Sörmland

Blåvingad årta
1987. 17-18 maj, Strandstuviken

Ringand
2019. 21 maj-6 juni, Järpsätter-Ytterbo våtmark - Långsjön, Ålbäck
2013. 16-29 mars, Oxelösunds hamn - Femöre - Gamla Oxelösund

Vitögd dykand
2022. 21 april-3 maj, Östra Styran, Ösmo, 2 ex.
2011. 25 maj, Berga viltvatten, Vingåker k:n
1989. 10 aug. Strandstuviken
1989. 2 juni, Landsort

Mindre bergand
1999. 20 april-5 maj, Mörkarfjärden, Fituna

Strömand
1862. 21 april, Värmbol, Klastorp, Östra Vingåker, finns i NRM. 1:a i Sverige

Amerikansk sjöorre
2023. 22 april, str. NO Södra udden, Landsort

2022. 1 maj, str. NO Södra udden, Landsort
2018. 28 april, mot NO Södra udden, Landsort

Sibirisk knölsvärta
2023. 29 april, str. NO Södra udden, Landsort

2022. 6 maj, str. NO Södra udden, Landsort
2022. 29 april, str. NO Södra udden, Landsort
2021. 28 april, str. NO Södra udden, Landsort, 2 ex.
2020. 2 maj, 3K+ mot NO Södra udden, Landsort
2020. 27 april, 3K+ mot NO Södra udden, Landsort

Amerikansk kopparand
2005. 22 maj, Floden, Katrineholm, samma som 24 april
2005. 24 april, Rävsviken, Katrineholm
2004. 7-23 sept. Ekeby våtmark, 2 ex.
2004. 8 maj-18 aug. Skåra viltvatten, 9 ex. (7 pull 29 juni)
2004. 1 maj-26 juli, Vadsjön, 4 ex.
2004. 10-14 maj, Ålsätters viltvatten
2003. 27 juli-7 aug. Vadsjön, 2 ex.
2003. 31 maj-30 juli. Ålsätters viltvatten, Katrineholm, 2 ex.
2000. 1-4 juni, Valla viltvatten, Katrineholm
1994. 20-22 juli, Valla viltvatten, St. Malm, O Katrineholm
1989. 16 juni-??, Näsnaren, Katrineholm
1985. 19-20 juni, Näsnaren

Dvärgrördrom
2002. 21 okt. Bredmar, Landsort

Natthäger
2022. 14 juni, Trekanten, Stockholm
1980. 21 okt. Marsäng, 8 km V Oxelösund

Kohäger
2020. 30-31 okt. Nora gård, Norasjön - Tullgarn. Slagen av duvhök
2018. 25 maj, Berga, Husby-Oppunda
2012. 17 maj, Horn - Sjösaviken
2002. 14 maj, Lövsunds gård, Nyköping

Bronsibis
2017. 12-16 okt. Berga ängar, Sorunda, samma som vid Uvängen
2017. 11 okt. Uvängen, Sorunda
1994. 18 juli, Bokö, Trosa skärgård
före 1835, september

Skedstork
1998. 17-26 sept. Häggnäsviken, Tullgarns slott

Smutsgam
2000. 30 juli, mot S Uvängen, Sorunda

Gåsgam
2000. 26 aug. mot S Mälarhöjden, Stockholm

Ormörn
2023. 15 maj, str. O Pumphusängen, Ågesta

2016. 31 maj, mot O Palmtorps allé, Oxelösund
2012. 6 sept. mot NV Örudden, Torö, samma som 1-2 aug.
2012. 1-2 aug. Sorunda
1986. 14 sept. Marsäng, Nyköping, samma som dagen innan
1986. 13 sept. Snäckviken, Nyköping

Stäppörn
2018. 3 nov. Björshults soptipp - Marsäng

Dvärgörn
2004. 8 juli, mot SV Mälby kvarn, Malmköping - Flen

Dvärgsumphöna
2004. 25 juni-10 juli, Pumphusängen, Ågesta

Småtrapp
1996. 1 dec. Askare gård, Vansö, Strängnäs
1996. 7 och 10 aug. Strandstuviken
1872. 16 nov. Giresta, Nyköping, skjuten

Styltlöpare
2015. 7 juni, Vadsjön, Nyköpings k:n

Tjockfot
1995. 27-28 maj, Nynäs gods, Nynäshamn, samma som innan
1995. 6-7 maj, Hörningsholm - Skanssundet, Mörkö
1930. 13 maj, Hävringe, skjuten
1919. ? Enskär, Bälinge, skjuten

