Öland

Amerikansk bläsand
2022. 2 maj, Risinge hamn, Mörbylånga k:n
2012. 21-23 april, Karsnabben, Böda hamn, samma ex.
2012. 2-3 april, Gåsgrund, Böda hamn
1996. 16-18 maj, Eckelsudde samt Kalvhagen
1994. 30 maj, Sillgrund, Föra
1992. 29 juni-2 juli, Eckelsudde

Gulkindad kricka
2010. 27 mars, 2k+ hane Kapelludden, Bredsätra

Blåvingad årta
2003. 10 sept. mot S Segerstads fyr
1994. 24 april, Ottenby

Vitögd dykand
2017. 14-20 okt. Hornsjön, Borgholm k:n
1998. 4 sept. Segerstads fyr, sträckande
1989. 29 aug. Stora Ören
1980. 9-12 april, Frösslundamossen
1977. 20 juni, Hälluddsviken, Böda

Mindre bergand
2024. 17-23 april, Parboäng - Grönhögen


Amerikansk sjöorre
2024. 4 maj, str. N Hornsudden, Borgholm k:n
2024. 13 april, str. O Ölands södra udde
2023. 11 april, str. N Scoutdalen, Sandbergen, Mörbylånga k:n

2020. 10 april, Björnsnabben, Ölands norra udde
2019. 23 april, mot O Västrevet, Ottenby
2019. 16 april, mot NO Västrevet, Ottenby
2017. 8 april, mot SO Degerhamn - Ölands södra udde, samma som 15 april 2016
2016. 29 april, mot O Ölands södra udde
2016. 15 april, mot O Ölands södra udde
2015. 10 april, mot N Stora rör
2012. 2 maj, mot N Södra udden, Ottenby
2004. 22 april, Södra udden, Ottenby, sträckande
2001. 1 maj, Stora rör, sträckande
1994. 18 okt. Segerstads fyr, sträckande

Amerikansk knölsvärta
2020. 11 april, mot N Hornsudden, Borgholm k:n

Sibirisk knölsvärta
2024. 4 maj, str. N Hornsudden, Borgholm k:n
2024. 26 april, str. N Hornsudden, Borgholm k:n

2021. 21 april, Hornsudden, Borgholm k:n
2018. 26-29 maj, 3K+ Sandviks camping/Årsvik
2018. 26 april, 3K+ Hornsudden, Borgholm k:n

Amerikansk kopparand
2003. 26 aug-14 okt. Reningsverket, Mörbylånga
2001. 12-13 maj, Alverviken, Föra
1998. 31 aug. Segerstads fyr, sträckande
1998. 12-26 juli, Yttre Grönhögendammen
1997. 13-18 april, Grönhögendammarna, samma ex. sedan två tidigare år
1996. 17 maj-28 juli, Grönhögen - Albrunna kalkbrott - Parboäng
1995. 23 april-4 juni, Albrunna kalkbrott, samma som vid Stormaren
1995. 17 april, Stormaren
1994. 7-26 maj, Albrunna kalkbrott
1994. 2 maj, Stormaren
1993. 24 okt. Stenåsabadet
1988. 10 nov. Stenåsabadet, sträckande
1986. 4-9 juni, Petgärde träsk

Stillahavslom
2023. 11-25 nov. Ölands norra udde


Dvärgrördrom
2007. 23 juni, Gårdby hamn
1984. 1 juni, Petgärde träsk

Natthäger
2014. 20 juni, Sebybadet
2013. 28 maj-2 juni, Albrunna kalkbrott
1990. 13 maj, Skärlöv, S Hulterstad
1989. 1-4 juni, Grönhögensdammen, S. Lundsjön
1982. 2 juni, Ottenby Kungsgård
1972. 8 maj, Ottenby

Rallhäger
2017. 1 juni, mot SV Södra udden, Ottenby
2009. 5 juli, mot SV Västrevet, Ottenby
1989. 28 maj, Ottenby

Kohäger
2024. 12-15 maj, Alverviken, Borgholm k:n
2023. 14-17 okt. Alby - Ottenby

2014. 4 okt. Kungsskär, Skärlöv
2008. 12 maj, Södra udden, Ottenby, samma som vid Runsten
2008. 6 maj, Runsten

Purpurhäger
2004. 6-7 juni, Gillsby mossar
2001. 1 juni, Kvinnsgröta
1993. 31 maj, S:a Kvinneby, Möckelmossen och Beijershamn
1989. 1 juni, Stenåsa
1983. 4 juni, Ottenby
1951. 12 okt. Ottenby

Bronsibis
2023. 8-10 jan. Parboäng - Lunda, Ventlinge

2022. 23-28 maj, Petgärde träsk och Möckelmossen, flera lokaler, 2 ex.
2016. 20 maj, mot V Ölands norra udde, samma som vid Kapelludden
2016. 9 maj, mot SV Kapelludden
2015. 14 maj, mot SV Södra udden, Ottenby
2012. 29 maj, Triberga mosse, Hulterstad s:n
1999. 3 okt. Eckelsudde
1996. 7 sept. Halltorp
1992. 16 maj, Högby hamn
1987. 19 okt. Gräsgård
1982. 25 okt. Mellby ör

Skedstork
2020. 3-6 maj, Beijershamnsviken
2019. 9 maj, Norra Maderna, Beijershamn, 2 ex.
2018. 21-22 maj, Kapelludden, samma som 10 maj
2018. 20 maj, mot V Ölands norra udde, samma som 10 maj
2018. 10 maj, Beijershamn
2017. 25-26 maj, Beijershamn, samma som 27 april
2017. 15 maj, Beijershamn, samma som 27 april
2017. 15 maj, Beteby, Mörbylånga, samma som 27 april
2017. 27 april, Beijershamn
2014. 16-28 maj, Gammalsby - Ottenby - Beijershamn - Mörbylånga
2013. 17-18 juli, Beijershamn, samma som 12-15 maj
2013. 7-9 juni, Sillgrund, NO Vialmsudde, samma som 12-15 maj
2013. 27 maj, mot N Albrunna kalkbrott, samma som 12-15 maj
2013. 23-25 maj, Beijershamn, samma som 12-15 maj
2013. 12-15 maj, Beijershamn
2007. 24-26 maj, Beijershamn - Västerstadsviken
1975. 15 juni, Beijershamn
1975. 14-16 juni, Egby, O Borgholm
1973. 3 juni, Petgärde träsk
1966. 22-23 maj, Ottenby, samma som vid Stenåsa och Mellby ör
1966. 20 maj, Mellby ör, samma som vid Stenåsa
1966. 19 maj, Stenåsa

