Västerbotten

Amerikansk bläsand
2012. 6 maj, Västerfjärden, Umeälvens delta och slätter
2009. 28-30 april, Storavan, Stöcke, Umeälvens delta och slätter
2003. 6 juni, Fabriksviken, Hörnefors
2002. 23 juni-14 juli, Villanäs, Umeå
1999. 3-5 juli, Villanäs, Umeälvens delta
1997. 1-2 maj, samt 8 maj-4 juni, Degernäs by och Villanäs, Umeälvens delta

Svartand
1997. 27 maj-4 juni, Villanäs, Umeälvens delta

Ringand
2022. 4 maj, Avanvaken, Tavelsjö, Umeå k:n


Sibirisk knölsvärta
2022. 3 maj-6 juni, Rönnholmen, Hörnefors, samma som 2018-2021?
2022. 22 april, Blågrundsudden, Sörmjöle

2021. 3-23 maj, ♂ Bådahällan, Hörnefors, samma som 2018-20
2020. 4-31 maj, 5K+ Rönnholmen, Hörnefors, samma som 2018-19
2019. 8-24 maj, 4K+ Rönnholmen, Hörnefors, samma som 2018
2018. 4-15 maj, 3K+ Skallerhamnsskatan, Hörnefors

Kohäger
2022. 7-20 okt. Skelleftehamn - Lövånger

2021. 15-16 maj, Kankberg, Boliden
2011. 16 juli, Degernäsbäcken, Umeälvens delta och slätter

Skedstork
1928. 25 okt. Ragvaldsträsk, Skellefteå, skjuten. 1:a i Sverige.
före 1761. Linné nämner i Fauna Svecia Skedstorken som förekommande i Västerbotten

Örnvråk
1994. 24 aug. Bergön, Umeå

Stäppörn
2018. 20 juni, mot SO Holmö by, Holmöarna

Dvärgörn
1997. 11 sept. Bergön, Umeå
1993. 28 april, Bergön, Umeå

Rödfalk
2007. 10 maj, Myrorna, Holmön, Holmöarna

Småtrapp
1984. 26 maj, Norrfors, Umeå, 2 ex.

Styltlöpare
2000. 20 juli, mot SV Lövöbådan, Holmsunds skärgård, 2 ex.
1994. 27 maj, Täfteåns mynning, Täfte

Tjockfot
2010. 6 nov. Klössand, Norrmjöle, Umeå k:n
1984. 18 maj, Västra Spölanda, Vännäs

Svartvingad vadarsvala
2016. 6-9 maj, Storavan, Stöcke
2016. 5 maj, Gärde, Gärdefjärden, Lövånger

Amerikansk tundrapipare
1998. 23 maj, Överboda, V Umeå

Sibirisk tundrapipare
2013. 5 juli, Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Umeälvens deltaområde
1996. 29 sept.-6 okt. Björnholmen, Skellefteälvens delta
1989. 3 maj, Rotnäsudden, Villanäs, Holmsund, Umeälvens deltaområde

Vitgumpsnäppa
2017. 15-17 juli, Lövöbådan, Holmsunds skärgård
2013. 31 aug. Nabbviken, Umeälvens delta och slätter

Mindre gulbena
2021. 28-30 maj, Gärde, bron vid Åviken, Gärdefjärden, Lövånger
2021. 14-15 maj, Långviksskatan, Täftelandet

Wilsonsimsnäppa
1987. 16 maj, Brånsjön, Vännäs

Svarthuvad trut
2019. 25 maj, Lillskärsudden, Sörmjöle, Umeå k:n

Präriemås
1987. 17 maj, Umeå

Ismås
1990. 16 april, Bådelögern, Ö Täftehalvön, Sävar

Skäggtärna
1997. 30 maj, Lillklyvan, Holmsunds skärgård

Större turturduva
2021. 12 jan-29 mars, Tavleliden, Umeå k:n
2018. 20 nov-12 dec. Degernäs by, Umeälvens delta och slätter
2013. 6-8 jan. Haga, Umeå, samma som 5 dec. 2012, släpptes 6 jan.
2012. 5 dec. Carlshem, Umeå, ringmärkt
2012. 23 jan-26 april, Haga, Umeå
2001. slutet av mars -16 april, Medlefors, Skellefteå
1995. 25 jan-10 april, Umeå uthamn, Holmsund

Taggstjärtseglare
1994. 22-27 maj, Rotnäsudden - Bergön, Umeå. 1:a i Sverige.

