Sibirisk knölsvärta  Melanitta stejnegeri (12)
Senast:
2023. 4-6 feb. Hemmeslövsstrand, Halland, samma som 22-23 jan.?
2023. 22-23 jan. Skummeslövsstrand, Halland
2022. 17 dec. Hemmeslövsstrand, Halland, samma som 6 dec.?
2022. 6 dec. Eskilstorpsstrand, Halland, samma som 2021?
2022. 3 maj-6 juni, Gråbolandsviken, Hörnefors, Vb. samma 2018-21
2022. 4 maj, Horssten, Uppland
2022. 29 april, str. NO Södra udden, Landsort, Sörmland
2022. 22 april, Blågrundsudden, Sörmjöle, Västerbotten
2022. 1-16 april, Norra Mellbystrand, Halland
2022. 8-15 jan. Malen, Båstad, Skåne, samma som tidigare?
2022. 1-6 jan. Stensåns mynning, Halland/Malen, Båstad, Skåne

Bird Alarm, Club300

Halland
Sörmland
Blekinge
Öland
Skåne
Uppland
Västerbotten

6
4
3
3
2
2
1

Månader

 Jan.   1
 Feb.   -
 Mar.   3
 Apr.   6
 Maj.   7
 Jun.   -
 Jul.   -
Aug.  1
Sep.  1
Okt.  4
 Nov.  -
Dec.  3

 2012. 1:a

 2012. 1
 2013. -
 2014. 1
 2015. 1
 2016. -
 2017. -
 2018.... 4
 2019... 3 1 från 2018
 2020.... 4 1 från 2018-19
 2021........ 8 1 från 18-20


 tillbaka till andfåglar