Smutsgam
2009. 9 aug. Klinta, Smedby s:n
2000. 9 aug. Stenåsabadet, samma ex.
2000. 4 aug. sträckande från Öland till Småland, samma ex.
2000. 1 aug, Enetri samt 3 aug. Segerstads fyr, samma ex.
2000. 8-9 juli, Gårdby, Segerstads fyr - Ottenby
1982. 16-18 juni, Ottenby
1976. 26-28 aug. Ottenby

Gåsgam
2013. 19 juli, Södra Möckleby - Kastlösa

Ormörn
2023. 23-24 aug. Sibyllas jaktstuga, Ottenby, samma ex.
2023. 1-11 aug. Hulterstadstrakten

2021. 1-2 sept. Ottenby - Södra Öland
2020. 24-28 juni, Möckelmossen - Bårby
2020. 15 maj, Ölands norra udde, förbiflygande
2020. 14-18 maj, Bårby - Södra baspunkten - Möckelmossen
2017. 4 aug. Övre Segerstad, samma som 31 juli
2017. 2 aug. Resmo alvar, samma som 31 juli
2017. 31 juli, Albrunna kalkbrott
2017. 27 maj, Löttorp - mot S Källa
2016. 23-28 maj, Möckelmossen - Frösslunda - Gösslunda - Stenåsa
2013. 6 okt. mot N Sandby skjutfält
2012. 23 sept. Sibyllas jaktstuga, Ottenby, samma som 16-21 sept.
2012. 16-21 sept. Möckelmossen
2012. 17 juli-7 aug. Bårbykärret - Möckelmossen
2011. 8-10 okt. Ottenby - Sebberneby
2006. 1 sept. Sibyllas jaktstuga, Ottenby
2002. 7 sept. Stora Alvaret
2002. 8-9 maj, Ottenby - Stora Alvaret - Kalkstad
1998. 23 maj, Albrunna kalkbrott
1997. 23 juli-7 aug. Möckelmossen
1996. 11 aug. Knisa mosse
1995. 12 okt. Mörbylånga, samma ex.
1995. 8 okt. Naturbokhandeln, Stenåsa, samma ex.
1995. 20-24 sept. Stora Alvaret - Möckelmossen - Södra baspunkten, samma ex.
1995. 12 aug. Ås k:a
1994. 2 och 4 april, Petgärde träsk och Tryggestad
1991. 25-28 aug. Ottenby
1990. 27 sept. Ottenby
1990. 4 juli, Möckelmossen
1989. 9 sept. SO Kastlösa, troligen samma
1989. 8 sept. Ottenby
1989. 20 aug. NV Segerstad, 1 ex. troligen samma sedan 10 aug.
1989. 19 aug. Ottenbylund, 1 ex. troligen samma sedan 10 aug.
1989. 15 aug. Solberga, Gräsgård, 1 ex. troligen samma sedan 10 aug.
1989. 13 aug. Möckelmossen, 1 ex. troligen samma sedan 10 aug.
1989. 10 aug. Möckleby-Torngård, 2 ex.
1988. 31 aug.-6 sept. Ottenby
1987. 25 maj, Södvik-Källa
1984. 2 juni, Södra Möckleby och Torngård
1980. 14 sept. Nedre Västerstad, Smedby
1976. 31 maj, Möckelmossen
1946. 30 sept. Ottenby

Örnvråk
2002. 31 juli, mot N Gillsby mossar, samma som 28 juli
2002. 30 juli, Södra Greda, Föra, samma som 28 juli
2002. 28 juli, Ås - Södra Möckleby
2000. 28-29 juli, Hammarby, Smedby s:n - Ottenby
1989. 11 sept. Ottenby

Stäppörn
2019. 14-26 april, på flera lokaler, samma som 16 feb.
2019. 16 feb-31 mars, Böda hamn - Ölanda flygfält
2016. 20-27 mars, Ottenby - Löttorp
2015. 2-5 sept. Kärra, Eketorp, Karl X:s mur
2013. 1 juli, mot N Ottenby - Stormaren
2011. 23 jan. Gräsgårds kyrka, samma som 2010
2010. 1 jan-22 nov. Ottenby - Stenboudd, samma som 2009
2009. 21 aug-29 dec. Stormaren - Mellby - Ottenby
2006. 5-18 okt. Ottenby - Stenåsa - Ottenby, ringmärkt 10 okt.
2004. 20-27 juli, Stora Alvaret, samma som 25-31 mars
2004. 25-31 mars, Ottenby, Gillsby mossar och Södviken
2002. 24 april, mot S Skärlöv och mot N Segerstads fyr, Öland, samma som 5-6 april
2002. 5-6 april, Ottenby - Albrunna - Ottenby, samma som 2001
2001. 14-23 okt. Hulterstad - Ottenby, samma som 18 juli
2001. 18 juli-4 aug. Stormaren - Båden - Ottenby
1993. 18-19 sept, Ottenby
1990. 20 mars, Isgärde, N Färjestaden
1983. 14 aug. Ottenby
1981. 17-24 aug. Ottenby
1979. 26-27 juli, Ottenby
1974. 2-3 aug. Ottenby, även 21 aug.

Kejsarörn
2014. 13 april, mot S Össby
2003. 9-13 okt. Strandtorp, Norra Möckleby och söderut på Öland
1980. 23 aug. Ottenby, samma som i Fyledalen, Skåne 17 aug.

Dvärgörn
2016. 22 maj, Ölands norra udde
1964. 15-16 aug. Kastlösa

HÖKÖRN
2023. 3 sept. Tvärvägen, radarmasterna, Näsby


Rödfalk
2023. 8-11 sept. Strandtorps strand - Södra lunden, Ottenby

2019. 21 maj, mot NO Ölands norra udde
2014. 13-14 juni, Södra Lundparkeringen, Ottenby
2006. 24 maj, Dröstorpsmossen
1984. 21 maj, Stenåsa
1961. 11 och 21 maj, Ottenby

Eleonorafalk
2016. 21 maj, mot NV Grönhögens hamn
2016. 2 maj, mot N Ölanda flygfält, Borgholm k:n
2015. 25 aug. Grankullavik
2004. 7 aug. Haga Park, Beijershamn
1998. 8 aug. Resmo
1988. 2 sept. Ottenby, samma som den 29 aug.
1988. 29 aug. Stenåsa
1983. 17 juli, Ottenby, Kungsstenarna. 1:a i Sverige

