Halland

Amerikansk bläsand
2022. 18-19 april, Busör, Halmstad k:n
2014. 4 maj, Påarp, samma som 8 april
2014. 12-16 april, Busör
2014. 8 april, Påarp
2005. 3-6 maj, Smedsgård - Morups Tånge
2005. 5 april, mot S Morups Tånge - Tylösand
1997. 11-28 aug. Getterön, samma som 1996
1996. 12 aug-16 sept. Getterön
1995. 8-13 juli, Getterön, samma som 19-24 maj
1995. 19-24 maj, Getterön
1987. 30 maj-4 juni, Getterön
1982. 6 maj, Tjolöholm

Gulkindad kricka
1975. 30 nov-6 dec. 2k+ hane Trönninge reningsverk

Blåvingad årta
2023. 29 mars-17 april, Galtabäck - Smedsgård strandängar

2013. 20-29 april, Trönninge ängar, samma som 18 april
2013. 18 april, Påarp

Ringand
2018. 6-20 feb. Halmstads reningsverk, samma ex.
2018. 14-16 jan. Vallås våtmark, Snöstorp, samma ex.
2018. 9-13 jan. Halmstads reningsverk, samma som 2017
2017. 12-23 dec. Halmstads reningsverk
2015. 29 april-12 juli, Källstorps våtmark, Falkenberg k:n
2015. 26-27 feb. Halmstads reningsverk
2010. 5-9 april, Klapperstensfältet, Påarp, samma som vid Lövstaviken
2010. 17 mars, Lövstaviken, Falkenbergs hamn
1993. 26 mars-19 april, Skottorp

Vitögd dykand
2020. 24 april, mot S Busör
2019. 12 juni, Västra tornet, Källstorps våtmark
2007. 6 maj, mot S Backfiskarudden, Fjärehals - Tyludden
2006. 1 maj, mot S Gubbanäsan, Getterön
2002. 1 juni, Mannarps våtmark, SO Harplinge
1994. 29 april, Getterön
1987. 3 maj, Getterön

Mindre bergand
1994. 17 maj, Getterön. 1:a i Sverige

Amerikansk sjöorre
2023. 8 april, Norra Mellbystrand, Laholm k:n

2022. 21 april, Gullbrannareservatet, Eldsberga, samma som 17 april
2022. 18 april, Ugglarps havsbad, Eftra, samma som 17 april
2022. 17 april, str. S Ringhals udde, Varberg k:n
2021. 28 mars, str. S Glommens sten
2021. 8-10 mars, Tönnersa strand - Mellbystrand, samma som 6 mars
2021. 6 mars, str. S Morups Tånge
2019. 21 april, mot S Busör, samma som Morups Tånge
2019. 21 april, mot S Morups Tånge
2019. 19 april, mot S Morups Tånge
2018. 5 maj, mot S Busör
2018. 29-30 april, Laxvik, Påarp
2016. 1 maj, Glommens sten
2016. 9 april, mot S Morups Tånge
2013. 19-27 maj, Klapperstensfältet, Påarp, samma som 2009, -11, -12
2012. 25 maj, Steglebacken, Fylleåns mynning, samma som 22 april
2012. 2-22 maj, Påarp, samma som 22 april
2012. 1-3 maj, Södra Mellbystrand
2012. 22 april, Påarp, samma som 2011
2011. 30 april-5 maj, Klapperstensfältet, Påarp, samma som april 2009
2009. 17 april, Klapperstensfältet, Påarp, samma som 9 april
2009. 10 april, Södra Mellbystrand, samma som 9 april
2009. 9 april, mot S Gubbanäsan, Getterön - Mellbystrand
2008. 29 april, mot S Busör - Skälvik
2006. 27 april, mot S Getterön - Falkenbergs reningsverk
2003. 23 april, Gubbanäsan, Getterön, sträckande
1996. 21-22 okt. Mellbystrand

