Gyllensparv  Emberiza aureola (34)
Senast:
2012. 25 aug. Flommen, Falsterbonäset, Skåne, ringm.


Gotland
Västerbotten
Blekinge
Norrbotten
Öland
Lappland
Skåne
Gästrikland
Jämtland
Småland
Uppland

6
6
5
5
4
2
2
1
1
1
1

Månader

 Jan.   -
 Feb.   -
 Mar.   -
 Apr.   -
Maj.   4
Jun. 19
Jul.   4
Aug.   8
Sep.   1
 Okt.   -
 Nov.   -
 Dec.   -

 1957. 1:a

 före 2005.........33
 2005. -
 2006. -
 2007. -
 2008. -
 2009. -
 2010. -
 2011. -
 2012. 1
 2013. -
 2014. -
 2015. -
 2016. -
 2017. -
 2018. -
 2019. -
 2020. -
 2021. -
 2022. -
 2023. -

 tillbaka till fältsparvar