Dvärgsumphöna
1976. 10 juni-1 juli, Petgärde träsk

Småtrapp
2020. 5 maj, Ölands norra udde
1934. februari, Solberga, Torngård, hittad död
1870. december, södra delen av ön

Kragtrapp
1974. 18-26 okt. Ottenby, Schäferiängarna
1847. februari, Solberga, Gräsgård, skjuten. 1:a i Sverige

Stortrapp
1954. 4 dagar, oktober, Mellböda, Böda, skjuten

Styltlöpare
2020. 21-22 maj, Wilkegårds våtmark - Källahamn - Högby hamn - Böda hamn - Ölands norra udde
2008. 25-27 maj, Skärlöv - Gammalsbyören
2003. 5 juni, N Össby by
2000. 14 maj, Torpmossen, Mörbylånga k:n
1983. 18 juni, Sebybadet, Segerstad
1975. 1-3 nov. Ottenby

Tjockfot
2023. 7-8 maj, Oxhagen, Ottenby

2014. 10-11 aug. Gammalsbyören, Sebybadet
2010. 22-25 maj, Gäddviken, Ottenby
1995. 12 juli, Ottenby, fyrvägen
1991. 5 juni, Ottenby
1981. 2 juni, Ottenby
1967. 9 aug. Stora Rör
1898. 27 nov. Näsby, Sandby, skjuten. 1:a i Sverige

Ökenlöpare
1942. 4-5 sept. Ottenby

Rödvingad vadarsvala
2023. 27 juni-2 juli, Össby, Mörbylånga k:n

2019. 25 juni, mot NO Södra udden, Ottenby
2011. 31 maj, Schäferiängarna, Ottenby
1983. 15 maj, Frösslundamossen
1976. 25 maj, Frösslundamossen

Svartvingad vadarsvala
2008. 12 aug-13 nov. Mellbyör - Ottenby, samma som 10 aug.
2008. 10 aug. mot S Gårdby hamn - Gräsgårds hamn
1997. 18-23 aug. Ottenby, samma som vid Sebybadet
1997. 18 aug. Sebybadet
1997. 12-13 aug. Kapelludden
1985. 18 okt.-3 nov. Ottenby
1972. 12 aug. Ottenby
1971. 13 sept. Ottenby
1969. 14 juni, Ottenby

Kamtjatkapipare
1993. 5-13 aug. Stora Ören

Tibetpipare
2009. 27-29 juni, Beijershamn

Ökenpipare
2016. 27-29 april, Sebybadet
2009. 27 juli-2 aug. Norrvik - Sandvik, Ottenby
2003. 19-28 juli, Stora Ören - Segerstads fyr - Sandvik, Ottenby
2003. 13-18 juli, Norrvik, Ottenby
2000. 21 okt. Sebybadet
1961. 17-21 maj, Ottenby
1954. 9 aug. Ottenby

Kaspisk pipare
2014. 20-22 april, Görans dämme, Hulterstads våtmark

Amerikansk tundrapipare
2005. 26 maj, Norrvik, Ottenby
2003. 17 juli-13 sept. Sandvik - Västrevet, Ottenby
1999. 18 okt. Sandvik, Ottenby
1999. 26-27 maj, Långören, Sandby s:n

Sibirisk tundrapipare
2023. 19 sept. str. S Södra utmossen, Mörbylånga k:n

2020. 4-6 juli, Norrvik, Ottenby
2017. 26 juli-5 aug. Ottenby
2014. 26 juni-20 juli, Södra udden, Ottenby, 2 ex.
2013. 27 juli-14 aug. Beijershamn
2012. 16-20 juli, Bondängen, Ottenby
2008. 3-9 aug. Västrevet, Ottenby
2008. 27-29 juni, Södra udden, Ottenby
2007. 2-10 aug. Ås kyrka, Näsby
2006. 27 juni, Beijershamn
2005. 13-15 juli, Stora Ören
2001. 10 aug. Ottenby, sträckande
2001. 25 maj, Södra hamnen, Mellby ör
2000. 13 maj, Vässby fjärd, Södviken
1999. 26 juli, Gammalsbyören
1998. 19 sept. Ottenby, Sandvik
1995. 23 okt. Segerstads fyr - Sandvik, Ottenby
1992. 27-28 juli, Stenåsabadet
1992. 19-23 juli, Sandby skjutfält, 2 ex.
1991. 8 juli, Ottenby
1985. 14-16 juli, Stora Ören

Kolymasnäppa
2014. 11-12 juni, Västrevet, Ottenby
2005. 2-3 aug. Bondängen och Sandrevlarna, Ottenby. 1:a i Sverige

Sandsnäppa
2003. 22-23 aug. Norrvik, Ottenby. 1:a och enda i Sverige.

Tundrasnäppa
2012. 14-16 juli, 2K+ Västerstadsviken

Rödhalsad snäppa
1995. 17-18 juli, Ottenby, ringmärkt
1990. 17 juli, Sandby borg
1985. 2-3 aug. Stora Ören. 1:a i Sverige

Långtåsnäppa
1977. 4-5 okt. och 15 okt.-2 dec. Ottenby. 1:a och enda i Sverige

Vitgumpsnäppa
2022. 27 juli, Sebybadet
2019. 5-10 aug. Norra Betebyören, samma som 30 juli
2019. 30 juli, Beijershamn
2018. 20 aug. Ottenby fågelstation, ringmärkt, samma som vid Beijershamn
2018. 19-20 aug. Beijershamn
2016. 29 juli, Sebybadet
2014. 14 aug. Triberga läge
2009. 23-26 maj, Norrvik - Södra udden, Ottenby
2008. 5 aug. Södra udden, Ottenby
2005. 14-27 juli, Norrvik, Ottenby
2003. 14 juli, Sandvik, Ottenby, samma som vid Beijershamn
2003. 1-3 juli, Beijershamn
2002. 30 maj, Beijershamn
1992. 6-7 aug. N Stenåsabadet, samma som vid Ottenby
1992. 18 och 23 juli, Ottenby, ringmärkt
1987. 22 juli, Stenåsabadet

Gulbröstad snäppa
2023. 21 sept. Norrvik, Ottenby

2017. 2-4 sept. Bondängen, Ottenby
2015. 23-27 aug. Beijershamn
2012. 27-30 sept. Sebybadet
2007. 24-26 juli, Sebybadet
1982. 10 aug. Torngård, samma som vid Stora Ören
1982. 3-7 aug. Stora Ören. 1:a i Sverige

