Närke

Amerikansk bläsand
2004. 4-15 juli, Oset, Örebro
2004. 3 maj, Rysjön, Kvismare-området
2000. 26-28 april, Norra Tysslingen
2000. 18 april, Fiskingemaden, Kvismaren
1996. 12-16 juni, Tysslingen

Blåvingad årta
2012. 15-16 maj, Rysjön, Kvismaren
1995. 19 sept. Lertaget, Kumla
1995. 22-26 maj, Tysslingen

Ringand
2018. 10 juni, Rysjön, Kvismaren
2016. 20 mars-19 april, Rynningeviken - Rysjön, Kvismaren

Vitögd dykand
2012. 17 april-6 maj, Rysjön, Kvismaren
1981. 3 april, Oset, Örebro, fågeln lär ha funnits kvar på lokalen en tid

Amerikansk kopparand
2004. 9 nov. Rysjötornet, Kvismaren
2002. 4-6 maj, Rysjön, Kvismaren
1998. 27 april, Oset, Örebro, 2 ex.
1997. 7-17 maj, Rysjön
1996. 22-30 sept. Venan

Natthäger
2018. 9-12 juni, Rysjön, Kvismaren
1984. 20 maj, Oset, Örebro
1974. 22-27 maj, Oset, Örebro, samma som vid Velandasjön
1974. 21 maj, Velandasjön, Örebro
1961. 17-21 juli, Vårbo, Skagern

Rallhäger
2001. 16-19 juni, Ö Fiskingebron, Kvismare kanal
1975. 21 sept.-6 okt. Svartåmynningen Oset, Örebro

Purpurhäger
2003. 11 maj, Oset, Örebro

Bronsibis
2012. 28-29 maj, Rysjön, Kvismaren
2003. 9 sept. Oset, Örebro

Skedstork
1998. 26-28 sept. Kvismaren

Ormörn
1973. 22 aug. Oset, Örebro

Eleonorafalk
2006. 23 sept. Venastugan, Rynningeviken, sträckande
1995. 14 maj, Rysjön, Kvismaren

Dvärgsumphöna
2011. 19-28 juni, Almbyängen, Oset

Jungfrutrana
2014. 13-18 juni, Kvismaren, samma ex.
2014. 11-12 juni, Kvismaren
1992. 14-16 juni, Kvismaren
1857. juni, Asker. 1:a i Sverige

Småtrapp
2015. 8-31 juli, Hammarbotten, Kvismaren, slagen av brun kärrhök?

Styltlöpare
2011. 26 maj, Oset - Boglundsängen
1980. 24 maj, Kvismaren

Tjockfot
2013. 5-6 juli, Svalnäs, Norra Tysslingen
1990. 7-9 juli, Aldammen, Asker

Svartvingad vadarsvala
1997. 24-26 maj, Fiskingemaden, Kvismaren
1992. 18-19 juli, Frötuna, Fellingsbro
1964. 4-6 aug. Oset, Örebro. 1:a i Sverige

Ökenpipare
2021. 4-5 maj, Blackstaåns mynning, Tysslingen

Sibirisk tundrapipare
2003. 14 aug. mot SV Hampetorp, Hjälmaren
1990. 24 juni, Kvismaren

Sumpvipa
1997. 27 juni-8 juli, Venan, Rynningeviken

Mindre gulbena
2000. 13-14 maj, Västkärr
2000. 9 april, Södra Tysslingen
1969. 3-4 okt. Källviken, Kvismaren. 1:a i Sverige.

Svarthuvad trut
2013. 4-5 jan. Svartåns mynning, Oset

Skäggtärna
2009. 9-10 okt. Oset - Rynningeviken

Dvärguv
2005. 11 nov. Rosta, Örebro

Orientseglare
2014. 30 maj, Rysjön, Kvismaren, samma som 2013
2014. 10-11 maj, Nyängen, Kvismaren, samma som 2013
2013. 15 maj, Rysjön, Kvismaren, Örebro k:n

Alpseglare
1993. 22 juni, Kvismaren

Sibirisk järnsparv
2016. 25 okt. Rumboholm, Tysslingen

Sydnäktergal
2010. 23 maj-4 juli, Gubbhyllan, Kvismaren, Örebro k:n

Isabellastenskvätta
2016. 25 sept. Hättinge, Tysslingen

Ökenstenskvätta
1976. 4 dec. Gräve k:a, Tysslingen

Sammetshätta
2022. 8 sept. Venastugan, Rynningeviken, Örebro, ringmärkt

Rödhuvad törnskata
2009. 30 sept-1 nov. Venastugan, Rynningeviken