Uppland

Polargås
2014. 10 april-15 maj, Hjälstaviken

Amerikansk bläsand
2022. 7 juli, Ledskärsviken, Ledskärsområdet
2022. 26-28 april, Aspnäs, Tämnaren
2017. 21 sept. Karlholmsviken, Ledskärsområdet
2011. 19 april-7 maj, Angarnsjöängen
2007. 19-24 april, Hjälstaviken
2000. 24-30 juni, Ledskärsviken
1994. 5 juni, Fysingen

Gulkindad kricka
2021. 29 jan-3 feb. och 6-9 feb. reningsverket, Knivsta, samma ex.
2021. 16-20 jan. 2k hane Fyrisån, Uppsala

Blåvingad årta
1998. 10 maj, Kogrundet, Harg, samma som vid Ledskär
1998. 25-30 april, Ledskärsviken
1995. 30 april-1 maj samt 7 juli, Ledskärsviken

Ringand
2009. 17 maj, Tegelsmora kyrksjö
2009. 7-15 april, Angarnsjöängen
2005. 5-6 mars, Kapellskär, Rådmansö
2003. 3-6 maj, Hjälstaviken
1996. 24 aug-6 okt. Översjön - Säbysjön, Järvafältet, samma som 1995
1995. 25 okt-1 nov. Översjön, Järvafältet, samma som vid Fysingen
1995. 10-11 maj, Fysingen

Vitögd dykand
2008. 3 juli, Rödhäll, Björns skärgård
2008. 5 maj-4 juni, Nyländadammen, Harg, 1 ex. samma som 5 april
2008. 5 april-4 maj, Nyländadammen, Harg, 2 ex. samma som 2007
2007. 11 maj-19 aug. Nyländadammen, Harg, 1 ex. samma som 8 april
2007. 8 april-10 maj, Nyländadammen, Harg, 2 ex.
1957. början av sept. Runmarö, Värmdö, skjuten

Amerikansk knölsvärta
2024. 9-19 maj, Alviken, Storön, Svenska Högarna, samma ex?

2023. 13 maj, 9K+ Alviken, Storön, Svenska Högarna, samma som 2022
2022. 14 maj-8 juni, 8K+ Svenska Högarna, samma som 2021
2021. 11-23 maj, 7K+ Svenska Högarna, samma som 2017-2020

2020. 3 juni, 6K+ Svenska Högarna
(förmodad samma hybrid)
2020. 30 april-2 juni, 6K+ Svenska Högarna, samma som 2017-19

2019. 4-23 maj, 5K+ Svenska Högarna
(förmodad samma hybrid)
2019. 30 april-23 maj, 5K+ Svenska Högarna, samma som 2017-18

2018. 16-20 maj, 4K+ Svenska Högarna
(förmodad hybrid)
2018. 14-26 maj, 4K+ Svenska Högarna, samma ex.

2017. 14 maj-28 juni, 3K+ Svenska Högarna. 1:a i Sverige
2017. 13 maj, Röder (Norrskärgården)
(obestämd)

Sibirisk knölsvärta
2022. 4 maj, Horssten
2021. 14-27 maj, Måssten - Söderörarna, Singö skärgård
2020. 3 juni, 3K+ Svenska Högarna

Amerikansk kopparand
2004. 30 maj-6 juni, Hjälstaviken
2001. 18-24 maj, Angarnsjöängen, samma som 15 maj
2001. 15 maj, Björkarn, Skederid
1995. 3 aug. Angarnsjöängen
1986. 12-21 maj, Kundbysjön, Rimbo
1984. 10-13 nov. Fysingen, Skånela
1975. 13-28 sept. Edssjön, Upplands Väsby

Brunsula
2023. 8 aug. på fartyg, Värtahamnen, Stockholm


Dvärgrördrom
1964. 26 juni, Väddö, funnen död

Natthäger
2007. 16-19 juni, Hjälstaviken, 2 ex.
1999. 23-24 maj, Övre Föret, Uppsala
1992. 4-5 juli, Röder, Stockholms skärgård

