Blåvingad årta  Spatula discors (31/32)
Senast:
2023. 29 mars-17 april, Galtabäck - Smedsgård strandängar, Hl.
2023. 1 jan-17 april, Lunds reningsverksdammar, Skåne

Bird Alarm, Club300

Skåne
Närke
Västergötland
Gotland
Gästrikland
Jämtland
Uppland
Värmland
Öland
Bohuslän
Dalarna
Dalsland
Halland
Lappland
Småland
Sörmland
Östergötland

6
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1


Hulesjön, Falköping, 2011-05-21

Månader

 Jan.   -
 Feb.   -
 Mar.   -
Apr.   7
Maj. 22
Jun.   5
Jul.   4
Aug.   1
Sep.   3
 Okt.   -
 Nov.   -
Dec.   1

 1966. 1:a

 före 2005......22
 2005. -
 2006. 1
 2007. 1
 2008. 1
 2009. -
 2010. -
 2011. 1
 2012. 1
 2013.. 2
 2014. -
 2015. -
 2016. -
 2017. -
 2018. -
 2019. 1
 2020. -
 2021. -
 2022. 1


 tillbaka till andfåglar