Sibirisk knölsvärta
2024. 21 april, Norra Mellbystrand, 2 ex. samma?
2024. 24 mars-6 april, Södra Mellbystrand, Laholm k:n
2024. 17 mars, Norra Mellbystrand, 2 ex. samma?
2024. 14 feb-8 mars, Mellbystrand, Laholm k:n, samma ex.?
2024. 29-30 jan. Hökafältet S, Laholm k:n
2023. 12-26 nov. Norra Mellbystrand, Laholm k:n, 1-2 ex.
2023. 11-12 nov. Södra Mellbystrand, Laholm k:n
2023. 7-16 april, Norra Mellbystrand - Tönnersa strand, Laholm k:n
2023. 4-6 feb. Hemmeslövsstrand, samma som 22-23 jan.?
2023. 22-23 jan. Skummeslövsstrand

2022. 17 dec. Hemmeslövsstrand, samma som 6 dec.
2022. 6 dec. Eskilstorpsstrand
2022. 1-16 april, Norra Mellbystrand
2022. 1-15 jan. Hemmeslövsstrand, samma som 2021
2021. 11-19 maj, Påarp, Halmstad k:n, samma som 8-14 mars
2021. 8-14 mars, Tönnersa strand - Norra Mellbystrand
2021. 2-26 jan. Hemmeslövsstrand, Båstad k:n
2019. 12-23 dec. 3K+ Eskilstorpsstrand
2019. 1-7 mars, 3K+ Laholmsbukten
2018. 10 mars, 3K+ Skummeslövsstrand

Amerikansk kopparand
2004. 28 april, Trönninge ängar, Halmstad, 4 ex.
1996. 3-7 nov. Trönninge ängar, Halmstad
1996. 14-18 maj, Skottorps dammar

Svartbrynad albatross
2004. 15 maj, Laholmsbukten, samma som 2001
2001. 20 maj, Laholmsbukten

Atlant/Madeirapetrell
2004. 27 sept. Mellbystrand, sträckande

Gulnäbbad lira
2023. 12 okt. str. N Norra Mellbystrand


Större lira
2010. 26 aug. Nidingen
1999. 5 feb. Mellbystrand och Laxvik
1989. 14 jan. Gubbanäsan, Getterön
1984. 28 aug. Nidingen
1984. 29 juli, Nidingen
1983. 19 okt. Gubbanäsan, Getterön
1962. 9 sept. Morups Tånge

Medelhavslira
2015. 18 sept. mot S Skälvik, samma som vid Morups Tånge
2015. 18 sept. mot S Morups Tånge
2014. 18 aug. mot S Nidingen - Glommens sten
2012. 17 sept. mot S Nidingen
2010. 24 aug. mot S Glommen - Lövstaviken, Falkenberg
2008. 14 aug. mot S Busör - Skälvik, samma som vid Getterön
2008. 14 aug. mot S Getterön - Smedsgård
2003. 23 aug. mot S Rödskär - Glommen
2003. 20 juni, mot S Mellbystrand
2002. 14 aug. Apelviken, Varberg
1997. 17 sept. Mellbystrand, en av de andra
1997. 17 sept. Glommen, en av de andra
1997. 17 sept. Rödskär. 2 ex.
1986. 10 sept. Gubbanäsan, Getterön
1984. 7 okt. Grötvik, Halmstad
1984. 30 aug. Gubbanäsan, Getterön

Obestämd Fregattfågel
1983. 8 okt. Getterön. Samma som vid Hönö, Bohuslän, 7 okt.

