007. -
 2008. -
 2009. -
 2010. 1
 2011. -
 2012.. 2
 2013.. 2
 2014. 1
 2015... 3
 2016.... 4
 2017.. 2
 2018. 1
 2019. 1
 2020.. 2
 2021. 1
 2022.... 4


 tillbaka till ibis