Grässångare  Cisticola juncidis (1)
2000. 11-16 aug. Nabben, SV Falsterbonäset, Skåne
Övriga skandinaviska fynd:
2023. 20 juli, Grenen, Skagen, Danmark

2022. 5 juli, ♂ Skagen, Danmark, samma som 27 juni

2022. 27 juni, ♂ Skagen, Danmark
2020. 9 juli, ♂ Skagens Gren, Danmark
2002. 18-25 aug. ♂ Sønderho, Fanø, Danmark
2002. 2 juni, ♂ Grenen, Skagen, Danmark
2001. 16 juli-7 aug. ♂ Skagens Gren, Danmark

tillbaka till sångare