Natthäger
2004. 16 maj, Äskatorp, Fjärås
2000. 30 april, Varbergs industriområde
1998. 30 maj-3 juni, Getterön

Rallhäger
1995. 14 juni, Steninge strand
1986. 9-14 maj, Getterön
1983. 11 nov. Getterön, beskrivningen utesluter inte
 de närstående arterna A. Grayii och A. Baccus

Kohäger
2021. 28 april, Torup, Hylte k:n

Purpurhäger
1990. 24 maj, Källstorps hålor, Falkenberg
1987. 30 april, Nidingen

Bronsibis
2022. 20 maj, Munkagårdsfloen, Morup
2016. 27 nov. Fylleåns mynning och Grötvik
2003. 6-25 maj hamnutfyllnaden, Halmstad - Trönninge ängar, samma som vid Alet
2003. 6 maj, Alet, Halmstad
2002. 19 maj, Gubbanäsan, Getterön, samma som 10-11 maj
2002. 10-11 maj, Getterön - Trönninge ängar
1985. 31 maj, Getterön

Skedstork
2020. 24-25 juni, Korshamn, Morups Tånge
2020. 7-16 juni, Agervik, Agerör, Stafsinge - Sandstensrevet
2020. 3 juni, Löftaåns mynning - Tjolöholm, 4 ex.
2020. 3 juni, Dammen, Getterön, 3 ex.
2019. 11-20 juni, Getteröns naturreservat
2019. 16 maj, Galtabäcksskär, Galtabäck, 2 ex.
2019. 11-17 maj, Båstad - Getteröns naturreservat
2019. 10 maj, Sik strandängar, Tvååker
2018. 16-21 juni, Galtabäck, 2 ex.
2018. 11 juni, Klarningen, Östra Karup, 3 ex.
2018. 2-22 juni, Getteröns naturreservat, 1-4 ex.
2018. 21 maj, mot S Lagaoset, 2 ex. samma som vid Sik strandängar
2018. 21 maj, mot S Långasand, Eftra, 2 ex. samma som vid Sik strandängar
2018. 21 maj, Sik strandängar, Tvååker, 2 ex.
2018. 29-30 april, Sik strandängar, Tvååker
2017. 21 april, Getteröns naturreservat
2016. 13-20 juli, Getteröns naturreservat, 2 ex. samma som 25 maj och 3 juni
2016. 11 juni-12 juli, Getteröns naturreservat, samma som 25 maj och 3 juni
2016. 19 juni, Galtabäck, samma ex.
2016. 7 juni, Löftaåns mynning, Varberg, 2 ex. samma som 25 maj och 3 juni
2016. 1-6 juni, Getteröns naturreservat, 1-2 ex. samma som 25 maj och 3 juni
2016. 5 juni, Trönninge ängar, 2 ex. samma som 25 maj och 3 juni
2016. 3 juni, mot NO Nidingen
2016. 31 maj, Rödskär, Träslöv, samma som 25 maj
2016. 30 maj, Galtabäck, samma som 25 maj
2016. 25 maj, Agervik, Agerör, Stafsinge
2016. 12 maj, mot S Båtafjorden, samma som 8 maj
2016. 11 maj, Lynga och Björkäng, Tvååker, samma som 8 maj
2016. 11 maj, mot S Busör och Tyludden, samma som 8 maj
2016. 9-14 maj, Getteröns naturreservat, samma som 8 maj
2016. 9 maj, Björkäng, Tvååker, samma som 8 maj
2016. 8 maj, Morups Tånge - Grötvik - Lynga
2015. 27 april, Klarningen, Östra Karup, samma som vid Galtabäck
2015. 26 april, mot N Galtabäck
2015. 6-7 april, Balgö - Sik, Tvååker
2013. 8-23 maj, på flera lokaler
2013. 18 april, Trönninge ängar, 2 ex. samma som på Getterön
2013. 18-19 april, Getterön, 3 ex.
2012. 14-15 maj, Getteröns naturreservat
2011. 11 maj, Getterön, ringmärkt som bounge i Holland 2006
2010. 14 juni, mot S Agerör, Stafsinge
2010. 14 juni, Getterön
2010. 6 juni, mot S Getterön - Galtabäck, 3 ex.
2010. 6 juni, mot S Morups hallar, 3 ex.
2010. 29 maj, mot NO Halmstad, 3 ex.
2010. 28 maj, mot NV Stjärnarp, Eldsberga
2010. 27 maj, Trönninge ängar - Halmstad hamn, 3 ex.
2010. 17 maj, mot N Getterön
2010. 15-17 maj, Lerjan, Galtabäck
2009. 7-10 juni, Getteröns naurreservat, samma som tidigare
2009. 22 maj, Lagaoset, samma som tidigare
2009. 21 maj, Getteröns naurreservat, samma som tidigare
2009. 19-22 maj, Trönninge ängar
2008. 16-20 juni, Getterön
2003. 27-28 och 31 maj, Getterön
1998. 17-18 maj, Getterön
1993. 14-22 okt. Getterön. 3 ex.
1991. 4 april, Trönninge ängar
1988. 22-24 juni, Getterön
1987. 2-15 nov. Getterön
1984. 4 juni, Morups Tånge, troligen samma som vid Getterön
1984. 3-4 juni, Getterön
1962. 17-18 maj, Getterön. 3 ex.
1930. 9 nov. Kalvön, Kungsbackafjorden

