Gotland

Amerikansk bläsand
1998. 24 april, Rivsviken, Sundre
1991. 24 maj, Yttre Stockviken
1980. 2 maj, Stockviken, Hamra

Blåvingad årta
2006. 30 april-4 maj, Inre Stockviken
1982. 5 juni, Sjuströmmen, Slite, samma som vid Sundre
1982. 2 juni, Rivet, Sundre

Vitögd dykand
2003. 23 sept-13 okt. Vändburgs gamla hamn

Mindre bergand
2006. 6-7 juli, Lausviken

Amerikansk sjöorre
2023. 28 maj, str. NO Bredsandsudde, Gotska Sandön

2022. 29 juli, str. S Faluddens fyr

Amerikansk kopparand
2001. 20 maj-23 juni, Stånga returvattendammar
1999. 8-12 maj, Ajkesträsk, Fårö

Dvärgrördrom
1990. 3 sept. Rivet, Sundre
1962. 10 maj, Peteskanalen, Stockviken, Öja

Natthäger
1999. 21 maj, Klase fiskeläge/Ugnens fågelskyddsområde, Sproge & Eksta s:n
1990. 8-9 maj, Paviken, Västergarn
1989. 18 maj, Faludden
1981. 2 juni, Gotska Sandön

Purpurhäger
2000. 24 juni, Tofta k:a - Paviken
1998. 28 maj, Paviken, Västergarn
1996. 7 maj, Stockviken, Öja, Hamra
1990. 5 aug. 2 km S Grötlingbo
1980. 7 juni, Norsholmen, Fårö
1978. 14 juni, Paviken, Västergarn
1976. 1 juni, Skoge, Sundre
1975. 1 maj, S Slite

Bronsibis
2017. 21 maj, Asunden
1996. 21 sept-2 okt. Inre Stockviken, Öja/Hamra
före 1798. 2 ex. Uppgiften avser flera fynd på inlandslokaler

Skedstork
2018. 23 maj, Lausviken, Lau

Smutsgam
1993. 27 maj, Hoburgen

Ormörn
2016. 30 juli, mot N Hammars, Fårö
2007. 18 juni, Muskmyr, Sundre s:n
1997. 19 sept. St. Home, Stenkumla
1993. 13 juni, Kneippbyn - Högklint
1947. 1 sept. Slite

Örnvråk
2011. 31 juli-7 dec. Sundre s:n
1995. 23 juli, Fårö Kyrka
1989. ca 19 juni-4 juli, Sallmunds, Hamra

Stäppörn
2014. 15 maj, Gotska Sandön, samma ex.
2014. 14-15 maj, Gannarve, Hall, samma ex.
2014. 4 maj, Sippmanne, Sundre
1988. 18 sept. Östergarn, samma ex.
1988. 15-21 juli, Storsudret. Även 5 aug.-11 sept. samma ex.
1988. 26 maj-2 juni, Gotska Sandön, samma ex.
1988. 19-20 maj, Fårö, samma ex.
1988. 15 maj, Stora Karlsö. Även 24-25 juli

Rödfalk
2010. 14-17 juni, Muskmyr, Sundre s:n
2009. 11-13 juli, Skåls, Näs s:n, samma ex.
2009. 7-8 juli, Överöstris, Alva s:n

Eleonorafalk
2023. 6 sept. Ängmansvik

2015. 16 sept. Muskmyr
1983. 4 aug. Lilla Karlsö, ej samma
1983. 27-30 juli, Lilla Karlsö

Dvärgsumphöna
1983. 22 juni-början av juli, Fardume träsk

Jungfrutrana
1934. juli, Lansaviken, Fårö. Fanns på platsen i två veckor innan den sköts

Småtrapp
1906. 11 nov. Stenkyrka
1889. oktober, Näs s:n

Stortrapp
1850. maj, Bunge s:n

Styltlöpare
2020. 3 juni, Ugnens fågelskyddsområde, Sproge, samma ex.
2020. 31 maj, Nisseviken, Hablingbo, samma ex.
2020. 29-30 maj, Ugnens fågelskyddsområde, Sproge, samma ex.
2020. 29 maj, Gannarveviken, Klinte, samma ex.
2020. 29 maj, Västergarnsviken, Västergarn
2008. 20 maj, Rullen, Sproge s:n
1978. 14 maj, Koviken, Sanda