Rallhäger
2021. 8-22 nov. Snatralöt, Ledskärsområdet
2017. 4 juli, Övre Föret, Årike Fyris
2014. 12-29 nov. Molnsätra, Översjön, Norra Järvafältet
1995. 5 juni, Bokarbysjön, Vendel
1977. 4-17 nov. Lötsjön, Sundbyberg
1960. 23 juni, Dyarna, Enköpingsån. 1:a i Sverige

Kohäger
2012. 20-21 maj, Senneby viltvatten, Väddö s:n
1987. 19 juli, Åkersberga, funnen död. 1:a i Sverige

Purpurhäger
2021. 12 maj, Björn, Björns skärgård

Bronsibis
2017. 11 okt. mot SV Sandhamn, Värmdö k:n, samma som vid Rönnskärs udde
2017. 11 okt. mot S Rönnskärs udde, Väddö
2016. 18-19 okt. Svenska Högarna
1984. 6-9 okt. Kårsta, Villberga, S om Enköping
1842. 7 sept. Ramsjö, Björklinge, 2 ex. skjutna

Skedstork
1993. 9 maj, V Vedyxa, Danmark
1977. 7-8 okt. Övre Föret och Kungsängen, 3 ex.
1976. 21 aug. Ledskär
1975. 9 okt. Vendelsjön

Svartvingad glada
2014. 29 april, Film, Östhammar k:n

Ormörn
2020. 11 sept. Angarnsjöängen, förbiflygande
2002. 28 juni, Ledskär, Österlövsta s:n

Stäppörn
2011. 16 april, Ledskärsområdet

Dvärgörn
2015. 9 maj, Angarnsjöängen
2013. 10 juli-4 aug. Hjälstaviken, samma ex.
2013. 30 juni, Högbytorpstippen, samma ex.
2013. 30 juni, Ströms mad, Fysingen, samma ex.
2013. 22 juni, mot N Ströms mad, Fysingen
1998. 6 juni, Skutskär

Dvärgsumphöna
2003. 28 juni-6 juli, Angarnsjöängen

Jungfrutrana
2001. 20-23 maj, Vadadalen

Småtrapp
1804. maj, Sätesgården Vasa, Skepptuna, skjuten

Stortrapp
1965. 27 maj, Storskärs gård, Forsmark

Styltlöpare
2004. 26 april, Övre Föret - Kungsängen området

Tjockfot
2016. 13-19 maj, Storskäret, Forsmark
2011. 6-9 maj, Säby strandäng, Norra Järvafältet

Rödvingad vadarsvala
2024. 19 maj, Ledskärsviken, Ledskärsområdet


Svartvingad vadarsvala
2011. 29-31 maj, Angarnsjöängen
2010. 10 aug. mot V Fågelsundet, Björns skärgård
2009. 22 juli, Jönninge, Stavby
2004. 8 aug. Ledskärsviken

Ökenpipare
2007. 9-13 juli, Skutskärsverken, Skutskär samhälle

Amerikansk tundrapipare
2013. 12-16 maj, Svenskär, Ledskärsområdet
1989. 15-26 okt. Ledskärsängarna-Holmsta gård, Österlövsta

Sibirisk tundrapipare
2018. 24-28 juni, Ströms mad, Fysingen
2000. 18-26 juni, Hjälstaviken
1998. 9-10 okt. Hårby bro, Hjälstaviken
1994. 8 sept. Ledskär
1993. 30 juni-1 juli, Angarnsjöängen

Stäppvipa
2011. 16-25 juli, Svartsjö dämme, Svartsjöviken, samma som 27-28 juni, slagen av duvhök
2011. 27-28 juni, 30 m-kärret, Norra Järvafältet
2010. 11-12 maj, Salsta slott, Lena
1989. 23 maj, Hjälstaviken. 1:a i Sverige

Sumpvipa
2000. 9 juni, Björn, Hållnäs
1999. 6 maj, Hjälstaviken

Kolymasnäppa
2012. 18 juni, Hjälstaviken

Rödhalsad snäppa
1992. 26 juli, Kogrundet, Hargsviken

Vitgumpsnäppa
2022. 6-10 aug. Ledskärsviken, Ledskärsområdet

Spetsstjärtad snäppa
1975. 23-25 juli, Ensjöarna, Hallstavik. 1:a i Sverige

Styltsnäppa
2012. 21-24 april, Kogrundet, Hargsviken

Wilsonbeckasin
2020. 18 april-3 maj, Karboda, Skyttorp-Knypplan, samma ex.
2019. 13-26 april, Karboda, Skyttorp-Knypplan, Tierp k:n