Svartvingad glada
2024. 26-27 april, Biskopshagens naturreservat, Varberg k:n

2004. 26-28 april, Sällstorp, Varberg - Balgö

Gåsgam
2013. 28-29 juli, Halmstad - Attorp, Munkån
2012. 13 juni, Lindome, Mölndal k:n

Stäppörn
2019. 17-27 nov. Årstad, Falkenberg k:n
2015. 18 okt. Rotorp, Halmstad - Trönninge
1996. 15 dec. -31 jan. 1997, Varberg, Harplinge, Lindhult/Ramsjö mosse och Söndrum

Kejsarörn
2012. 24-25 juli, Råö - Derome - Getterön - Tvååker - Slöinge - Getinge - Holm
2005. 20 aug. mot NV Harplinge, samma ex.
2005. 5-29 jan. Lis mosse, samt mellan Vinberg och Heberg

Dvärgörn
1984. 26 aug. Stamnared

Eleonorafalk
2018. 1 sept. mot S Hjälms våtmark
2017. 10 sept. mot S Fjäråsslätten, Kungsbacka k:n
2006. 1 sept. Sönnerbergen, Onsala s:n

Dvärgsumphöna
2014. 31 maj-8 juni, Skottorps våtmark

Småtrapp
1986. 10 juni, Gamla E6:an Ö Träslövsläge
1960. 6 sept. Morups Tånge, troligen samma
1960. 5 sept. 5 km S Varberg
1914. 7 dec. Rolfstorp, skjuten

Stortrapp
1979. 9 feb. 2 km V Laholm
1890. 7 mars, Frillesås, skjuten

Styltlöpare
1998. 17-18 maj, Båtafjorden, samma som vid Getterön
1998. 16 och 20 maj, Getterön
1995. 11 maj, Båtafjorden. 2 ex.
1986. 6 juni, Hamnutfyllnaden, Halmstad
1978. 5 maj, Tjolöholm
1965. 22-24 maj, Getterön
1959. 5 juli, Träslövsläge

Tjockfot
2022. 20 juni, Stickens gård, Morups Tånge
2020. 2 maj, Trönninge ängar, Halmstad k:n
2018. 20-21 maj, Trönninge - Lilla Böslid
2013. 8-9 maj, Ölmanäs, Kungsbacka k:n
1994. 4 aug-11 sept. Morups Tånge

Rödvingad vadarsvala
2014. 14-15 juni, Korshamn, Morups Tånge
2008. 27 maj, Trönninge ängar
1987. 24 juni, Hamnutfyllnaden, Halmstad
1980. 10 juli, Getterön