Tjockfot
2021. 18-19 sept. Vivesholm, Sanda
2018. 1 maj, Vändburg, Hamra
2011. 12-13 aug. Raukfältet, Asunden
2011. 4 aug. mot S Faludden
2006. 2 juli, Hammars, Fårö
1990. 28 juli, Stockviken, Hamra
1987. 20-24 sept. Stockviken, Hamra, samma som vid Faludden
1987. 17 sept. Faludden

Rödvingad vadarsvala
1997. 10-11 juni, Stockviken, Hamra
1992. 22 maj, Paviken, Västergarn

Svartvingad vadarsvala
2015. 6 juni, mot S Hoburgen, samma som vid Glasskär
2015. 30 maj-6 juni, Aurriv, Yttre Stockviken, samma som vid Glasskär
2015. 27 maj, mot S Glasskär, Närsholmen
1980. 3-4 juni, Stockviken, Hamra

Ökenpipare
2021. 29 april-3 maj, Sysneudd, Gammlegarn
2014. 15 aug. Närsholmen - Virudden

Amerikansk tundrapipare
1996. 29 juli, Yttre Stockviken, Öja, Hamra

Sibirisk tundrapipare
2014. 24 sept. mot NV Hoburgen
2014. 14 maj, Närsholmen
2013. 19 juli, Hoburgsåkrarna
2006. 14 sept. mot SO Stora Karlsö
1999. 19 juni, Flisviken, Sundre
1998. 29 sept. Kronholmens fyr, Västergarn
1995. 1-4 aug. Rivsviken, Sundre
1990. 20 sept. Svältholmen, Västergarn

Sumpvipa
2000. 17-19 maj, Ekeviken/Fifang, Fårö

Vitgumpsnäppa
1996. 16 maj, Norsholmen, Fårö
1993. 14-20 aug. Furilden
1993. 24 juni, Stockviken, Hamra
1986. 28 maj, Yttre Stockviken, Öja, Hamra
1983. 5 juni, Norsholmen, Fårö

Gulbröstad snäppa
1983. 18-20 okt. Faludden

Större beckasinsnäppa
2012. 17-24 sept. Tällevika, Fårö s:n

Piparsnäppa
2004. 20 dec. Bols gård, Havdhem

Fläckdrillsnäppa
2012. 20-23 sept. Nabben, När s:n, ej samma som 20 juli
2012. 20 juli, Närsholmen, När s:n

Wilsonsimsnäppa
2009. 9-16 juni, Haugbjärga bodar, Öja, samma som 2008
2008. 1-11 juni, Inre Stockviken, samma som 27 maj
2008. 27 maj, Inre Stockviken, Hamra s:n

Svarthuvad trut
2008. 20 juli, Rivet

Präriemås
1985. 6 juni, Västergårde, Sundre

Långnäbbad mås
1992. 17 maj - början av juni, Furilden. 1:a i Sverige

Ringnäbbad mås
2008. 1-25 juni, Utfall, Stora Karlsö, Eksta s:n, samma som 2002
2007. 20 maj, Älmar, Stora Karlsö, samma som 2002
2006. 9 juni, Kruttornet, Visby, samma som 2002
2006. 28 maj, Stora Karlsö, samma som 2002
2005. 6 sept. Almedalen, Visby, samma som 2002
2005. 25 maj-21 juni, Älmar, Stora Karlsö, samma som 2002
2004. 22 maj-10 juni, Lauphargi, Stora Karlsö, samma som 2002
2002. 25 maj-8 juli, Norderhamn, Stora Karlsö

Rosenmås
1989. 28 maj, Paviken, Västergarn

Ismås
1867. maj, Gotska Sandön
1854. våren, Karlsö

Sandtärna
2013. 2 maj, mot N Hoburgsklippan, Hoburgen
2010. 22 maj, mot N Holmuddens fyr, Fårö
2010. 14 maj, mot N Faludden
2009. 4 maj, Aminne, Lausviken
2005. 11 aug. Kroken, Närsholmen
2003. 7 juni, Fardume träsk
1987. 28 maj, Svältholmen, Västergarn

Skäggtärna
2021. 11-13 maj, Austerviken
1999. 29 juli, Suderudd, Furilden, Rute
1993. 24 juli, Flisviken, Sundre

Spetsbergsgrissla
2000. 21-22 maj, Lilla Karlsö
1982. 19 april, Lilla Karlsö

Större turturduva
2008. 23 sept. alkärret, Faludden, Öja s:n

Skatgök
2017. 29 juli, mot SV Aurriv, Hamra
2004. 7 juli, Nasume myr, Tofta skjutfält
1998. 18 aug. Mölnorträsk, Fårö

