Träsksångare  Locustella lanceolata (12)
Senast:
2023. 24 okt. Eggegrund, Gästrikland, ringmärkt

Bird Alarm, Club300

2011. 19 juni-26 juli, Bleckåsen, Alsen, Jämtland
2008. 5 sept. Bingsmarken, Skåne, ringmärkt
2005. 2 okt. Kettelvik, Sundre, Gotland
2005. 28 sept. Schäferiängarna, Ottenby, Öland, ringmärkt
2003. 29 sept. Svenska Högarna, Uppland, ringmärkt
2002. 30 juni-1 juli, Salmis, SV Haparanda, Norrbotten
2001. 6-30 juli, Ängesbyn, Persöfjärden, Norrbotten
2000. 6 okt. Långe Jan, Ottenby, Öland, fyrfall
1999. 19 okt. Utklippan, Blekinge, ringmärkt. Senare död
1990. 22 juni-18 juli, Sörmaran, V Alvik, Neder Luleå, Norrbotten
1987. 19 okt. Hoburgens fyr, Sundre, Gotland, fyrfall
1939. 13 okt. Hoburgens fyr, Sundre, Gotland, fyrfall
tillbaka till sångare