Spetsstjärtad snäppa
2008. 7 aug. Segerstads fyr

Styltsnäppa
2005. 2-7 juli, Beijershamn
1963. 13-14 juli, Beijershamn. 1:a i Sverige

Större beckasinsnäppa
2020. 16-21 okt. Södra schäferiängarna, Ottenby
1990. 15-17 och 21 okt. Eckelsudde, samma som vid Sebybadet
1990. 13-15 och 19 okt. Sebybadet
1961. 25-27 okt. Ottenby, skjuten, beläggexemplar, finns på Naturhistoriska Riksmuseet

Hudsonspov
2006. 27-30 juni, Ottenby, samma som 2003
2003. 14-21 juni, Greda vik - Vässby fjärd. 1:a och enda i Sverige

Dvärgspov
2005. 8 okt-8 nov. Ventlinge - Segerstad, samma ex. 1:a och enda i Sverige
2005. 24-30 sept. Gräsgård - Näsbybadet, samma ex.
2005. 12-13 sept. Sandvik, Ottenby

Större gulbena
1976. 6 aug. Kapelludden. 1:a i Sverige

Mindre gulbena
1997. 7 juli, Eckelsudde
1990. 1 juni, Ottenby

Amerikansk skogssnäppa
1987. 25 maj, Gårdby. 1:a och enda i Sverige

Fläckdrillsnäppa
2012. 2-3 dec. Källskär, Gårdby s:n

Sibirisk gråsnäppa
2003. 12 juli, Gammalsbyören. 1:a och enda i Sverige

Wilsonsimsnäppa
1988. 14-16 maj, Sandby skjutfält
1985. 24-25 maj, Gammalsbyören och Stora Ören

Präriemås
1987. 19-25 april, Solberga

Ringnäbbad mås
2003. 3 april, Mörbyudd
1996. 11 okt. Melösa strand
1995. 14 april, Ottenby
1987. 20 juli, Stenåsa

Ismås
2021. 5 dec. str. S Triberga läge - Mellby ör - Össby hamn - Näsbybadet
1975. 11 april, Stora Rör, sträckande mot norr

Sandtärna
2022. 30 juli, Näsbybadsvägen, Näsbybadet
2020. 16 aug. mot N Södra udden, Ottenby
2020. 2 juni, mot N Össby - Skärlöv - Stenåsabadet - Gårdby
2019. 14 sept. mot SV Södra udden, Ottenby
2011. 21 maj, mot NV Södra udden, Ottenby
2010. 17 maj, Södra udden, Ottenby
2009. 30 april, mot SV Segerstads fyr - Södra udden, Ottenby
2002. 21 maj, Schäferiängarna, Ottenby. 2 ex. Samma som 19 maj
2002. 19 maj, mot SV Segerstads fyr. 2 ex.
2001. 16 sept. Segerstads fyr, sträckande
1996. 3 juni, Beijershamn
1995. 28 sept. Sebybadet
1995. 27-28 maj, Södviken, samma som på norra udden
1995. 18 maj, Ölands norra udde
1994. 17 sept. Ottenby. 1 ex. Samma som innan
1994. 17 sept. Segerstads fyr och Näsbybadet, 2 ex. Samma som vid Stenåsabadet
1994. 17 sept. Stenåsabadet. 3 ex.
1993. 24 maj, Beijershamn. 2 ex.
1990. 28 juli, Stenåsabadet
1987. 19 juni, Ottenby
1985. 25 juni, Kapelludden
1982. 18 maj, Gräsgårds hamn
1978. 16 juni, Ottenby
1978. 30 maj, Frösslundamossen
1976. 26 maj, Frösslundamossen
1975. 22-26 maj, Ottenby
1966. 29 juli, Ottenby

Spetsbergsgrissla
2019. 17 maj, mot O Björnsnabben, Norra udden
1995. 8 dec. Segerstads fyr
1993. 14 nov. Sebybadet

Större turturduva
1994. 3 jan.- 18 mars, Mörbylånga
1993. 1 jan.- 23 april och 19 okt.- 31 dec. Mörbylånga
1992. 1 jan.- 23 april och 14 okt.- 31 dec. Mörbylånga
1991. 19 okt. Mörbylånga
1990. januari - 13 april och 22 okt.- 31 dec. Mörbylånga
1989. 1 jan.- ca 4 mars, Mörbylånga
1988. 1 jan.- mitten av mars, Mörbylånga
1987. 1 jan.- slutet av mars, 10 och 15 juni samt 18 okt.- 31 dec. Mörbylånga
1986. 1 jan.- mitten av mars och oktober- 31 dec. Mörbylånga
1985. 19 feb.- 15 maj och 17 nov.- 31 dec. Mörbylånga

Spetsstjärtad duva
2019. 21-30 maj, Ventlinge - Hammarby, Mörbylånga k:n

Dvärguv
1963. 5 maj, Ottenby

Tornuggla
2021. 6-20 mars, Mörbylånga k:n
2020. 6-7 nov. Borgholms k:n
2020. 10 juni, Mörbylånga k:n
2017. 6 dec. Alby mosse

Skorstensseglare
1999. 6-7 nov. och 12-13 nov. Gårdby. 1:a och enda i Sverige

Blek tornseglare
2022. 7 nov. Stora grundet, Ölands norra udde, förbiflygande
2022. 5 nov. Össby hamn
2022. 25 okt. str. N Össby, Mörbylånga k:n
2020. 28 okt-7 nov. Ölands norra udde, 2 ex. (3 ex?)
2020. 27-29 okt. Borgholm
2020. 26 okt. mot SV Gårdby hamn, Mörbylånga k:n
2013. 21 okt. Södra udden, Ottenby
2004. 31 okt. Grönhögen
1999. 24 juli, Segerstads fyr

Alpseglare
2011. 31 maj, mot S Södra udden, Ottenby, 2 ex.
1995. 23-24 maj, Ölands södra udde

Grön biätare
2014. 15 juni, Möckelmossen - Norra lunden, Ottenby

Kalanderlärka
2010. 14 okt. Segerstads fyr
2007. 29 maj, Fyrvägen, Ottenby, samma som 21 maj
2007. 21 maj, Schäferiängarna, Ottenby
2003. 19 juli, Stora Ören
2000. 1-3 aug. Sandby skjutfält