Orientvadarsvala
2018. 20-21 maj, Sik strandängar, Tvååker

Svartvingad vadarsvala
1996. 30 maj, Bassås, Onsala. 2 ex.
1983. 21-22 maj, Getterön
1970. 21 sept. Morups Tånge

Ökenpipare
2015. 21 juni, Nidingen
2005. 3-4 maj, Påarp
1938. 26-27 juni, Morups Tånge. 1:a i Sverige

Amerikansk tundrapipare
1998. 17-26 okt. Getterön
1998. 1-6 juni, Busör och Morups Tånge

Sibirisk tundrapipare
2019. 28-30 juni, Korshamn, Morups Tånge
2017. 23 aug. förbiflygande, 5:e vik, Getterön
2017. 23 juni, Båtafjorden, Varberg k:n
2012. 23-25 maj, Vallda Sandö
2006. 5 juli, Korshamn, Morups Tånge
2005. 25 juni, Getteröns naturreservat
2003. 17 juni, Ölmevalla strandäng resp. Tjolöholm
2000. 16 juli, Båtafjorden
2000. 19-20 juni, Halmstad hamnutfyllnad
1998. 22 juli, Morups Tånge
1997. 25 juli, Getterön
1996. 7-8 aug. Getterön
1995. 29 juni, Båtafjorden
1994. 30 sept-5 nov. Morups Tånge
1987. 22-24 juli, Getterön
1987. 19-21 juli, Morups Tånge

Stäppvipa
2011. 10 sept. Korshamn, Morups Tånge
2000. 28 juni, Getterön

Sumpvipa
2023. 12-13 maj, Fågeltornsparkeringen, Getterön
1997. 10-14 juli, Getterön

Rödhalsad snäppa
1993. 1-5 juli, Getterön
1986. 10-14 juli, Hamnutfyllnaden, Halmstad

Vitgumpsnäppa
2011. 6 aug. Getteröns naturreservat
2005. 20 juli, Getteröns naturreservat
1987. 12-13 juli, Hamnutfyllnaden, Halmstad

Gulbröstad snäppa
2001. 7-29 okt. Getterön

Större beckasinsnäppa
2018. 28 sept-4 okt. Larssons våtmark, Påarp
1995. 4-5 maj, Båtafjorden
1987. 2 okt-5 nov. Getterön
1986. 7-18 maj, Getterön
1978. 26-29 aug. Trönninge
1978. 12-16 maj, Getterön
1978. 5-8 jan. Galtabäck - Lynga. 2 ex. En av dem troligen samma som vid Getterön
1978. 4 jan. Getterön
1959. 20 sept. Trönningestranden, Påarp. 1:a i Sverige

Större gulbena
2018. 6 jan-5 mars, Smedsgård, samma ex.
2018. 6 jan. mot S Getteröns naturreservat

Mindre gulbena
2002. 1 juni, Båtafjorden
2001. 13-29 okt. Getterön
1985. 8-16 nov. Getterön
1969. 20 okt. Getterön

Fläckdrillsnäppa
1987. 27-28 aug. Hamnutfyllnaden, Halmstad. 1:a i Sverige

Trädmås
1990. 1 feb. Getterön. 1:a i Sverige

Ringnäbbad mås
2000. 6 april-27 juni, Hamnutfyllnaden, Halmstad, samma
1999. 4 april -18 juli, Hamnutfyllnaden, Halmstad, samma
1998. 13 april -7 juli, Hamnutfyllnaden, Halmstad, samma
1997. 13 april -2 juli, Hamnutfyllnaden, Halmstad, samma
1996. 15 april -20 juli, Hamnutfyllnaden, Halmstad, samma
1995. 14 april -juli, Hamnutfyllnaden, Halmstad, samma
1994. slutet av maj och sommaren igenom, Hamnutfyllnaden, Halmstad, samma
1993. 21 maj - sommaren igenom, Hamnutfyllnaden, Halmstad
1991. 31 okt. Getterön