Dvärguv
2011. 31 maj, Hoburgen, ringmärkt
2006. 3 juni-10 aug. Östergarnsdalen
1956. 13-16 juni, Fårö

Tornuggla
2021. 4 juli, Eke
2019. 27 jan. Södra Gotland, funnen död
2017. 15 jan. Storsudret, funnen död

Ökennattskärra
1972. 21-22 maj, Stora Karlsö. 1:a och enda i Sverige

Blek tornseglare
2023. 8-9 nov. Grogarnshuvud, Östergarn, 1 ex. samma?
2023. 7 nov. Snabben, Östergarn, 3 ex.

2022. 11 nov. Kuppen, Östergarn
2020. 25 okt. Norsholmen, Fårö
2014. 31 okt. Digrans, Sundre
2005. 23 okt. Sundre kyrka

Orientseglare
2005. 30 juli, Hoburgsklippan

Alpseglare
2019. 14 okt. mot S Visby innerstad
2016. 27 maj, Fyrbyn, Gotska Sandön
2012. 24 april, mot NO Hällarna, Visby
2008. 21 maj, Lilla Hamre, Östergarnsdalen
2003. 19 maj, mot N Visby lasarett
1997. 29 april, Gustavsvik, Visby
1987. 18 maj, Skoge, Sundre

Grön biätare
2010. 7-8 juni, Lerkliv, Gammelgarn s:n
1961. 9 aug. Klintehamn, förmodligen samma
1961. 2 aug. Stockviken, Hamra. 1:a i Sverige

Mellanspett
2015. 1 jan-april, ♂ Hörsne s:n, samma som 2014
2014. 30-31 dec. ♂ Hörsne s:n
2015. 1 jan-21 mars, ♀ Lummelundsbruk, samma som 2014
2014. 28-31 dec. ♀ Lummelundsbruk

Asiatisk kalanderlärka
1996. 27-30 maj, Herrvik, Östergarn
1983. 10-23 dec. Sigdes, Burs

Vitvingad lärka
2002. 7 juli, Suderudd, Furilden

Turkestanlärka
1991. 9-10 maj, Hoburgen

Mongolpiplärka
2021. 10 okt. str. SV Faluddens fyr
2020. 17 okt. Grunnet, Austerrum
2018. 11-15 nov. Storgrunn, Näsudden
2016. 14 okt. Flisviken
1998. 18-21 nov. Kohlens hamn, Snäcks camping, Visby, ringmärkt. 1:a i Sverige

Sibirisk piplärka
2021. 3 okt. Bredsandsudde, Gotska Sandön
2020. 15 okt. Bodudd, Näsudden
2019. 3 maj, Fyrbyn, Gotska Sandön
2017. 21-23 okt. Sallmundsudd, Hamra
2017. 9 okt. Lilla talldungen, Faludden
2012. 20 okt. Sallmundsudd
1996. 9 okt. Hoburgen

Sibirisk järnsparv
2016. 29 nov. Lillgrunn, Näsudden
2016. 28 nov. Fyrbyn, Gotska Sandön
(obestämd)
2016. 19 nov. Norebod
2016. 24-25 okt. Nabben
2016. 24 okt. Grundården, Lilla Sigleifs
2016. 22 okt-10 nov. Toftatippen
2016. 20 okt. Tofta södra
2016. 18 okt-11 nov. Lerkliv
2016. 17-19 okt. Alnäsavik, Fårö
2016. 16-17 okt. Stenrevet, Gotska Sandön
2016. 15-16 okt. Kettelvik, Sundre
2016. 15 okt. Bodhus, Näsudden
2016. 14-24 okt. fd Livräddningsstationen, Flisviken
2016. 14-15 okt. Skvalpvik
2016. 13-17 okt. Glasskär, Närsholmen
2007. 18 feb-3 mars, Flisviken, Sundre s:n

Alpjärnsparv
2019. 25 juli-1 nov. Hoburgsklippan, Hoburgen
2015. 27 april, Skoge
2010. 26-27 april, Hoburgen
1992. 15 sept. Högklint, S Visby
1985. 10 april, Hoburgen

