Grässångare  Cisticola juncidis (1)
2000. 11-16 aug. Nabben, SV Falsterbonäset, Skåne

Övriga nordiska fynd:
2020. 9 juli, ♂ Skagens Gren, Danmark
2002. 18-25 aug. ♂ Sønderho, Fanø, Danmark
2002. 2 juni, ♂ Grenen, Skagen, Danmark
2001. 16 juli-7 aug. ♂ Skagens Gren, Danmark

tillbaka till sångare