Rosenmås
2020. 23 nov. mot S Rösernas våle, Lerkil, Kungsbacka k:n
2001. 4 okt. mot S Busör
2001. 15 maj-27 juni, Råöviken
1997. 21 och 24 sept. Stensåns mynning
1996. 7 nov. Gubbanäsan, Getterön

Ismås
2013. 1 dec. Påarp - Skummeslövsstrand
2004. 5 dec-5 jan. 2005. Lerkils hamn, Onsalahalvön, samma ex.
2004. 5 dec. Svängehallar, Onsala och Kullaviks hamn
1818. ??? 1:a i Sverige.

Sandtärna
2023. 13 juni, Trönninge ängar, Halmstad k:n

2020. 24 maj, mot N Bua, Varberg k:n, 2 ex.
2018. 14-19 juni, Trönninge ängar, Halmstad k:n
2014. 24 maj, mot S Getteröns naturreservat
2013. 29 juli, Killingatången, Getterön
2000. 30 april, Getteröns naturreservat
1985. 26 juli, Glommen
1982. 1 aug. Getterön, 2 ex.
1982. 1 aug. Träslövsläge
1982. 18 maj, Morups Tånge, 2 ex.
1981. 23 maj, Lagaoset
1981. 19 maj, Morups Tånge
1980. 29 juni, Påarp
1979. 27 maj, Påarp
1975. 25 maj, Morups Tånge
1963. 2 aug. Påarp
1963. 16 maj, Getterön
1961. 27 juni, Malevik, Släp, ca 20 km S Göteborg. 2 ex.
1960. 10 juni, Påarp

Kärrtärna
1993. 26 april, Getteröns naturreservat. 1:a och enda i Sverige

Tygeltärna
2010. 5 juni, Getteröns naturreservat

Skäggtärna
2021. 14 maj, Trönninge ängar, Halmstad k:n
1990. 15 sept. Glommens hamn
1989. 12-13 aug. Getterön. 1:a i Sverige

Spetsbergsgrissla
2021. 11 nov. str. S Glommens sten
2021. 7 nov. str. S Glommens sten - Mellbystrand
2021. 6 nov. str. S Glommens sten, 2 ex.
2021. 22 okt. str. O N Mellbystrand, samma som Skummeslövsstrand
2021. 22 okt. str. N Skummeslövsstrand
2019. 26 okt. mot S Glommens sten
2003. 15 nov. Busör
2003. 17 jan. mot S Bua udde, Väröbacka
2001. 3 nov. mot S Busör
1997. 17 okt. Busör
1987. 28 nov-6 dec. Varbergs hamn, avled 6 dec.
1983. 5 nov. Busör

Tofslunne
1994. 1 och 8 juni, Lagans mynning, Laholmsbukten. 1:a och enda i Sverige

Större turturduva
2019. 2 jan-7 april, Gullbrandstorp, Harplinge, samma som 2018
2018. 12-31 dec. Gullbrandstorp, Harplinge
1977. 1 jan-6 april, Falkenberg, samma som 1976
1976. 25-31 dec. Falkenberg

Skatgök
2019. 11 juli, Enets naturreservat, Steninge
1968. 29 juli, Mönster, Onsala. 1:a i Sverige

Tornuggla
2020. 30 nov. Laxbutiken, Heberg, funnen död
2020. 10 okt. Nidingen

Blek tornseglare
2022. 4 nov. Träslövsläge hamn, 2 ex.
2022. 4 nov. str. N Ringhals udde, 2 ex.
2022. 2 nov. Lynga, Morup
2020. 24 okt. Ringsegård, Skrea, Falkenberg k:n
2018. 9-11 nov. Gubbanäsan, Getterön
2018. 10 nov. mot S Utteros, Tvååker
2013. 29 okt. mot NO Glommens sten