Sydnäktergal
2022. 29-30 maj, Bläse
2022. 20 maj, Alkärret, Faludden
2019. 22 maj, Märkområdet, Hoburgen, ringmärkt
2018. 6 sept. Märkområdet, Hoburgen, ringmärkt
2009. 25 maj, Stora Beckrevet, Gotska Sandön
1994. 26 maj, Aurriv, Hamra
1993. 29 maj-20 juni, Stockviken, Hamra
1991. 12 maj, Sudret
1988. 14 maj, Hoburgen
1985. 10-11 maj, Hoburgen
1985. 8 maj, Skoge, Sundre, ringmärkt
1981. 22 maj, Skoge Sundre, ringmärkt
1979. 25 maj, Skoge, Sundre, ringmärkt
1976. 27 maj, Gotska Sandön

Tajgablåstjärt
2017. 25 sept. Lillgrunn, Näsudden
2016. 15 okt. Näsudden
2014. 6 okt. Holmhällar, Vamlingbo s:n
2012. 7-8 okt. Nabben, När s:n
2010. 9 okt. Vaktbackar naturreservat, Sundre s:n
2010. 29-30 sept. Närsholmen
2009. 13 okt. Ammunde, Burs
2008. 7 okt. Faludden, ringmärkt
2001. 23 okt. Rudvier, Öja
1998. 19 okt. Dämba, Fårö
1998. 3-4 okt. Sysne udd, Gammelgarn
1973. 1-3 juni, Gotska Sandön

Vitstrupig näktergal
1995. 9 aug. Hoburgen
1977. 14 maj, Hoburgen, ringmärkt

Sibirisk buskskvätta
Vitgumpad buskskvätta

2020. 2-3 maj, Slipstensmuseet, Kettelvik (DNA)

Obestämd vitgumpad buskskvätta
2015. 12 maj, Ava, Fårö
(obestämd)
2006. 1 maj, Hojgardsmyr, Tofta skjutfält
(obestämd)

Kaspisk buskskvätta
Vitgumpad buskskvätta

2021. 30 maj, Alvret - Muskmyr, Sundre s:n
2019. 29-30 april, Hoburgsklippan, Hoburgen
2010. 6 juni, Lilla Beckrevet, Gotska Sandön

Amurbuskskvätta
2022. 5 okt. Ajkeslunda, Fårö

Isabellastenskvätta
2023. 27 okt-1 nov. Holmhällar, samma ex.?
2023. 27 sept-12 okt. Storgrunn, Näsudden

2021. 26 sept. Klintkanten, Bungenäs naturreservat
2017. 25-26 maj, Bredsandsudde, Gotska Sandön
2016. 6-9 okt. Bodudd, Näsudden

Nunnestenskvätta
2023. 28-30 sept. Ollajvs, Öja s:n

2021. 15-17 okt. Roes, Öja s:n
2018. 28 okt. Storms backe, Vamlingbo
2014. 26-28 okt. Stenbrottet, Furilden
2003. 30 okt-1 nov. Gustafsvik, Visby, funnen död 2 nov.
1999. 16 okt. Närsholmens fyr
1997. 8 nov. Kronholmen, Västergarn
1995. 25 maj, Vakten, Petesviken
1993. 4-5 okt. Östergarnsholm
1991. 11-12 okt. Bonsarve, Vamlingbo
1988. 16-22 okt. Holmhällar, Vamlingbo
1988. 11-13 okt. Faludden

Ökenstenskvätta
2017. 5-6 nov. Fitudden, Furilden
2016. 18-22 okt. Barshageudd, Sundre
2016. 16 okt. Stora Beckrevet, Gotska Sandön
2013. 15-16 dec. Marsängen, Tofta skjutfält
2013. 5 nov. Djaupdy, När s:n
2011. 4-5 nov. Alvret, Sundre s:n
2009. 25-26 okt. Grötlingboudd
2008. 25-27 mars, Närsholmen, När s:n
2004. 21-27 mars, Snäcks badplats
2000. 14 okt. Rivet, Sundre s:n
2000. 30 sept. Lassorholmen, Fårö
1999. 26 okt. Hällarna, Visby
1999. 21-22 okt. Vännes och Västergårde, Sundre s:n
1986. 2-3 nov. Svältholmen, Västergarn

Blåtrast
2008. 13 maj, Lilla Karlsö
2007. 6 juni, Fyrbyn, Gotska Sandön
1981. 21-25 april, Hoburgen. 1:a i Sverige

Bruntrast
2021. 9-10 dec. Inre hamnen, Visby hamn
2020. 22-23 juni, Augstens

Svarthalsad trast
2021. 16 jan. Släkvik, Kronholmen

Träsksångare
2005. 2 okt. Kettelvik, Sundre
1987. 19 okt. Hoburgens fyr, Sundre, fyrfall.
1939. 13 okt. Hoburgens fyr, Sundre, fyrfall. 1:a i Sverige

Vattensångare
1943. 28 sept. Hoburgen, fyrfall.

