SPARVFINKAR
Spansk sparv
Snöfink

FINKAR
Aftonstenknäck
Ökentrumpetare
Mongolfink
 Dvärgsävsparv, Horssten, Uppland