Stensvala
2012. 15-20 nov. Gårdby hamn - Bläsinge hamn. 1:a och enda i Sverige

Sibirisk piplärka
2023. 22 okt. Talldunge S Triberga läge

2022. 15-16 okt. Ventlinge hamn, Albrunna
2022. 29 sept-2 okt. Ottenby fågelstation, ringmärkt
2018. 8-12 nov. Södra lunden, Ottenby
2017. 18 okt. Sandviks camping, Mörbylånga k:n
2013. 14 okt. Råbäcksdungen
2007. 5 okt. Össbyskogen, Össby
2007. 1-2 maj, Stenåsabadet
2000. 3 okt. Össbyskogen, Össby
1996. 18-19 okt. Ottenbylund
1996. 16-18 sept. Segerstads fyr

Sibirisk järnsparv
2016. 30 okt. Fälten N Kungsgården, Ottenby
2016. 27-28 okt. Hälluddsvik, Borgholm k:n
2016. 26 okt. Toknäs udde, Byxelkrok
2016. 25-26 okt. Ölands södra udde
2016. 24 okt. Mellstabydungen, Gräsgård
2016. 23-24 okt. Mellby ör
2016. 23 okt. Mellby
2016. 23 okt. N Stormaren, Södra Möckleby
2016. 22-24 okt. Enerum, Böda
2016. 20-21 okt. Ottenby fågelstation, ringmärkt
2016. 19-22 okt. Bjärby strand, Kastlösa
2016. 19-20 okt. Gullehamn, Äleklinta
2016. 18 okt. Pumphusdammen, Kastlösa åkrar, 2 ex.
2016. 17-25 okt. Albrunna strand
2016. 15-17 okt. Gåssten, Hammarby
2016. 15-16 okt. Långbroudden, Västerstadsviken
2016. 14-25 okt. Parboäng badplats, Ventlinge
2016. 14-20 okt. Degerhamns hamn
2016. 14-16 okt. S Segerstads fyr
2016. 14-15 okt. Campingdungen, Stenåsabadet
2016. 14 okt. Hahns fiskestugor, Ottenby
2016. 13 okt. Mellby malm
2016. 13 okt. Ottenby fågelstation, ringmärkt
1987. 22-28 okt. Segerstads fyr. 2 ex.
1987. 18 okt. Stenåsabadet
1976. 29 okt. Ottenby, ringmärkt. 1:a i Sverige

Svartstrupig järnsparv
2017. 8 nov. Södra udden, Ottenby, ringmärkt
2013. 9-10 nov. Stenåsabadet
2010. 10-16 okt. Södra udden, Ottenby, ringmärkt

Alpjärnsparv
2012. 8 maj, Ölands norra udde, Borgholm k:n
1983. 30 april, Borgholms slottsruin
1966. 25-26 april, Ottenby
1963. 12 juni, Ottenby
1959. 2 maj, Ottenby. 1:a i Sverige

Sydnäktergal
2019. 28 maj, Södra lundparkeringen, Ottenby
2019. 12 maj-6 juli, Mellby, samma som 2018
2019. 21 april, Fyrvägen, Ottenby
2018. 18-28 juni, Mellby, Mörbylånga k:n
2017. 31 maj, Södra lundspetsen, Ottenby
2017. 28 maj, Ottenby fågelstation, ringmärkt
2013. 19-20 juni, Södra lundspetsen, Ottenby
2010. 14-26 juni, Algutsrum
2006. 9 nov. Stationsträdgården, Ottenby, ringmärkt
2004. 27 maj, Albrunna kalkbrott
2002. 23-24 maj, Södra lundspetsen, Ottenby
2002. 18-19 maj, Norra Lunden, Ottenby
1999. 4 maj, Ottenby, ringmärkt
1995. 1 juni, Ottenby, ringmärkt
1994. 6 juli, Ottenby, ringmärkt
1989. 3 maj, Ottenby, ringmärkt
1989. 29 april, Ottenby, ringmärkt
1988. 30 april, Ottenbylund
1986. 18 maj, Ottenby, ringmärkt
1986. 17 maj, Ottenby, ringmärkt
1971. 4 juni, Ottenby, ringmärkt
1964. 18 okt. Ottenby, fångad. 1:a i Sverige

Tajgablåstjärt
2019. 25 okt. Ölands södra udde, Ottenby, ringmärkt
2019. 21 okt. Lilla Grönhögendammen, Grönhögen
2016. 22-25 okt. Råbäcksdungen
2016. 22 okt. Kastlösa åkrar
2016. 11-15 okt. Grönhögen
2016. 25-26 sept. Sebybadet
2016. 17 sept. Kungsgården, Ottenby
2016. 3 april, Ölands norra udde
2015. 10 okt. Torngårdsdungen, Torngård
2015. 4 okt. Sandbyborgs läge
2015. 28 mars, Södra Lunden, Ottenby
2011. 19-21 okt. Sandviks camping
2010. 13 okt. Mellersta Lunden, Ottenby
2010. 13 okt. Sebybadet
2010. 12 okt. Triberga läge
2010. 9-11 okt. Hålsnäsdungen, Sandby skjutfält
2010. 29 sept-3 okt. Södra udden, Ottenby, ringmärkt, kvarhölls för orienteringsförsök
2009. 16-17 okt. Bjärby badplats, Runsten s:n
2008. 4 nov. Södra udden, Ottenby, ringmärkt
2008. 24 sept. Hålnäsdungen, Sandby skjutfält
1996. 16 okt. Boudden, Löt
1973. 28 maj, Ottenby

Vitstrupig näktergal
1971. 11 juni-14 juli, Ottenby, ringmärkt. 1:a i Sverige

Sibirisk buskskvätta
Vitgumpad buskskvätta

2021. 19-23 okt. Båden - Strandtorp (DNA)

Obestämd vitgumpad buskskvätta
2024. 13 maj, Södra schäferiängarna, Ottenby
2024. 1 maj, Ölands södra udde
2018. 22 maj, Purpurdammarna, Södra lundparkeringen, Ottenby
(obestämd)
2016. 9-14 okt. Mellby/Skärlöv
(obestämd)
1980. 29 sept. Ottenby, ringmärkt
(obestämd)
1977. 20 sept. Ottenby, ringmärkt
(obestämd) (DNA)

Kaspisk buskskvätta
Vitgumpad buskskvätta

2024. 18 maj, Västra mark, Ottenby

2020. 1 maj, Björnsnabben, Ölands norra udde

Amurbuskskvätta
2015. 9-11 okt. Kungsstenarna, Ottenby (DNA)

Isabellastenskvätta
2019. 21 maj, Södra udden, Ottenby
2016. 17-25 okt. Seby gravfält
2014. 1 maj, Södra udden, Ottenby
2003. 17 okt. Södra udden, Ottenby
2001. 27 maj, Ventlinge k:a
1980. 18-19 okt. Mellstaby, Gräsgård. 1:a i Sverige