Orientseglare
1999. 6 juli, Getteröns naturreservat

Alpseglare
1999. 1 aug. Olofsbo
1996. 12 maj, Ringenäs strand, Halmstad, fågeln hittades nyligen död på stranden
1984. 11 aug. Kungsbacka
1984. 6 juni, Getterön
1982. 8 juni, Getterön
1980. 5 aug. Nidingen. 1:a i Sverige

Stubbstjärtseglare
1985. 16 aug. Grötvik, Halmstad

Kalanderlärka
2001. 2-3 jan. Laholms järnvägsstation
2000. 23-26 aug. Bassås, Onsala

Klippsvala
2011. 5 juli, Sönnerbergen, Onsala

Mongolpiplärka
2008. 1 jan-1 april, Lilla Apelviken, Varberg, samma som 2007
2007. 12-31 dec. Lilla Apelviken, Varberg

Sibirisk piplärka
2023. 18 okt. str. S Stora Skedevik, Mönster, Onsala

2022. 13 okt. Ringmärkardungen, Grötvik
2021. 9-10 okt. Kagabäcksviken, Träslövsläge
2013. 18-21 sept. Nidingen, ringmärkt

Stenpiplärka  Anthus japonicus
1996. 29 dec-14 jan. 1997, Träslövsläge. 1:a i Sverige

Amerikansk piplärka  Anthus rubescens
2021. 10-13 maj, Låddholmsviken, Vallda Sandö
2008. 22 nov-23 jan. 2009, Årnäsuddens naturreservat

Sibirisk järnsparv
2016. 8 nov. Getteröns naturreservat, ringmärkt

Svartstrupig järnsparv
2015. 15-18 april, Vallås, Snöstorp, Halmstad

Sydnäktergal
2024. 5 maj, Lassagårdshed, Ugglarp, Eftra
2024. 5 maj, Parasollen, Getterön

2022. 4 juni, Nidingen, ringmärkt
2016. 3-12 juni, Stafsinge kyrka, Falkenberg k:n
2012. 26-28 sept. Getteröns naturreservat, ringmärkt
2002. 23-30 maj, Apelviken, Varberg
1995. 4 juni-5 juli, Lynga, Morup
1990. 20 maj-3 juni, Tyludden, Tylösand
1990. 17-25 maj, Stensjön, O Kungsbacka
1987. 22 maj, Morups Tånge
1985. 11 maj, Nidingen, ringmärkt.
1983. 19-25 april, Nidingen, ringmärkt

Sibirisk buskskvätta  Vitgumpad buskskvätta
2021. 19-23 okt. Båden - Strandtorp

Vitgumpad buskskvätta  Obestämd
2006. 16-17 okt. Nidingen
(obestämd)

Kaspisk buskskvätta Vitgumpad buskskvätta
2014. 15-16 april, Morups Tånge
2008. 27 maj, Långasand, Eftra

Isabellastenskvätta
2023. 11-17 nov. Torsvik, Olofsbo, Stafsinge


Nunnestenskvätta
2022. 17 nov. Harholmsviken, Råö, Kungsbacka k:n
2021. 24 okt. Morups Tånge
2019. 15-28 okt. Nidingen, ringmärkt 18 okt.
2011. 16-28 nov. Grimsholmen, Skrea
2009. 28 okt. Trönningestranden, Påarp
2003. 23 nov-13 jan. 2004, Stafsingestrand, Falkenberg
2003. 2 nov. Träslövsläge hamn
2003. 26 okt. Gubbanäsan, Getterön
1996. 20-22 nov. Koggerudden, Morup

Östlig medelhavsstenskvätta
2006. 12 maj, Näsbokrok, Ölmevalla

Ökenstenskvätta
2023. 3-4 nov. Biskopshagens naturreservat, Varberg k:n

2011. 17 okt. Balgö
2006. 29 dec. Galtabäck
2005. 13 okt. Stjärnarpsskogen, Stjärnarp
2003. 9-11 nov. Lisereds skär
2000. 5 nov. Glommens sten
1998. 11 jan-10 mars, Näset, Skrea
1986. 18-19 nov. Ringhals