Rödvingad vadarsvala
2005. 30-31 maj, Ågesta ridstall
2001. 4 juni, Valnaren, Länna bruk
1968. 25 aug. Stadsfjärden, Nyköping

Ökenpipare
1999. 3 juli, Stentäppmalmen, Utö

Kaspisk pipare
2014. 25 mars-9 april, Sandasjön, Norra Mörkö

Sibirisk tundrapipare
1999. 7 juli, Reveln, Torö

Sumpvipa
2000. 20-22 april, Uvängen, N Sorunda k:a
1975. 10 maj, Ledarön, Hörningsholm, Mörkö. 1:a i Sverige

Större beckasinsnäppa
2018. 16-21 sept. Strandängen, Erstavik
2004. 13-18 aug. Vadsjön, Husby-Oppunda

Mindre gulbena
2001. 23-25 maj, Strandstuviken

Ismås
1986. 12-18 jan, Landsort
1979. 5 nov. Torö

Sandtärna
2021. 29 juli, Tornmaden, Strandstuviken
2004. 18 maj, mot NO Saltmar, Landsort

Skäggtärna
2021. 17-18 maj, Sjösaviken, Labro ängar

Större turturduva
2022. 12-18 nov. Storängen, Utö, Haninge k:n
2009. 15 april, Kynäsvägen 4, Huddinge

Spetsstjärtad duva
2001. 3-9 juni, Brannäs våtmark, Oxelösund

Blek tornseglare
2020. 30 okt. Landsorts fyr

Asiatisk kalanderlärka
1999. 28 jan-23 mars, Landsort

Mongolpiplärka
2021. 31 okt. Landsorts fyr, Landsort

Sibirisk piplärka
2022. 22 sept. str. SV Horns båtvarv
2022. 18 sept. Fågelstationen, Landsort, förbiflygande
2019. 20 okt. Hävringe, Oxelösund k:n
2011. 5 nov. Södra lunden, Landsort
2011. 27-28 okt. Landsort
2002. 14-15 okt. Fårhagen, Landsort, ringmärkt 15 okt.
2000. 11-14 juni, Landsort, ringmärkt
1999. 3 okt. Ålandsskär, Huvudskär
1993. 2 och 4 maj, Landsort, ringmärkt
1989. 1 okt. Landsort, ringmärkt senare död.

Sibirisk järnsparv
2016. 22-23 okt. Korsby täppa, Utö
2016. 22 okt. Landsorts by
1991. 13 okt. Landsort, ringmärkt

Sydnäktergal
2021. 4-11 juni, Kungsholm, Nyköping k:n
2016. 31 okt. Landsorts fågelstation, ringmärkt
2016. 21 april, Bredmar, Landsort, ringmärkt
2005. 18 maj, Ålandsskär, Huvudskär, ringmärkt
1994. 7-20 juni, Lissmasjön, Huddinge
1990. 11 maj, Landsort, ringmärkt

Tajgablåstjärt
2018. 15 maj, Bredmar, Landsort, ringmärkt
2017. 7-8 okt. Fyrträdgården, Landsort
2017. 4 okt. Ålandsskär, Huvudskär
2011. 14 april, Saltmar, Landsort
2010. 16 okt. Enskär, Hartsö skärgård, ringmärkt
2010. 11 maj, Bredmar, Landsort, ringmärkt
2004. 4 okt. Bredmar, Landsort, ringmärkt
1993. 24 sept. Hartsö-Enskär, ringmärkt

Obestämd vitgumpad buskskvätta
2023. 12 maj, Fågelstationen, Landsort
2021. 27 nov-3 dec. Sund, Hölö
(obestämd) (DNA)

Kaspisk buskskvätta 
Vitgumpad buskskvätta

2022. 19 maj, Viltvattnet, Erstavik

Amurbuskskvätta
2008. 2 okt. Landsort, död, NRM (DNA)

Isabellastenskvätta
2019. 25 okt. Vadarbunkern, Landsort
2014. 31 mars-2 april, Lötfälten, Gorsingeholm
1999. 13-16 maj, Stentäppmalmen, Utö

Nunnestenskvätta
2024. 3 maj, Lindbacke, Svanviken, Nyköping k:n

2009. 25-27 okt. Oxelösunds hamn
1997. 25-29 okt. Hammarbybacken, Stockholm

Ökenstenskvätta
2013. 9 nov-22 dec. Edanö gård, Trosa k:n
2007. 2 nov. Landsorts by
1983. 21 april, Ågestasjön