Större beckasinsnäppa
2022. 14-20 maj, Fladen, Ledskärsområdet
2015. 3-6 sept. Ledskärsviken

Mindre gulbena
1997. 14-15 maj, Frötunaviken, Funbosjön

Wilsonsimsnäppa
2014. 4 okt. Ledskärsviken

Långnäbbad mås
1994. 29 april-1 maj, Övre Föret, Uppsala

Ismås
1990. 1 dec. Rönnskärs udde, Väddö
1986. 7 jan. Skatudden, Väddö
1971. 15-22 april, Blockhusudden, Stockholm

Sandtärna
2013. 13 juni, mot SO Skvallerhamnsudden, Arholma, 2 ex.
1969. 27 juni, Ledskärsängarna, Österlövsta

Skäggtärna
2021. 29 maj-1 juni, Hjälstaviken
2018. 29 maj, Skommarbo grustäkt, Björklinge-Velången
2009. 20 juni, Södra Vendelsjön
1995. 30 maj-3 juni, Angarnsjöängen

Spetsbergsgrissla
1912. vintern, Sandhamn, skjuten.

Större turturduva
2021. 7-13 dec. Sandvik, Stångberga
2002. 1-3 nov. Åkersberga

Blek tornseglare
2023. 5 nov. Björn, Björns skärgård

2022. 5 nov. str. Örskärs fyr

Alpseglare
2017. 11 juni, Svenska Högarna

Mongolpiplärka
2005. 8 okt. Vandrarhemmet, Örskär

Sibirisk piplärka
2020. 27-29 sept. Stora Bredskär, Ut-Fredel, Blidö
2019. 27 okt. Horssten
2019. 29-30 sept. Björn, Björns skärgård, ringmärkt 30 sept.
2017. 12 okt. mot S Svenska Högarna
2017. 1 okt. Björns fyr, Björns skärgård
2017. 30 sept. Örskär, 2 ex.
2017. 27 sept. Måssten, Singö skärgård
2017. 25 sept. Svenska Högarna, Uppland
2013. 22 sept. Örskär
2011. 8-9 okt. Horssten
2009. 9 okt. Björn, Björns skärgård
2008. 3 okt. Svenska Högarna, ringmärkt
2008. 21-22 sept. Horssten
2007. 6 okt. Örskär, Gräsö s:n
2004. 6 okt. Björn, Björns skärgård
2003. 6 okt. Björns fyr, Hållnäs
2003. 4 okt. Svenska Högarna, ringmärkt
2000. 30 sept. Horssten
1993. 4-5 okt. Björns fyr, Hållnäs

Sibirisk järnsparv
2016. 4 nov. Täby kyrkby
2016. 19 okt. Horssten
2016. 17 okt. Svenska Högarna, ringmärkt
2016. 15-16 okt. Horssten
2016. 12-13 okt. Örskär, Östhammar k:n
2016. 12 okt. Björn, Björns skärgård, ringmärkt
2000. 8-13 okt. Sundstranden, Örskär
1987. 21 och 28 okt. Svenska Högarna, ringmärkt

Svartstrupig järnsparv
2014. 20-23 mars, Norrboda, Gräsö

Sydnäktergal
2022. 1-2 juni, Årsta 4H-gård Norra, Vaksala
2022. 6 maj-25 juni, Starbo, Hågadalen, samma som 2021
2021. 14 maj-21 juni, Starbo, Hågadalen-Nåsten naturreservat
2018. 17-20 juni, Viksjö golfbana, Järfälla k:n
2016. 30 maj, Svenska Högarna, ringmärkt
1983. 31 maj-26 juni, Alasjön, Vassunda
1979. 27 maj, Svenska Högarna, Blidö, ringmärkt

