Blek tornseglare  Apus pallidus (56/59)
Senast:
2023. 8-9 nov. Grogarnshuvud, Östergarn, Gtl. samma 7 nov.?
2023. 7-8 nov. Stenshuvud, Skåne
2023. 7 nov. Snabben, Östergarn, Gotland, 3 ex.
2023. 6 nov. Hyppeln, Öckerö k:n, Bohuslän
2023. 5 nov. Hanö - Björkenabben, Blekinge, 2 ex.
2023. 5 nov. Björn, Björns skärgård, Uppland

Bird Alarm, Club300

Skåne
Öland
Halland
Gotland
Västergötland
Småland
Bohuslän
Gästrikland
Sörmland
Uppland

26
10
8
4
3
2
2
1
1
1

Månader

 Jan.  -
 Feb.  -
 Mar.  -
 Apr.  -
 Maj.  -
Jun.  1
Jul.  2
Aug.  1
 Sep.  -
Okt. 30
Nov. 29
 Dec.  -

 1991. 1:a

 före 2005....4
 2005.. 2
 2006. -
 2007. -
 2008. 1
 2009. -
 2010. -
 2011.. 2
 2012. 1
 2013....... 7
 2014.. 2
 2015. 1
 2016. -
 2017. -
 2018.... 4
 2019... 3
 2020.......... 15
 2021. -
 2022............ 17


 tillbaka till seglare