Sångsparv  Melospiza melodia (2)
2022. 19 okt. Djurle våtmark/myr, Växjö k:n, Småland, ringmärkt

2010. 28 maj-1 juni, Nidingen, Halland, ringmärkt
Övriga skandinaviska fynd:
1975. 11 maj, hane, Akerøya, Østfold, Norge, ringmärkt

tillbaka till Nordamerikanska tättingar