Halland

Amerikansk bläsand
2014. 4 maj, Påarp, samma som 8 april
2014. 12-16 april, Busör
2014. 8 april, Påarp
2005. 3-6 maj, Smedsgård - Morups Tånge
2005. 5 april, mot S Morups Tånge - Tylösand
1997. 11-28 aug. Getterön, samma som 1996
1996. 12 aug-16 sept. Getterön
1995. 8-13 juli, Getterön, samma som 19-24 maj
1995. 19-24 maj, Getterön
1987. 30 maj-4 juni, Getterön
1982. 6 maj, Tjolöholm

Blåvingad årta
2013. 20-29 april, Trönninge ängar, samma som 18 april
2013. 18 april, Påarp

Ringand
2018. 6-20 feb. Halmstads reningsverk, samma ex.
2018. 14-16 jan. Vallås våtmark, Snöstorp, samma ex.
2018. 9-13 jan. Halmstads reningsverk, samma som 2017
2017. 12-23 dec. Halmstads reningsverk
2015. 29 april-12 juli, Källstorps våtmark, Falkenberg k:n
2015. 26-27 feb. Halmstads reningsverk
2010. 5-9 april, Klapperstensfältet, Påarp, samma som vid Lövstaviken
2010. 17 mars, Lövstaviken, Falkenbergs hamn
1993. 26 mars-19 april, Skottorp

Vitögd dykand
2020. 24 april, mot S Busör

2019. 12 juni, Västra tornet, Källstorps våtmark
2007. 6 maj, mot S Backfiskarudden, Fjärehals - Tyludden
2006. 1 maj, mot S Gubbanäsan, Getterön
2002. 1 juni, Mannarps våtmark, SO Harplinge
1994. 29 april, Getterön
1987. 3 maj, Getterön

Mindre bergand
1994. 17 maj, Getterön. 1:a i Sverige

Amerikansk sjöorre
2021. 28 mars, mot S Fyren, Morups Tånge
2021. 8-17 mars, Tönnersa strand - Mellbystrand, samma som 6 mars?
2021. 6 mars, mot S Svarthall - Morups Tånge
2019. 21 april, mot S Busör, samma som Morups Tånge

2019. 21 april, mot S Morups Tånge
2019. 19 april, mot S Morups Tånge
2018. 5 maj, mot S Busör
2018. 29-30 april, Laxvik, Påarp
2016. 1 maj, Glommens sten
2016. 9 april, mot S Morups Tånge
2013. 19-27 maj, Klapperstensfältet, Påarp, samma som 2009, -11, -12
2012. 25 maj, Steglebacken, Fylleåns mynning, samma som 22 april
2012. 2-22 maj, Påarp, samma som 22 april
2012. 1-3 maj, Södra Mellbystrand
2012. 22 april, Påarp, samma som 2011
2011. 30 april-5 maj, Klapperstensfältet, Påarp, samma som april 2009
2009. 17 april, Klapperstensfältet, Påarp, samma som 9 april
2009. 10 april, Södra Mellbystrand, samma som 9 april
2009. 9 april, mot S Gubbanäsan, Getterön - Mellbystrand
2008. 29 april, mot S Busör - Skälvik
2006. 27 april, mot S Getterön - Falkenbergs reningsverk
2003. 23 april, Gubbanäsan, Getterön, sträckande
1996. 21-22 okt. Mellbystrand

Sibirisk knölsvärta
2021. 8-14 mars, Tönnersa strand - Norra Mellbystrand
2021. 2-26 jan. Hemmeslövsstrand, Båstad k:n

2019. 12-23 dec. Skummeslövsstrand, samma som 2018
2019. 1-7 mars, Laholmsbukten
2018. 10-28 mars, Skummeslövsstrand

Amerikansk kopparand
2004. 28 april, Trönninge ängar, Halmstad, 4 ex.
1996. 3-7 nov. Trönninge ängar, Halmstad
1996. 14-18 maj, Skottorps dammar

Svartbrynad albatross
2004. 15 maj, Laholmsbukten, samma som 2001
2001. 20 maj, Laholmsbukten

Atlant/Madeirapetrell
2004. 27 sept. Mellbystrand, sträckande

Större lira
2010. 26 aug. Nidingen
1999. 5 feb. Mellbystrand och Laxvik
1989. 14 jan. Gubbanäsan, Getterön
1984. 28 aug. Nidingen
1984. 29 juli, Nidingen
1983. 19 okt. Gubbanäsan, Getterön
1962. 9 sept. Morups Tånge

