Sibirisk järnsparv  Prunella montanella (82/84)
Senast:
2022. 6 okt. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringmärkt

Öland
Gotland
Uppland
Blekinge
Skåne
Bohuslän
Västerbotten
Sörmland
Norrbotten
Småland
Dalarna
Gästrikland
Halland
Närke
Västmanland
Östergötland

28
15
8
7
5
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1

Degerhamn, Öland, 2016-10-17

Månader

Jan.   2
Feb.   1
Mar.   1
 Apr.   -
 Maj.   -
 Jun.   -
 Jul.   -
 Aug.   -
 Sep.   -
Okt. 72
Nov.   9
Dec.   2

 1976. 1:a

 före 2005.......8
 2005. -
 2006. -
 2007. 1
 2008. -
 2009. -
 2010. -
 2011. -
 2012. -
 2013. -
 2014. -
 2015. -
 2016............... 72
 2017.. 2 1 ex. från -16
 2018. -
 2019. -
 2020. 1
 2021. -
 2022. 1
 2023. -

tillbaka till järnsparvar