Nunnestenskvätta
2022. 30 okt-1 nov. Ölands södra udde, Ottenby, ringmärkt 31 okt.
2020. 7 okt. Hulterstad, Mörbylånga k:n
2019. 2 nov. Björnsnabben, Ölands norra udde
2017. 7 nov. Ölands norra udde
2017. 24-26 okt. Triberga
2017. 19 okt. Råbäcksdungen, Gräsgård
2016. 14 okt. Ventlinge strand
1996. 15 okt. Stenåsabadet
1995. 16 okt. Ottenby
1982. 24 okt. Segerstads fyr

Östlig medelhavsstenskvätta
2008. 9-22 juni, Södra udden, Ottenby, ringmärkt 16 juni
2005. 14 maj, Näsbybadet
2000. 31 maj, Södra lundspetsen, Ottenby
(obestämd)
1999. 2 juni, Nygärde, Parboäng
1990. 30 sept-1 okt. Norra Kvinneby, N Stenåsa

Ökenstenskvätta
2020. 14 nov. Grönhögens golfbana, Mörbylånga k:n
2016. 22-25 okt. Enerum, Borgholm k:n
2016. 21-23 okt. Neptuni åkrar, Borgholm k:n
2016. 16 okt. Nygårds läge, Segerstad
2013. 9 nov. Stenåsabadet
2011. 13-14 nov. Västrevet, Ottenby, samma som 25 okt.
2011. 25 okt. Orminge rör, Ottenby
2010. 1-9 okt. Stenboudd, Runsten s:n
2007. 25 okt. Bondängen, Ottenby
2006. 15 dec. Mörbyudd, Löt s:n
2005. 29 okt. Bläsinge
1996. 6 april, Fyrholmen, Ölands norra udde
1992. 5 okt. Segerstads fyr
1986. 23 nov. Kapelludden
1980. 1-4 nov. Ottenby
1974. 2-5 nov. Västrevet, Ottenby
1941. 8 okt. Ottenby. 1:a i Sverige

Guldtrast
2003. 18 april, Ottenby, ringmärkt
1985. 23 okt. Stenåsabadet

Sibirisk trast
1990. 11 sept. Ottenby, ringmärkt. 1:a och enda i Sverige

Beigekindad skogstrast
2023. 10-11 okt. Ölands norra udde


Gråhalsad trast
1999. 15 maj, Segerstads fyr

Svarthalsad trast
2021. 17 jan. Albrunna, Mörbylånga k:n
2015. 7-10 jan. Näsby
2013. 27-28 okt. Stenboudd, Runsten s:n
2001. 6-9 jan. Sibyllas, Ottenby

Cettisångare
1998. 24-27 april, Ottenby, ringmärkt
1977. 12 maj, Ottenby, ringmärkt. 1:a i Sverige

Träsksångare
2005. 28 sept. Schäferiängarna, Ottenby, ringmärkt
2000. 6 okt. Långe Jan, Ottenby, fyrfall

Vattensångare
1983. 15 sept. Ottenby, ringmärkt
1974. 15 sept. Ottenby, fyrfall
1951. 14 aug. Ottenby fyrfall
1945. 12-28 aug. Ottenby, Kruthuset

Fältsångare
2023. 8 juni, Ottenby fågelstation, ringmärkt

2016. 17 maj, Fyrträdgården, Ottenby
2013. 20-21 maj, Södra udden, Ottenby, ringmärkt 20 maj
2012. 30 juli, Stationsträdgården, Ottenby, ringmärkt
1991. 19 okt. N Segerstads fyr, ringmärkt
1987. 26-27 okt. Sebybadet, ringmärkt
1954. 1 juni, Ottenby. 1:a i Sverige

Eksångare
2013. 9-11 juni, Södra udden, Ottenby, ringmärkt
1993. 26 aug-2 sept. Ottenby. 1:a i Sverige

Stäppsångare
2022. 28-29 sept. Bjärby badplats, Borgholm k:n
2022. 7 juni, Ölands södra udde, Ottenby
2021. 7-9 juni, Ottenby fågelstation - Södra lunden, ringmärkt
2020. 19 juni, Södra lundspetsen, Ottenby
2017. 15 juni, Södra Lunden, Ottenby
2016. 31 maj, Södra Lunden, Ottenby
2003. 28-30 sept. Segerstads fyr, ringmärkt
2003. 30 maj-1 juni, Ottenby, ringmärkt
2002. 19-20 sept. Gårdby hamn
2000. 3 okt. Bondängen, Ottenby
1990. 8-9 sept. Ottenby, ringmärkt
1971. 14 sept. Ottenby. (NRM) 1:a i Sverige

Saxaulsångare
2002. 19 aug. Ottenby, ringmärkt

Polyglottsångare
2019. 14-15 juli, Ottenby fågelstation, ringmärkt
2019. 13 juni, Ottenby fågelstation, ringmärkt
2016. 18 aug. Ottenby fågelstation, ringmärkt
1984. 6-7 okt. Segerstads fyr
1978. 12 okt. Ottenby, ringmärkt. 1:a i Sverige

Provencesångare
2011. 12 maj, Mellersta Lunden, Ottenby
1983. 23-26 maj, Ottenby, ringmärkt. 1:a i Sverige

Rödstrupig sångare
2022. 16 maj, Stenåsabadet
2019. 22-24 maj, Södra lundparkeringen, Ottenby
2010. 14 juni, Kungsgården, Ottenby
(obestämd)
2010. 26-27 maj, Klockarängen, Norra lunden, Ottenby
(obestämd)
2008. 19 maj, Norra Lunden, Ottenby
(obestämd)
2007. 28 april, Södra lundspetsen, Ottenby
(obestämd)
2003. 25 maj, Gammalsby
(obestämd)
2003. 10-11 maj, Segerstads fyr
(obestämd)
2003. 30 april-7 maj, Södra Lunden, Ottenby
2002. 18 maj, Södra Lundspetsen, Ottenby
(obestämd)
2002. 11 maj, Södra Lundspetsen, Ottenby
(obestämd)
2000. 7 maj, Södra Lundparkeringen, Ottenby
(obestämd)
1999. 21 maj, Parboäng gård
(obestämd)
1999. 21 maj, Södra Lunden, Ottenby
(obestämd)
1998. 24 april, Ottenby, Södra Lundsspetsen
(obestämd)
1997. 3-4 juni, Ottenby, ringmärkt
(obestämd)
1995. 13 juni, Ottenby, ringmärkt
(obestämd)
1995. 7-8 maj, Segerstads fyr, ringmärkt
(obestämd)
1992. 22 maj, Ottenby, Södra Lundsjön
(obestämd)
1988. 21-29 maj, Ottenby
(obestämd)
1986. 7-9 maj, Hammarby
(obestämd)
1981. 2-7 juni, Ottenby, Södra udden
(obestämd)
1976. 14 juni, Ottenby, Södra udden, ringmärkt
(obestämd)
1967. 13 juli, Ottenby, Södra udden
(obestämd)