Alpseglare
2001. 3 sept. Långviksskatan, Täftehalvön

Stubbstjärtseglare
1988. 8 okt. Fabriksviken, Hörnefors

Kalanderlärka
2014. 16 juli, mot SV Ostögrundet, Ostnäshalvön
1988. 10 okt. Stora Fjäderägg
1983. 29-30 maj, Trutskär, Holmsund

Vitvingad lärka
2010. 20 sept-13 okt. Holmögadd, Holmöarna

Mongolpiplärka
2020. 2-9 dec. Böleäng (stadsdelen), Umeå
2013. 1-8 nov. Tavastudden, Täftelandet
2010. 16-24 okt. Stora Fjäderägg, ringmärkt
2002. 2-7 nov. Obbola industritipp, S Umeå

Sibirisk piplärka
2022. 7 okt. Stora Fjäderägg

2017. 18 sept. Stora Fjäderägg, ringmärkt
2016. 26 sept-9 okt. Stora Fjäderägg, ringmärkt
2013. 10 sept. Stora Fjäderägg, ringmärkt
2012. 9-14 sept. Inägan, Stora Fjäderägg, ringmärkt
2011. 21-25 sept. Stora Fjäderägg, ringmärkt
2011. 17 sept. Långviksskatan, Täftelandet
2010. 5 okt. Trappudden, Holmön
2007. 6 okt. Stora Fjäderägg, ringmärkt
2006. 16 sept. Danielsten, Bureå, ringmärkt
2001. 22 sept. Stora Fjäderägg, ringmärkt
1988. 17 okt. Stora Fjäderägg, ringmärkt. 1:a i Sverige

Tundrapiplärka
1991. 5-7 sept. och 20 sept. Stora Fjäderägg, ringmärkt. 1:a och enda i Sverige

Sibirisk järnsparv
2022. 6 okt. Stora Fjäderägg, ringmärkt

2016. 20 okt. Holmögadd
2016. 20 okt. Stora Fjäderägg, ringmärkt
1988. 17 okt. Gäddbäckssundet, Holmön

Svartstrupig järnsparv
1988. 14-15 juni, Stora Fjäderägg, ringmärkt. 1:a i Sverige

Sydnäktergal
2014. 15-20 juni, Holmö by, Holmöarna
1995. 25 maj, Stora Fjäderägg, ringmärkt
1993. 18 maj, Stora Fjäderägg, ringmärkt
1989. 19 maj, Stora Fjäderägg, ringmärkt

Tajgablåstjärt
2019. 18-21 sept. Stora Fjäderägg, ringmärkt
2019. 13 april, Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden
2018. 18 sept. Gamla hamnen, Stora Fjäderägg, ringmärkt
2018. 14 maj, Stora Fjäderägg, ringmärkt
2017. 9-11 okt. Stora Fjäderägg, ringmärkt
2017. 30 sept-1 okt. Holmögadd, Umeå k:n
2017. 24 sept. Stora Fjäderägg, ringmärkt
2017. 21 sept. Obbola industritipp, Umeälvens delta
2017. 17 sept. Tavastudden, Täftelandet
2016. 6-29 juni, Grundskatan, Bjuröklubb
2015. 27 sept. Stora Fjäderägg, ringmärkt
2015. 21-23 sept. Stora Fjäderägg, ringmärkt, 1-2 ex.
2013. 25-26 sept. Stora Fjäderägg, ringmärkt
2013. 20-22 sept. Stora Fjäderägg, ringmärkt
2013. 18 sept. Stora Fjäderägg, ringmärkt
2012. 18-19 maj, Holmö by, Holmöarna
2011. 22 sept. Stora Fjäderägg, ringmärkt
2011. 21-22 sept. Stora Fjäderägg, ringmärkt
2011. 20 sept. Stora Fjäderägg, ringmärkt
2011. 16-17 sept. Stora Fjäderägg, ringmärkt
2010. 19 sept. Holmögadd, Umeå k:n
2010. 24 juni, Grundskatan, Bjuröklubb
2009. 1 okt. Stora Fjäderägg, ringmärkt
2009. 25-29 sept. Stora Fjäderägg, ringmärkt 25 sept.
2009. 2 juni-15 juli, Gorpatjärnliden, Skivsjön
2007. 7 okt. Stora Fjäderägg, ringmärkt
2007. 19 sept. Stora Fjäderägg, ringmärkt
1986. 31 maj, Svaget, Stora Fjäderägg, ringmärkt