Rubinnäktergal
2022. 7-8 dec. Brantshammar, Vassunda, Knivsta k:n

Tajgablåstjärt
2019. 28 sept. Svenska Högarna, ringmärkt
2018. 11 okt. Svenska Högarna, ringmärkt
2017. 1 okt. Svenska Högarna, ringmärkt, 2 ex.
2017. 30 sept-1 okt. Björn, Björns skärgård
2017. 30 sept. Svenska Högarna, ringmärkt
2016. 12 okt. Storskäret, Röder, Norrtälje k:n
2013. 18 sept. Horssten
2011. 26 sept. Björn, Björns skärgård, ringmärkt
2010. 30 sept. Svenska Högarna, ringmärkt
2010. 26-27 sept. Svenska Högarna, ringmärkt
2009. 29 sept. Svenska Högarna
2008. 22 sept. Svenska Högarna, ringmärkt
2008. 21 sept. Svenska Högarna, ringmärkt
2005. 24 maj, Svenska Högarna, ringmärkt
2000. 25 okt. Sandhamn
1999. 6 okt. Svenska Högarna, ringmärkt
1987. 27 maj, Svenska Högarna, ringmärkt

Vitstrupig näktergal
2023. 3 juni, Inner-Tärnan, Svenska Högarna, Blidö
2016. 19 juni, Horssten

Isabellastenskvätta
2022. 11 okt. Byksberget, Angarnssjöängen, Vallentuna k:n
2009. 6-9 dec. Barkarby flygfält, Norra Järvafältet
2002. 30 okt. Sandhamn
1999. 9-13 okt. Skeviksbacken, Värmdö

Nunnestenskvätta
2022. 20 nov. Flottsund, Årike Fyris
2019. 21 okt. Kristineberg, Örskär
2014. 17-21 okt. Yvre, Tierpsslätten
2003. 2-3 nov. Hargshamn, Harg

Ökenstenskvätta
2000. 26 nov. Biotestsjön, Forsmark
2000. 25-27 okt. Mickelsbo, Tierp
1996. 7 dec. Biotestsjön, Forsmark, 2 ex.

Rostskogstrast
1978. 26 sept. Svenska Högarna, ringmärkt. 1:a och enda i Sverige

Bruntrast
2011. 6-17 nov. Säbyholm, Låssa

Svarthalsad trast
2021. 27 nov. Helgeby, Rasbokil
2020. 5-16 jan. Akalla industriområde, Norra Järvafältet
2009. 30 dec-15 mars 2010, Duvbo, Sundbyberg k:n
2009. 15 feb. Hummelsta, Enköping k:n
2009. 25 jan-11 april, Bällsta, Vallentuna
2000. 9 okt. Biotestsjön, Forsmark
1970. 26 sept. Fågelsundet, Hållnäs
1905. 28 dec. Kaggeholms slott, Ekerö, skjuten

Träsksångare
2003. 29 sept. Svenska Högarna, ringmärkt

Fältsångare
2007. 3-4 juni, Horssten
2007. 27 maj, Svenska Högarna, ringmärkt

Stäppsångare
2017. 10 juni, Svenska Högarna
2017. 8 juni, Horssten
2016. 2 juni, Horssten

Saxaulsångare
2018. 26 aug. Understen, Singö skärgård

Eksångare
2011. 11-18 sept. Björn, Björns skärgård

Polyglottsångare
2022. 22-27 sept. Björn, Björns skärgård, ringmärkt 25 sept.

Rödstrupig sångare
2023. 22 maj, 2K ♂ Svenska Högarna, ringmärkt
2016. 28 maj, Horssten
(obestämd)
2015. 3 maj, Svenska Högarna, ringmärkt
(obestämd)
2005. 24 maj, Horssten
(obestämd)
2002. 29 maj, Björn, Hållnäs
(obestämd)

Sammetshätta
2019. 27 april-4 maj, Horssten

Ökensångare
2000. 29 maj, fågeltornet, Ledskär
1982. 21 maj, Stora Nassa, Värmdö

Bergtajgasångare
2019. 2 nov. Björn, Björns skärgård, ringmärkt
2019. 29 sept. Karskär, Söderarms skärgård
2018. 2 nov. Gamla hamnen, Örskär
2018. 20 okt. Horssten
2016. 14 okt. Svenska Högarna
2011. 28-29 okt. Horssten
2011. 26-29 okt. Horssten