Bruntrast
2012. 13-16 jan. Ytterbo - Järpsäter - Överbosjön

Svarthalsad trast
2012. 4 dec. Lacka, Trosa k:n
2008. 9 mars, Labro ängar, Nyköping k:n
1999. 28 feb. Landsort

Cettisångare
2007. 8-20 juni, Älviken, ringmärkt 20 juni

Fältsångare
2019. 2 nov. Källskären, Oxelösund k:n
2013. 8 juni, Landsort, ringmärkt
2008. 3-6 juni, Landsort, ringmärkt 3 juni
2007. 10 juni, Landsort, ringmärkt
2004. 17 juni, Landsort, ringmärkt
2003. 8 sept. Norra hålet, Mellanfjärden, Nyköpings hamn, ringmärkt

Stäppsångare
2019. 21 maj, Landsorts Fågelstation, ringmärkt
2008. 10-11 sept. Bredmar, Landsort, ringmärkt

Rödstrupig sångare
2019. 2 juni, Tärnskär, Värmdö k:n
(obestämd)
2001. 5 maj, Bredmar, N Landsorts by, ringmärkt
(obestämd)
1970. 24 aug. Hartsö-Enskär
(obestämd)

Sammetshätta
2019. 1-5 juni, Landsorts Fågelstation, ringmärkt 1 juni

Ökensångare
1980. 19-21 okt. Hartsö-Enskär

Bergtajgasångare
2019. 7 dec. Stegsholm, Lännåkersviken
2019. 26 nov. Källskären, Oxelösund k:n
2019. 19-24 nov. Landsorts by, Landsort
2019. 2 nov. Hävringe, Oxelösund k:n
2014. 3 nov-6 dec. Landsorts by, Landsort
2011. 4 nov. Hävringe
1996. 18 okt. Läskär, Torö

Videsångare
2019. 20 okt. Hävringe, Oxelösund k:n
2009. 23 okt. Södra udden, Landsort
2006. 3 okt. Landsort
2005. 1 okt. Landsort, ringmärkt
1997. 7 okt. Hartsö-Enskär, ringmärkt
1994. 23 okt. Landsort
1994. 9 okt. Huvudskär
1991. 6 okt. Landsort
1982. 3 okt. Hartsö-Enskär, fångad
1974. 6-8 okt. Enskär, Bälinge, ringmärkt

Brunsångare
2014. 9 okt. Bredmar, Landsort, ringmärkt
2012. 23 okt. Södra udden, Landsort
2003. 1-2 nov. Bredmar, Landsort, ringmärkt
2003. 22 okt. Bredmar, Landsort. Avled.
2001. 7-21 okt. Hartsö-Enskär, ringmärkt
1999. 10 okt. Landsort, ringmärkt

Balkansångare
2017. 27 maj, Ålandsskär, Huvudskär

Dvärgsångare
1991. 10 okt. Landsort, ringmärkt. 1:a och enda i Sverige

Azurmes
före 1786. ? Säby, Frustuna. 1:a i Sverige

Trädgårdsträdkrypare
2000. 20 sept. Hartsö-Enskär, ringmärkt
1996. 16-22 maj, Landsort, ringmärkt

Brun törnskata
2019. 5-6 okt. Saltmar, Landsort

Isabellatörnskata
1988. 18-19 okt. Landsort, ringmärkt
(obestämd ras)

Turkestantörnskata
2023. 2 juni, Södra udden, Landsort


Ökenvarfågel
2004. 29-30 sept. Hartsö-Enskär fågelstation, ringmärkt
2000. 27-28 april, Åby gård, Kiladalen, Nyköping

Rödhuvad törnskata
2019. 21 maj, Nottarö brygga, Haninge k:n
2009. 21 juni, Alvstatorp, Årsta säteri
2003. 23 juni, Korsby täppa, Utö

Ökentrumpetare
1966. mellan 5 och 10 juni, Askö 1:a i Sverige.

Tallsparv
2001. 2-12 jan. Långnäsvägen, Trosa
1998. 12-15 dec. Edenäs, Utö
1966. 20 feb-2 mars, Nynäshamn

Svarthuvad sparv
2021. 25-26 maj, Edesnäs gård, Utö
1996. 30 april-7 maj, Knutstorp, Gnesta k:n
1994. 8 okt. Landsort
1988. 29 juli, Landsort