Isabellastenskvätta
2020. 10-11 okt. T-vägen, Umeälvens delta och slätter
2011. 4-8 nov. Lövöbådan, Holmsunds skärgård

Nunnestenskvätta
2016. 4-5 okt. T-vägen, Degernässlätten
2014. 26-27 okt. Lövöbådan, Holmsunds skärgård
2010. 18-19 sept. Holmögadd, Holmöarna
1994. 12-18 okt. Holmö by, Holmön
1988. 15 okt. Holmö by, Holmön
1987. 23-31 okt. Umeå uthamn, Holmsund
1987. 27-28 sept. Ersmark, Umeå

Medelhavsstenskvätta
1989. 16 okt. Umeå uthamn, Holmsund
(obestämd)

Ökenstenskvätta
2005. 6-11 nov. Holmö by, Holmöarna
1962. 10-21 nov. Medlefors, Skellefteå

Gråhalsad trast
1989. 28 dec. Obbola, Holmsund. 1:a i Sverige

Svarthalsad trast
2020. 27 nov. Tomterna, Nedre Sävarån
2009. 24 jan-6 feb. Lasarettsdammen, Umeå
2008. 18-19 dec. Sofiehem, Umeå
2005. 20-30 nov. Tavelsjö
1995. 22-28 dec. Backen, Umeå
1974. 3 jan. Kårhusets park, Umeå

Fältsångare
2020. 20 juli, Obbola industritipp, Umeälvens delta och slätter, ringmärkt
2020. 19 juni, Stora Fjäderägg, ringmärkt
2011. 19-27 maj, Sundshålet, Västerfjärden, Umeälvens delta och slätter, ringmärkt

Stäppsångare
1997. 13-22 juni, Bygdsiljum, Burträsk

Saxaulsångare
2017. 3 sept. Lillbådan, Holmsunds skärgård

Eksångare
2019. 7-8 juni, Holmögadd, Umeå k:n
2004. 9-10 okt. Stora Fjäderägg

Rödstrupig sångare
2019. 7 juni, Holmögadd, Umeå k:n
(obestämd)

Bergtajgasångare
2011. 30 okt. Lövöbådan, Holmsunds skärgård

Videsångare
2019. 24 okt. Lövöbådan, Holmsunds skärgård
2013. 21-22 sept. Myrorna, Holmöarna
2012. 7 okt. Stora Fjäderägg, ringmärkt
1999. 22-26 sept. Stora Fjäderägg, ringmärkt
1990. 24 sept. Stora Fjäderägg, ringmärkt
1985. 11-12 okt. Stora Fjäderägg, ringmärkt

Brunsångare
2012. 3 okt. Holmögadd, Umeå k:n

Bergsångare
2015. 29 aug. Stora Fjäderägg, ringmärkt

Isabellatörnskata
1997. 19-21 okt. Stora Fjäderägg, ringmärkt. 1:a i Sverige

Rödhuvad törnskata
2016. 12-13 juni, Yttertavle, Umeå k:n
2011. 18-24 okt. Megrundet, Hörnefors
2003. 8 maj, mot V Bjuröklubbs fyr

Klippkaja
1985. 26-28 april, Röbäcksslätten, Umeå. 1:a och enda i Sverige

Ökentrumpetare
2020. 14 juni-10 juli, Norrgaddens hamn, Holmögadd

Tallsparv
1995. 24 jan-22 mars, Björkvägen 44, Sofiehem, Umeå

Gyllensparv
1996. 5 sept. Fabriksviken, Hörnefors, ringmärkt
1992. 16 aug. Stora Fjäderägg, ringmärkt
1990. 1 juli, Grundskatan, Bjuröklubb
1989. 9 juni, Stora Fjäderägg
1982. 19 juni, Holmö by, Holmön
1980. 7 maj, Mariehem, Umeå