Bohuslän

Amerikansk bläsand
2006. 5-11 juli, Torslandaviken

Blåvingad årta
1970. 23-31 maj, Kollungerödssjön, Orust

Ringand
2001. 17 feb- 7 mars, Göta älv, Göteborg

Vitögd dykand
2014. 11 april, Morlanda dammar, Orust

Amerikansk sjöorre
2022. 10 maj, str. S Kråkudden, Hönö
2021. 27 april, str. S Kråkudden, Hönö

Amerikansk kopparand
2006. 7-14 juli, Tofta kile, samma som den 6-12 maj
2006. 6-12 maj, Tofta kile
1998. 28-29 april, Torslandaviken
1997. 22-24 maj, Torslandaviken
1996. 7-9 aug. Torslandaviken

Svartbrynad albatross
2022. 7 okt. Nakenbadet, Marstrandsön, sträckande
2021. 21 april, str. S Kråkudden, Hönö
2017. 3 okt. mot S Grosshamn, Ramsvikslandet, samma som 2016
2016. 1 okt. mot S Klädesholmen, samma ex.
2016. 28-29 sept. mot S Grosshamn, Ramsvikslandet, samma ex.
2016. 11 sept. mot S Klädesholmen - Marstrandsön - Kråkudden, Hönö
2014. 25 maj, förbiflygande, Måseskär

Atlant/Madeirapetrell sp.
2017. 25 juni, mot S Kråkudden, Hönö
2011. 27 nov. mot S Kråkudden, Hönö

Större lira
2022. 18 aug. rastade till havs V Orust
1981. 27 aug. Sote Huvud, N Smögen
1958. 17 jan. Hållö, infångad

Medelhavslira
2023. 8 aug. str. S Kråkudden, Hönö

2020. 23 aug. mot S Kråkudden, Hönö
2017. 20 aug. mot S Kråkudden, Hönö
2015. 18 sept. mot S Kråkudden, Hönö, 2 ex.
2012. 17 sept. mot S Kråkudden, Hönö
2011. 11 okt. mot N Vedholmen, Käringön
2010. 13 nov. mot S Kråkudden, Hönö
2009. 30 juli, Måseskär
2008. 14 aug. mot S Kråkudden, Hönö
2004. 14 sept. mot S Kråkudden, Hönö
2004. 21 aug. mot S Kråkudden, Hönö
2003. 4 okt. mot S Kråkudden, Hönö
2003. 23 sept. mot S Kråkudden, Hönö
2003. 14 aug. mot S Kråkudden, Hönö, 2 ex.
2001. 9 aug. mot S Kråkudden, Hönö
1998. 6 aug. 13 distansminuter NV Måseskär
1998. 5-6 aug. Klubbans biologiska station - Fiskebäckskil

Obestämd Fregattfågel
1983. 7 okt. Hönö. Samma som vid Getterön, Halland, 8 okt.

Brunsula
2021. 3 nov. Tre distansminuter väst Måseskär

Natthäger
1907. 14 okt. Skaftö, skjuten.

Purpurhäger
1891. 17 okt. Tjörn
1882. 18 nov. Hisingen

Bronsibis
1965. 5 sept. Sannäsfjorden, Grebbestad

Skedstork
2020. 4 juni, Torslandaviken, 4 ex.
2019. 7 juni, mot SV Ödby, Hunnebostrand
2018. 6 juni, mot O Torslandaviken, 2 ex. samma som 22 maj
2018. 2 juni, Galterö, 2 ex. samma som 22 maj
2018. 22 maj, Torslandaviken, 2 ex.
2016. 14-20 maj, Torslandaviken, Hisingen, samma som vid Vallerö
2016. 12 maj, mot S Vallerö, Orust
2011. 12-14 maj, Tofta kile, ringmärkt som bounge i Holland 2006
2010. 9-14 juni, Tofta kile - Lycke kile - Tofta kile
2006. 26-29 maj, Tofta kile
2004. 8 maj, Härmanö

Svartvingad glada
2020. 9 juni-8 aug. Gerum, Tanumshede
2017. 12 april, Hjälmviks by, Stala, Orust k:n

Ormörn
2014. 18 april, Krabberöd, Stala, Orust
1987. 31 aug. Frölanda, V Uddevalla

Dvärgörn
2020. 22 maj, Solbacken, Ödsmåls kile

Eleonorafalk
2015. 20 sept. Galgeberget, Runsvallen, Ytterby - Gullö, Säve

Dvärgsumphöna
2001. 10-26 maj, Kilen, Södra Rossö

Jungfrutrana
1874. 5 maj, Nöddö, S Strömstad

Småtrapp
1910. 19 nov. Hästevik, Torslanda, Hisingen. ex i GNM.

