Cettisångare  Cettia cetti (3)
Senast:
2007. 8-20 juni, Älviken, Sörmland, ringmärkt 20 juni

1998. 24-27 april, Ottenby, Öland, ringmärkt
1977. 12 maj, Ottenby, Öland, ringmärkt


Älviken, Sörmland, 2007-06-13
tillbaka till sångare