LÄRKOR
Kalanderlärka
Asiatisk kalanderlärka
Vitvingad lärka
Svartlärka
Turkestanlärka

SVALOR
Klippsvala
Stensvala

PIPLÄRKOR
Mongolpiplärka
Sibirisk piplärka
Tundrapiplärka
Hedpiplärka

JÄRNSPARVAR
Sibirisk järnsparv
Svartstrupig järnsparv
Alpjärnsparv
 Sibirisk järnsparv, Degerhamn, Öland