Moltonisångare
2023. 28-30 okt. Trollskogen, Ölands norra udde. DNA
2018. 26 maj, Ottenby fågelstation, ringmärkt. DNA

Sammetshätta
2015. 15 maj, Södra Lunden, Ottenby, Öland
2013. 24 juni-22 sept. Södra udden, Ottenby, ringmärkt
1989. 6 juni, Ottenby, ringmärkt
1980. 21 maj-5 juni, Ottenby, ringmärkt. 1:a i Sverige

Ökensångare
2020. 1-6 dec. Solberga, Mörbylånga k:n
2016. 17-23 okt. Långgrundsudden, Borgholm k:n
2002. 8 nov. Ottenby, ringmärkt
1994. 22 okt.-1 nov. Näsbybadet
1991. 16-20 okt. Bröttorpsören
1987. 20-21 okt. Bröttorpsören
1987. 19-22 okt. Stenåsabadet
1986. 20-24 okt. N Stenåsabadet
1980. 4-11 nov. Ottenby
1961. 20 okt. Ottenby, insamlad. 1:a i Sverige

Östlig kronsångare
2019. 24 okt. Björnsnabben, Ölands norra udde. 1:a och enda i Sverige

Sibirisk lundsångare
2023. 19 sept. Ölands norra udde

2017. 24-29 okt. Talldunge S Triberga läge
1991. 5 juli, Södra udden, Ottenby, ringmärkt. 1:a i Sverige

Kaukasisk lundsångare
2003. 29 maj, Stationsträdgården, Ottenby, ringmärkt. 1:a och enda i Sverige

Bergtajgasångare
2020. 23 okt. Södra Solbergadungen, Mörbylånga k:n
2019. 7-10 nov. Ölands södra udde, Ottenby, ringmärkt
2019. 2-3 nov. Karsnabben, Böda hamn
2018. 15-16 nov. Björnsnabben, Ölands norra udde
2018. 12-13 okt. Södra Lunden, Ottenby
2017. 21-30 okt. Talldunge S Triberga läge
2017. 25-29 okt. Segerstads fyr
2016. 30 nov-1 dec. Södra Sandby
2016. 12-13 nov. Parboäng badplats
2016. 23-30 okt. Mellbytorp
2016. 18 okt. Nedre Ålebäck
2015. 21 okt. Kvinnsgröta
2015. 19-20 okt. Naturbokhandeln, Stenåsa
2015. 17-21 okt. Stenåsabadet
2015. 4 okt. Ottenby fågelstation, ringmärkt
2013. 30 nov-1 dec. Ölands norra udde
2013. 9-12 nov. Stenåsabadet
2011. 6-11 nov. Kapelludden
2011. 3 nov. Stationsträdgården, Ottenby, ringmärkt
2009. 22-31 okt. Skärlöv
2008. 8 nov. Gräsgårds hamn, ringmärkt
2008. 5-7 maj, Ottenby, ringmärkt
2007. 10-16 dec. Ottenby, ringmärkt
2007. 20 okt. Ottenby, ringmärkt
2006. 12-14 okt. Segerstads fyr
2003. 24 okt-4 nov. Stenåsabadet
2003. 25-29 okt. Gårdby hamn
2003. 16-26 okt. Kapelluddens fyr
2000. 1 nov. Bröttorpsören
2000. 20 okt. Södra Lundparkeringen, Ottenby
2000. 18 okt. Bröttorpsören
2000. 17 okt. Gårdby hamn
1999. 24 okt. Lundsjön, Ottenby
1997. 15-17 nov. Ottenby, ringmärkt
1996. 26 okt. Ottenby fågelstation, ringmärkt
1996. 10 okt. Ottenby, Södra Lundsjön
1996. 18-19 okt. V Slagerstad
1994. 24-25 nov. Enetri soptipp
1994. 19-21 nov. Enetri soptipp
1994. 7-14 nov. Ottenby, Södra Lundsjön
1989. 4-6 nov. Ottenby, ringmärkt

Videsångare
2020. 6-8 okt. Södra schäferiängarna, Ottenby, ringmärkt 8 okt.
2018. 12 okt. Hålnäsdungen, Sandby skjutfält
2018. 11 okt. Sjöåsen, Borgholm k:n
2017. 30 sept. Gammalsby, Mörbylånga k:n
2017. 26 sept. Naturbokhandeln, Stenåsa
2017. 23 sept. Ölands södra udde, Ottenby, ringmärkt
2016. 10 okt. Segerstads malm, Segerstad
2011. 2 okt. Näsby
2010. 9 okt. Södra lundspetsen, Ottenby
2009. 24 okt. Bägbyudd
2009. 21 okt. Solberga, Gräsgård s:n
2009. 18 okt. Näsby, Ås s:n
2007. 4 okt. Gräsgårds hamn
2006. 20 okt. Penåsa
2006. 12-16 okt. Södra Lunden, Ottenby
2005. 13-14 okt. Segerstads fyr
2005. 13 okt. Södra Lunden, Ottenby
2005. 11 okt. Segerstads fyr
2005. 6 okt. Triberga läge
2005. 4 okt. Segerstads fyr
2004. 12 och 16 okt. Mellersta Lunden, Ottenby
2002. 16 okt. Triberga läge
2001. 30 sept-1 okt. Södra Lunden, Ottenby
2000. 20 okt. Bjärbybadet, Runsten
2000. 19 okt. Södra Lunden, Ottenby
2000. 2 okt. SO Norra Lunden, Ottenby
1999. 5 okt. Ås vandrarhem
1999. 2 okt. Norra mossen, Alböke
1996. 14 okt. Hålnäs, Sandby
1994. 25-26 sept. Ottenbylund
1987. 18-20 okt. Ottenby
1985. 11-12 okt. Ottenby
1982. 22 okt. Stenåsa
1974. 12 okt. Ottenby, ringmärkt
1973. 7 okt. Ottenby
1962. 29 sept. Ottenby, ringmärkt
1962. 25 sept. Ottenby, 1:a i Sverige