Videsångare
2020. 2 okt. Tärnudden, Örskär, ringmärkt
2020. 1 okt. Horssten
2017. 17 okt. Svenska Högarna, ringmärkt
2017. 28 sept. Svenska Högarna, ringmärkt
2016. 12 okt. Svenska Högarna, ringmärkt
2015. 13 okt. Svenska Högarna, ringmärkt
2011. 29 sept-3 okt. Björn, ringmärkt
2009. 18 okt. Horssten
2007. 6-7 okt. Örskär
2006. 11 okt. Horssten
2006. 3 okt. Svenska Högarna, ringmärkt
2005. 21 okt. Båtforstorpet, Älvkarleby
2005. 30 sept. Svenska Högarna, ringmärkt
1995. 6 okt. Svenska Högarna, ringmärkt
1994. 9 okt. Svenska Högarna, ringmärkt
1993. 11 okt. Svenska Högarna, ringmärkt
1991. 19 okt. Björns fyr, Hållnäs, ringmärkt
1988. 4-6 okt. Svenska Högarna, ringmärkt
1981. 16 okt. Svenska Högarna, ringmärkt

Brunsångare
2016. 17 okt. Horssten
2016. 16 okt. Västerkubben, Örskärssund, samma som 12-14 okt.
2016. 12-14 okt. Bodalsträsket, Örskär
2014. 4 okt. Stora Vånskär, Ut-Fredel, Blidö
2012. 25 sept. Svenska Högarna
2010. 4 nov. Örskär, Gräsö s:n
2008. 1 nov. Örskär, Gräsö s:n
2007. 7-13 okt. Svenska Högarna
2004. 4 okt. Björn, Björns skärgård, 2 ex. 1 ex. samma som 2 okt.
2004. 2 okt. Björn, Björns skärgård, ringmärkt. Kontrollerad 12 okt. Friesland, Nederländerna
2003. 21 okt. Svarthamn, Skutskär
2003. 16 okt. Svenska Högarna, ringmärkt
2002. 4 okt. Björns fyr, Hållnäs, ringmärkt
2000. 6-7 okt. Örskärs fyr
1990. 7 okt. Svenska Högarna, ringmärkt
1987. 27 okt. Svenska Högarna, ringmärkt
1984. 3 okt. Svenska Högarna, ringmärkt
1984. 28 sept. Björns fyr, Hållnäs, ringmärkt

Bergsångare
2010. 13-15 maj, Måssten, Singö skärgård

Iberisk gransångare
2002. 19 maj-27 juni, Marma skjutfält, Älvkarleby, ringmärkt. 1:a i Sverige

Glasögonflugsnappare
1986. 27 och 30 sept. Svenska Högarna, ringmärkt. 1:a och enda i Sverige

Rödhuvad törnskata
2019. 11 maj, Gamla hamnen, Örskär
2018. 6 juni, Grovsta, Länna
2016. 1-9 juli, Norra ängarna, Fysingen
2015. 1-6 juni, Broängarna
2014. 25 maj, Norra ängarna, Fysingen
2013. 2-9 okt. Hårbykullarna, Hjälstaviken
2007. 22-23 maj, Horssten
1998. 23-27 maj, Hargsviken, Harg
1990. 20 maj, Hjälstaviken

Tallsparv
2002. 23 feb-10 mars, Bärby, Funbo
1959. 18 jan. Täby, ringmärkt. 1:a i Sverige

Rostsparv
2019. 1-11 jan. Kyrkvägen, Skutskär, samma som 2018
2018. 23-31 dec. Kyrkvägen, Skutskär

Rödkindad sparv
2011. 25 okt. Understen, Singö skärgård

Gulbrynad sparv
2009. 23-27 feb. S Säbysjön, Norra Järvafältet, samma ex.
2009. 3 jan-10 feb. S Säbysjön, Norra Järvafältet

Gyllensparv
1974. 14 aug. Burunge, Vendelsjön

Dvärgsävsparv
2016. 13-16 okt. Horssten

Svarthuvad sparv
2021. 25 maj, Horssten
2012. 21 maj, Horssten

Mörkögd junco
2017. 14 maj, Svenska Högarna. 1:a och enda i Sverige