SÅNGARE
   Cettisångare
   Grässångare
   Starrsångare
   Träsksångare
   Större flodsångare
   Kaveldunsångare
   Vattensångare
   Fältsångare
   Tjocknäbbad sångare
   Stäppsångare

  Saxaulsångare
  Macchiasångare
  Eksångare
  Polyglottsångare
  Sardinsk sångare
  Provencesångare
  Rödstrupig sångare
  Rostsångare
  Moltonisångare
  Sammetshätta
  Svarthakad sångare

  Ökensångare
  Mästersångare
  Östlig kronsångare
  Kaukasisk lundsångare
  Bergtajgasångare
  Videsångare
  Stensångare
  Bergsångare
  Balkansångare
  Dvärgsångare
  Iberisk gransångare
Busksångare, Årstafältet, Stockholm.