Stortrapp
1877. ? juli, Valla, Kihl, Tjörn

Tjockfot
2006. 6 april, Rossö, Strömstad
2005. 19 maj, Dragsmark
1969. 9 aug. Björlanda, Hisingen, Göteborg

Ökenlöpare
1905. 26 okt. Rörö, skjuten. 1:a i Sverige.

Rödvingad vadarsvala
1971. 23 maj-3 juni, Torslandaviken

Svartvingad vadarsvala
1972. 14-15 aug. Torslandaviken

Orientpipare
2020. 31 maj-1 juni, Mudderdammen, Torslandaviken

Sibirisk tundrapipare
2011. 18 juli, Ödsmåls kile
2009. 11 aug. mot S Södra stranden, Ödsmåls kile
1987. 7 aug. Södra delen av Sotenäset

Stäppvipa
2018. 31 maj, Norrkila, Brastad
1999. 9-15 juli, Backamo flygfält

Sumpvipa
2000. 29 april, Långö lösa tångar, Sotenäs

Sandsnäppa
2023. 2-3 juli, Mudderdammen, Torslandaviken


Tundrasnäppa
2023. 1 jan. Långetången, Haby bukt, Ramsvikslandet, samma ex.
2022. 31 dec. Långetången, Haby bukt, Ramsvikslandet

Rödhalsad snäppa
1993. 12 juli, Sannäsfjorden, Grebbestad

Vitgumpsnäppa
2021. 27 juli, Mudderdammen, Torslandaviken

Dvärgspov
2019. 10-11 juli, Tofta kile

Större gulbena
2017. 19-21 dec. Ödsmåls kile

Fläckdrillsnäppa
1995. 2 maj, Ranneberg, Resteröd, NV Ljungskile

Svarthuvad trut
2014. 26 juli, Skagerack, S Väderöarna

Sotvingad mås
1985. 23 maj, Stora Skår, Gullmarn

Trädmås
1996. 9 okt. Måseskär

Rosenmås
2013. 4 sept. Krossekärr, Ulmekärrssand
2011. 25-30 dec. Öckerö - Hönö - Grötö
2011. 27 dec. mot S Vedholmen, Öckerö samt Kråkudden
2006. 5-7 juli, Mörholmen, Nord-Koster
2006. 9 maj, mot S Kråkudden, Hönö
1993. 20-23 jan. Mollön, Uddevalla
1984. 10 okt. Hönö
1983. 30 jan. Marstrand

Ismås
2004. 1 dec. mot S Kråkudden, Hönö
2004. 17 nov. Skagerrak
1993. 13 jan. väg 165, 2 km N Mo K:a, Tanums k:n
1988. 8-12 dec. Gullmarsviken
1934. 30 jan, Klövskärs fyrplats, Sotenäs, finns i GNM

Sandtärna
2023. 5 juni, str. N Rörö, Öckerö k:n

2016. 1 maj, mot S Härmanö, Orust k:n
2013. 18 maj, mot S Hyppeln - Kråkudden, Hönö
1940. 15 juni, Hällungen, funnen död

Tygeltärna
1999. 30 juni-10 juli, Söskär, Mollösund, Orust k:n. 1:a i Sverige

Spetsbergsgrissla
2024. 27 feb-1 mars, Strömsfjorden, Strömstad, samma ex.?
2024. 25 feb. Västra bryggan, Saltö, Strömstad
2024. 27 jan. Nordre älvs fjord, Björlanda
2023. 12 okt. str. S Kråkudden, Hönö

