Sibirisk knölsvärta  Melanitta stejnegeri (26)
Senast:
2024. 14 feb-3 mars, Mellbystrand, Laholm k:n, Halland, samma ex.?
2024. 29-30 jan. Hökafältet S, Laholm k:n, Halland
2023. 12-26 nov. Norra Mellbystrand, Laholm k:n, Halland, 1-2 ex.
2023. 11-12 nov. Södra Mellbystrand, Laholm k:n, Halland
2023. 29 april, str. NO Södra udden, Landsort, Sörmland
2023. 7-16 april, Norra Mellbystrand - Tönnersa strand, Halland
2023. 4-6 feb. Hemmeslövsstrand, Halland, samma som 22-23 jan.?
2023. 22-23 jan. Skummeslövsstrand, Halland

Bird Alarm, Club300

Halland
Sörmland
Blekinge
Skåne
Uppland
Öland
Västerbotten

7
6
4
3
3
3
1

Månader

 Jan.   1
 Feb.   -
 Mar.   4
 Apr.   9
 Maj.   9
Jun.  1
 Jul.   -
Aug.  1
Sep.  1
Okt.  4
 Nov.  -
Dec.  4

 2012. 1:a

 2012. 1
 2013. -
 2014. 1
 2015. 1
 2016. -
 2017. -
 2018.... 4
 2019.... 4 1 från 2018
 2020.... 4 1 från 2018-19
 2021........ 8 1 från 18-20
 2022.......... 10 3 från 18-21
 tillbaka till andfåglar