Svarthalsad trast
2022. 13 nov. Malön, Kungsbacka k:n
2021. 28 jan. Stranninge, Morup
2005. 20-25 nov. Södra Näs, Varberg

Vattensångare
2022. 26-27 aug. Getteröns fågelstation, ringmärkt
2010. 11-12 sept. Hamnutfyllnaden, Halmstad
1995. 17 aug. Getterön, ringmärkt
1989. 26 aug. Getterön, ringmärkt
1987. 16 aug. Getterön, ringmärkt
1983. 6 aug. Getterön, ringmärkt

Fältsångare
2023. 7 juni, Nidingen, ringmärkt

2020. 9 juni, Nidingen, ringmärkt
2016. 17 juni, Nidingen, ringmärkt
2013. 1 aug. Getteröns naturreservat, ringmärkt
2013. 8 juni, Nidingen, ringmärkt
1971. 21 sept. Getterön, beläggexemplar

Eksångare
1997. 6 juli, Nidingen, ringmärkt

Stäppsångare
2007. 28 maj, Nidingen, ringmärkt

Saxaulsångare
2019. 4 juni, Nidingen, ringmärkt

Rödstrupig sångare
2018. 26-27 april, Bräckan, Sandsjöbacka, Kungsbacka k:n
2006. 7 maj, Snöstorp, Halmstad k:n
2002. 26-28 sept. Getteröns naturreservat
(obestämd)
1984. 31 maj, Nidingen, ringmärkt
(obestämd)
1983. 8 okt. Nidingen, samma som 8 juli
(obestämd)
1983. 8 juli-14 aug. Nidingen, ringmärkt
(obestämd)
1983. 24 maj, Nidingen, ringmärkt
(obestämd)
1981. 22 juni, Nidingen, ringmärkt
(obestämd)

Moltonisångare
2009. 30 maj, Nidingen, ringmärkt. DNA

Bergtajgasångare
2008. 13-21 jan. Björkäng, Tvååker
2001. 1 maj, Bengtssons häck, Getterön, ringmärkt
2000. 11 nov. Skummeslövsstrand
1994. 5-9 nov. Gubbanäsan, Getterön

Brunsångare
2013. 1-2 nov. Smedsgård, Tvååker
2012. 16-28 jan. Naturcentrum, Getterön
2006. 15 maj, Råhagen, Vallda
2003. 2 nov. Halmstads reningsverk
2002. 22-23 okt. Femte vik, Getterön, ringmärkt

Iberisk gransångare
2007. 9 maj-28 juli, Särdals strandskog, Busör

Trädgårdsträdkrypare
2014. 11 mars, Nidingen, ringmärkt

Brun törnskata
1984. 3 okt. Nidingen, ringmärkt

Ökenvarfågel
2007. 20 maj, Lövstaviken, Falkenbergs hamn

Rödhuvad törnskata
2020. 28 maj, Näsbokrok, Ölmevalla
2019. 13 juni, Sik strandängar, Tvååker, samma som 7 juni
2019. 7 juni, Björnhult, Stafsinge
1996. 7 juni, Lynga, Morup
1956. 19 maj, Falkenberg

Ökentrumpetare
2019. 8 juli, Korshamn, Morups Tånge

Gråhuvad sparv
2021. 17 maj, Nidingen, ringmärkt

Sångsparv
2010. 28 maj-1 juni, Nidingen, ringmärkt. 1:a och enda i Sverige

Svarthuvad sparv
2010. 22 maj, Nidingen, ringmärkt
2000. 9 juni, Nidingen
1987. 11-13 juni, Nidingen, ringmärkt
1984. 18 juni, Nidingen, ringmärkt
1984. 5 juni, Nidingen, ringmärkt
1966. 8-20 aug. Morups Tånge