2021. 7 nov. str. SV Tåudden, Marstrandsön
2021. 6 nov. str. S Kråkudden, Hönö
2004. 5-19 nov. Guleskärskajen, Kungshamn
2003. 3 dec. Segelskären, Tanum
2002. 7 april, mot N Hermanö huvud
2002. 7 feb. Valnäsudden, Nordkoster
1996. 17 nov. Soten, Sotenäs, 1 ex. samma som dagen innan
1996. 16 nov. Soten, Sotenäs. 2 ex.
1993. 21 jan. Sote huvud, N Smögen
1987. 20-26 juli, Sotenäs
1981. 6 jan. Fjällbacka, skjuten.
1925. ? jan. Grebbestad. 2 ex. "flera ex" FSF 1962
1875. 5 feb. Strömstad
1874. 10 dec. Kosterfjorden. 1:a i Sverige

Tornuggla
2020. 29 okt. Måseskär
2019. 1 feb. Prästegården, Björlanda

Garfågel
1783. 18 dec. Mollösund. Utdöd

Blek tornseglare
2023. 6 nov. Hyppeln, Öckerö k:n

2022. 28 okt. Kampenhof, Uddevalla centrum
2011. 4 nov. Borealis kracker, Stenungsund

Alpseglare
2003. 29 april, Torslandaviken
1990. 25 maj, Bokenäs, V Uddevalla

Kalanderlärka
2021. 25 maj, Kölvik, Björkö, Öckerö k:n

Sibirisk piplärka
2016. 29 okt. Skålldalen, Härmanö

Sibirisk järnsparv
2016. 17 nov. Arendal, Tanumshede, funnen död, flugit på ett fönster
2016. 24 okt. Sudda, Hönö, ringmärkt
2016. 19-24 okt. Torslandaviken
2016. 15-20 okt. Norrvikarna, Nord-Koster

Sydnäktergal
2012. 29 april, Hyppeln, Öckerö, k:n
2007. 6 juni, Sesterviken, Svanesund
2007. 21 maj-2 juni, Västra Ormoskärmen, Ytterby
2005. 10-28 juni, Myren, Malmön
2002. 19-26 maj, Ekeberg, Skafteröd, Ljung

Obestämd vitgumpad buskskvätta
2018. 25 sept-7 okt. Gamla flygfältet, Torslandaviken
(obestämd)

Kaspisk buskskvätta
Vitgumpad buskskvätta

2016. 2 juni, Gamla flygfältet, Torslandaviken

Isabellastenskvätta
2012. 4-8 nov. Torgonö, Strömstad

Ökenstenskvätta
2000. 25-26 nov. Tjurepannan, NV Grebbestad
1988. 8-11 okt. Vallerö

Bruntrast
2023. 21 okt. Södra Gruvvägen 16, Uddevalla


Svarthalsad trast
2001. 24 dec-23 jan. 2002, Grebbestad

Vandringstrast
1988. 24 april, Klåverön. 1:a i Sverige.

Vattensångare
1915. 13 okt. Pater Noster, fyrfall. 1:a i Sverige.

Stäppsångare
2009. 14 aug. Svaneskären, Väjern, Sotenäs

Rödstrupig sångare
2013. 25 maj, Slingan, Hönö
2007. 15 maj, Hogen, Tossene, Sotenäs
2002. 24 maj, Boxhult, Uddevalla
(obestämd)

Brunsångare
1999. 24 okt. Industriängarna, Stenungsund, ringmärkt.

Bergsångare
2011. 5-6 maj, Tjälleviks mosse, Hönö

Isabellatörnskata
2008. 18 okt-2 nov. Hållö

Ökenvarfågel
2023. 2-10 okt. Lagunen, Valön, Svenneby
1998. 31 okt-1 nov. Haby bukt, Ramsvikslandet

Rödhuvad törnskata
2019. 5-7 okt. Nötö, Ramsvikslandet
2015. 10 juni, Rishammar, Kareby
1994. 5-6 juli, Rundsvallen, Ytterby

Ökentrumpetare
2005. 10-12 juni, Ramsö

Tallsparv
2000. 1 jan-10 mars, Sandviksvägen, Torslanda, samma som 1999
1999. 24-31 dec. Sandviksvägen, Torslanda

Svarthuvad sparv
1999. 9-10 juni, Hamburgsund