Fältsångare
2022. 6 juni, Märkområdet, Hoburgen, ringmärkt
2013. 5 juni, Hoburgen, ringmärkt
2007. 2 juni, Varvsbukten, Gotska Sandön

Stäppsångare
2023. 27 maj, Märkområdet, Hoburgen, ringmärkt

2020. 13 juni, Norderhamn, Stora Karlsö
2020. 2 juni, f.d. bunkern, Rivet
2020. 22 maj-23 juni, Märkområdet, Hoburgen, ringmärkt
2016. 31 maj, Hoburgen, ringmärkt
2014. 25 maj, Lilla Beckrevet, Gotska Sandön
2014. 25 maj, Båthuset, Gotska Sandön
2013. 1 juni, Botvaldevik, Gothem s:n
2013. 30 maj, Talldungen, Närsholmen
2012. 23 maj, Hoburgen, ringmärkt
2008. 28 juli, Hoburgen, ringmärkt
2007. 2 juni, Inre dynkärret, Gotska Sandön
2006. 16 sept. Havdudden, Östergarnsholm
2002. 6 juni, Hoburgen, ringmärkt

Saxaulsångare
1995. 3 sept. Hoburgen, ringmärkt. 1:a i Sverige

Eksångare
2018. 20 maj, Faluddens fyr

Rödstrupig sångare
2018. 22-24 april, Broa, Fårö
2017. 15 maj, Rivviken, Hoburgen
2016. 3 juni, Hoburgen, ringmärkt
(obestämd)
2014. 26 maj, Lilla Beckrevet, Gotska Sandön
(obestämd)
2013. 27-30 april, Inre Stockviken
2012. 21 maj, Bredsandsudde, Gotska Sandön
(obestämd)
2012. 10 maj, Skär, Fårö
(obestämd)
2012. 27 april, Galgberget, Visby
(obestämd)
2012. 27 april, Hoburgen, ringmärkt
(obestämd)
2009. 26 maj, Stora Beckrevet, Gotska Sandön
(obestämd)
2008. 21 maj, Hoburgen, ringmärkt
(obestämd)
2007. 22 maj, Hoburgen, Sundre, ringmärkt
2002. 29 maj, Hoburgen, Sundre
(obestämd)
2002. 7 maj, Hoburgen, Sundre, ringmärkt
(obestämd)
1989. 30 april, Faludden, ringmärkt
(obestämd)
1984. 16 maj, Sundre
(obestämd)

Rostsångare
2018. 28 maj, Hoburgen, Sundre, ringmärkt. DNA
2016. 20 maj, Hoburgen, ringmärkt. DNA

Sammetshätta
2009. 12 maj, Hoburgen, Sundre s:n, ringmärkt

Ökensångare
2019. 7-9 okt. Stora Gasmora, Fårö
2016. 21-26 okt. Örnkull, När-Lau
2013. 6 nov. Suderudd, Furilden, Rute s:n

Bergtajgasångare
2020. 2 okt. Hoburgen, ringmärkt
2020. 25-27 sept. Alkärret, Faludden
2020. 28-29 april, Bergshyddan, Stora Karlsö
2020. 26 april, Holmhällar, Vamlingbo
2019. 20-21 okt. talldungen, Nabben
2018. 29 nov. Kajlungs, Lärbro, funnen död
2018. 14-16 okt. Djaupdy, När
2016. 3-13 nov. Rudvier, Öja
2016. 19-22 okt. Stora Karlsö
2016. 12 okt. Talldungen, Nabben
2015. 6 okt. Närsholmen
2011. 3-6 nov. Storgrunn, Näsudden
2008. 2 nov. Bodudd, Näsudden
2003. 9-12 nov. Kronholmen, Västergarn
1996. 18 okt. Faludden
1989. 29 okt. Faludden

Videsångare
2020. 30 sept. Lilla talldungen, Faludden
2019. 20 okt. Alkärret, Faludden
2018. 15 okt. Härvide
2017. 24 sept. Alkärret, Faludden
2016. 13 okt. Kuppen, Östergarn
2013. 6 okt. Skvalpvik, Vamlingbo s:n
2006. 21-29 okt. Rivet
2005. 12 okt. Nabben, När
2003. 1 okt. Faludden, ringmärkt
1999. 19 okt. Visby fjärrvärmeverk
1997. 9 okt. Kronholmen, Västergarn
1993. 8 okt. Hoburgsklippan
1989. 10 okt. Faludden, ringmärkt
1989. 8-9 okt. Grötlingboudden

