Häcksparv  Emberiza cirlus (2)
2010. 9 maj, Ottenby fågelstation, Öland, ringmärkt
2008. 31 maj-7 juni, Torhamns udde, Blekinge, ringmärkt 2 juni
Övriga nordiska fynd:
2019. 11 juli-30 aug. ♂ Tornby Klitplantage, Danmark
1995. 10 juni, ♀ Blåvands Huk, Danmark, ringmärkt


tillbaka till fältsparvar