Brunsångare
2014. 17 okt. Melösa strand
2013. 7-11 nov. Stenåsabadet
2013. 1 nov. Näsby, Mörbylånga k:n
2013. 22 okt. Stationsträdgården, Ottenby, ringmärkt
2013. 17 okt. Schäferiängarna, Ottenby
2013. 14-15 okt. Råbäcksdungen, 1-2 ex.
2013. 13 okt. Starrsångardungen, Segerstads fyr
2011. 4-8 nov. Melösa strand, 2 ex.
2011. 25-29 okt. Hästskodungen, Sandby skjutfält
2010. 16 okt. Triberga läge
2010. 9-11 okt. Södra udden, Ottenby, ringmärkt
2007. 7 okt. Össby by
2007. 7 okt. Övre Ålebäck
2006. 19-24 okt. Sebybadet
2005. 10 okt. Stationsträdgården, Ottenby, ringmärkt
2004. 16 okt. Strandtorps strand, Norra Möckleby
2003. 12 okt. Ekelunda
2002. 10-16 okt. Södra Lunden, Ottenby
2000. 18 okt. S Sebybadet
2000. 17-19 okt. Näsby
2000. 17 okt. NO Ottenbylund
2000. 5 okt. Stenåsabadet
2000. 4-6 okt. Torngård
1999. 18 okt. Triberga
1998. 8 nov. Segerstads fyr
1998. 3 okt. V Stora Ören
1996. 25 okt. Ottenby, ringmärkt.
1996. 16-18 okt. Stora Ören. 2 ex.
1996. 15 okt. Mellösa strand
1996. 15 okt. Ottenbylund
1995. 25 okt. Ottenby
1995. 22 okt. Gräsgårds hamn
1989. 5 nov. Sanby skjutfält
1987. 23-24 okt. N Gräsgårds hamn
1987. 23-24 okt. Ottenby
1987. 22-26 okt. Stenåsabadet
1987. 22 okt. Segerstads fyr, ringmärkt
1986. 13-19 nov. Ottenby, ringmärkt
1981. 27 okt. Segerstads fyr
1968. 16 okt. Ottenby. 1:a i Sverige

Bergsångare
2021. 27-28 maj, Mellersta lunden, Ottenby
1995. 28 maj-3 juni, Ottenbylund
1953. 3 sept. Södra udden, Ottenby, insamlad. 1:a i Sverige

Iberisk gransångare
2015. 20 maj, Norra Lunden, Ottenby

Tajgaflugsnappare
1998. 26 okt. Segerstads fyr, ringmärkt. 1:a och enda i Sverige

Azurmes
2016. 13-15 okt. Lilla hamnen, Grönhögen
(bordlagd)

Brun törnskata
2021. 30 okt. Ölands norra udde

Trädgårdsträdkrypare
2013. 11 maj, Ottenby, ringmärkt
1983. 16 okt. Ottenby, ringmärkt

Isabellatörnskata
2016. 10-14 nov. Mellbytorp, Mellby
1994. 20 okt-3 nov. S Södra Lunden, Ottenby
(obestämd)
1993. 28 aug. S Södra Lunden, Ottenby
(obestämd)
1990. 20-21 okt. S Södra Lunden, Ottenby
(obestämd)

Ökenvarfågel
2011. 11 juli-17 aug. Bondängen, Ottenby, ringmärkt 16 aug.

Rödhuvad törnskata
2024. 15-17 maj, Muralvet, Ottenby

2021. 17 maj, Båden, Borgholm k:n
2021. 13 maj, Mellbytorp, Mörbylånga k:n
2019. 7-9 juni, Kärra, Mörbylånga k:n
2015. 10 juli, Södra Lunden, Ottenby
2015. 1-2 juli, Ventlinge
2015. 24 maj, Karsnabben, Böda hamn
2013. 30 maj, Sibyllas jaktstuga, Ottenby
2011. 11 juli-12 aug. Kvinnsgröta, Gräsgård s:n
2011. 20 maj, Sandviks camping, Mörbylånga k:n
2009. 1 juni, Södra lundspetsen, Ottenby
2009. 14-15 maj, tvärvägen Näsby-Parboäng
1995. 23 maj, Mellösa
1993. 4 aug. Stenåsa
1992. 19 maj, 1 km V Näsby
1991. 12 sept. Ottenby
1987. 22 juli, Torngård
1982. 28-29 juli, Gösslunda
1981. 23 maj, Horns mosse, Persnäs
1980. 29 maj-10 juni, Torngård
1979. 12 juni, Ottenby
1979. 28 maj, Ottenby
1979. 19 maj, Nygärde
1977. 7 maj, Ottenby
1976. 30 juni, Hagudden, Böda
1973. 20 maj, Ottenby
1966. 26 april, Ottenby, ringmärkt
1964. 8-9 maj, Parboäng
1963. 14-15 maj, Ottenby
1962. 25 maj, Mörbylilla
1962. 10-17 maj, Ottenby
1962. 13 maj, Ottenby
1954. 18 juli-5 sept. Ottenby, ringmärkt
1952. 23 maj, Kungsgården, Ottenby. 1:a i Sverige

Masktörnskata
1984. 1 okt. Ottenby, släpptes 13 okt. efter orienteringsförsök. 1:a och enda i Sverige

Ökentrumpetare
2010. 6-8 juli, Ölands södra udde, Ottenby

Gråhuvad sparv
2019. 8-14 nov. Ölands nordöstra udde, Trollskogen

Tallsparv
2008. 26 april, Trollskogen, Grankullavik
1988. 22-24 okt. Enetri

Häcksparv
2010. 9 maj, Ottenby fågelstation, ringmärkt

Klippsparv
1997. 7-11 maj, Ottenby, ringmärkt

Rostsparv
1967. 29-30 maj, Ottenby. 1:a i Sverige

Gyllensparv
1974. 14 juni, Ottenby
1969. 8-9 maj, Ottenby
1968. 23 aug. Ottenby, ringmärkt
1966. 12-17 juni, Ottenby Kungsgård

Svarthuvad sparv
2012. 6 juni, Södra lundspetsen, Ottenby
2010. 1 juni, Skärlöv
2005. 20 maj, Kungsgården, Ottenby
1998. 13 sept. Ottenby, ringmärkt.
1984. 23-28 maj, Ottenby, ringmärkt
1982. 30 maj, Ottenby
1978. 29-30 maj, Ottenby, ringmärkt
1958. 30 maj, Ottenby
1952. 4 aug. Ottenby. 1:a i Sverige