Brunsångare
2014. 14 okt. Rivet, Sundre
2007. 6 okt. Asunden, Othem s:n
2004. 17-19 okt. Alkärret, Faludden
2000. 8 okt. SV Kettelvik, Sundre
1999. 30 sept. Hoburgen, ringmärkt.
1993. 29 okt. Hoburgen
1991. 14-16 okt. Kronholmen, Västergarn
1989. 6 okt. Faludden, ringmärkt
1987. 24-25 okt. Närsholmen
1986. 2 nov. Hoburgen, ringmärkt
1986. 6 okt. Hoburgen, ringmärkt
1984. 3 okt. Hoburgen, ringmärkt

Bergsångare
2011. 21-23 maj, Snoder, Sproge
2001. 28 aug. Hoburgen, Sundre, ringmärkt

Balkansångare
1992. 15 maj, Almedalen, Visby. 1:a i Sverige

Iberisk gransångare
2024. 9 maj, Märkområdet, Hoburgen, ringmärkt


Trädgårdsträdkrypare
2012. 8-9 maj, Grötlingboudd

Isabellatörnskata
2001. 17-22 okt. Vändburgs nya hamn
1998. 5-6 okt. Hummelbosholm
(obestämd)

Rostgumpad törnskata
1999. 11 juni, 2K ♂ Stora Karlsö. 1:a och enda i Sverige

Ökenvarfågel
2023. 9 sept. Lilla Beckrevet, Gotska Sandön
2011. 29 okt-5 nov. Nyudden, Nyen, När s:n
2009. 27-30 okt. Vivesholm, Sanda s:n
1995. 30 aug-6 sept. Aurriv, Hamra

Rödhuvad törnskata
2021. 16-18 maj, Ojmunds, Hamra
2020. 7 juni, Kettelvik, Sundre
2018. 15 maj, Rivet, Sundre
2015. 5-6 juni, Aurrivåkrarna, Aurriv
2013. 2-18 juli, Norrgårde, Hamra s:n
2011. 15 maj, Krakvät, Hablingbo s:n
1997. 13-21 okt. Kronholmens golfbana, Västergarn
1996. 19-20 maj, Näsudden, Näs
1988. 12-13 maj, Stora Karlsö
1972. 25-28 maj, Holmhällar, Vamlingbo
1964. 25 maj, Stora Karlsö
1964. 1 maj, Närsholmen
1958. 6 juni, Gotska Sandön
1957. 23-24 juni, Stora Karlsö

Spansk sparv
2013. 27-30 maj, ♀ Norderhamn, Stora Karlsö

Ökentrumpetare
2012. 17 maj, Båthuset, Gotska Sandön
2005. 4 juni, Norderhamn, Stora Karlsö
2005. 28 maj, Hoburgen
2005. 28 maj, Skär, Fårö
1971. 16 juni, Faludden

Tallsparv
2007. 28-30 okt. Närsholmen
2005. 2-7 nov. Majstregården, Sundre
1998. 4 maj, Näsudden, Näs

Gulgrå sparv
2019. 17-19 maj, honf. Hoburgsklippan, Hoburgen. 1:a och enda i Sverige

Bergortolan
2018. 2 juni, Stenrevet, Gotska Sandön

Gyllensparv
1992. 15-17 maj, Furilden
1984. 21 juni, Aurudden, Fårö
1981. 30 aug. Svältholmen, Västergarn
1977. 17 juli, Stora Karlsö
1975. 9 juni, Gotska Sandön
1962. 8 juni, Gotska Sandön, ringmärkt

Svarthuvad sparv
2019. 22 sept-2 okt. Hoburgsklippan, Hoburgen
2017. 14 maj, Faludden
2015. 5 juni, Stora Beckrevet, Gotska Sandön
2012. 23 maj, Räveln, Vivesholm
2010. 14 juni, Fyrbyn, Gotska Sandön
1995. 13-14 juni, Hoburgsklippan
1993. 20 maj, Valve, Västergarn
1984. 29 maj, Hoburgen

Brokig kardinal
1988. 10 okt. Hoburgen, ringmärkt. 1:a i Sverige