Balearisk lira
2015. 18 sept. mot S Skälvik, samma som vid Morups Tånge
2015. 18 sept. mot S Morups Tånge
2014. 18 aug. mot S Nidingen - Glommens sten
2012. 17 sept. mot S Nidingen
2010. 24 aug. mot S Glommen - Lövstaviken, Falkenberg
2008. 14 aug. mot S Busör - Skälvik, samma som vid Getterön
2008. 14 aug. mot S Getterön - Smedsgård
2003. 23 aug. mot S Rödskär - Glommen
2003. 20 juni, mot S Mellbystrand
2002. 14 aug. Apelviken, Varberg
1997. 17 sept. Mellbystrand, en av de andra
1997. 17 sept. Glommen, en av de andra
1997. 17 sept. Rödskär. 2 ex.
1986. 10 sept. Gubbanäsan, Getterön
1984. 7 okt. Grötvik, Halmstad
1984. 30 aug. Gubbanäsan, Getterön

Obestämd Fregattfågel
1983. 8 okt. Getterön. Samma som vid Hönö, Bohuslän, 7 okt.

Natthäger
2004. 16 maj, Äskatorp, Fjärås
2000. 30 april, Varbergs industriområde
1998. 30 maj-3 juni, Getterön

Rallhäger
1995. 14 juni, Steninge strand
1986. 9-14 maj, Getterön
1983. 11 nov. Getterön, beskrivningen utesluter inte
 de närstående arterna A. Grayii och A. Baccus

Purpurhäger
1990. 24 maj, Källstorps hålor, Falkenberg
1987. 30 april, Nidingen

Bronsibis
2016. 27 nov. Fylleåns mynning och Grötvik
2003. 6-25 maj hamnutfyllnaden, Halmstad - Trönninge ängar, samma som vid Alet
2003. 6 maj, Alet, Halmstad
2002. 19 maj, Gubbanäsan, Getterön, samma som 10-11 maj
2002. 10-11 maj, Getterön - Trönninge ängar
1985. 31 maj, Getterön

Skedstork
2020. 24-25 juni, Korshamn, Morups Tånge
2020. 7-16 juni, Agervik, Agerör, Stafsinge - Sandstensrevet
2020. 3 juni, Löftaåns mynning - Tjolöholm, 4 ex.
2020. 3 juni, Dammen, Getterön, 3 ex.
2019. 16 juni, Getteröns naturres. samma ex.?
2019. 11 juni, Getteröns naturreservat
2019. 14-17 maj, Getteröns naturreservat
2019. 16 maj, Galtabäcksskär, Galtabäck, 2 ex.
2019. 11-12 maj, Båstad - Getteröns naturreservat
2019. 10 maj, Sik strandängar, Tvååker

2018. 16-21 juni, Galtabäck, 2 ex.
2018. 11 juni, Klarningen, Östra Karup, 3 ex.
2018. 2-22 juni, Getteröns naturreservat, 1-4 ex.
2018. 21 maj, mot S Lagaoset, 2 ex. samma som vid Sik strandängar
2018. 21 maj, mot S Långasand, Eftra, 2 ex. samma som vid Sik strandängar
2018. 21 maj, Sik strandängar, Tvååker, 2 ex.
2018. 29-30 april, Sik strandängar, Tvååker
2017. 21 april, Getteröns naturreservat
2016. 13-20 juli, Getteröns naturreservat, 2 ex. samma som 25 maj och 3 juni
2016. 11 juni-12 juli, Getteröns naturreservat, samma som 25 maj och 3 juni
2016. 19 juni, Galtabäck, samma ex.
2016. 7 juni, Löftaåns mynning, Varberg, 2 ex. samma som 25 maj och 3 juni
2016. 1-6 juni, Getteröns naturreservat, 1-2 ex. samma som 25 maj och 3 juni
2016. 5 juni, Trönninge ängar, 2 ex. samma som 25 maj och 3 juni
2016. 3 juni, mot NO Nidingen
2016. 31 maj, Rödskär, Träslöv, samma som 25 maj
2016. 30 maj, Galtabäck, samma som 25 maj
2016. 25 maj, Agervik, Agerör, Stafsinge
2016. 12 maj, mot S Båtafjorden, samma som 8 maj
2016. 11 maj, Lynga och Björkäng, Tvååker, samma som 8 maj
2016. 11 maj, mot S Busör och Tyludden, samma som 8 maj
2016. 9-14 maj, Getteröns naturreservat, samma som 8 maj
2016. 9 maj, Björkäng, Tvååker, samma som 8 maj
2016. 8 maj, Morups Tånge - Grötvik - Lynga
2015. 27 april, Klarningen, Östra Karup, samma som vid Galtabäck
2015. 26 april, mot N Galtabäck
2015. 6-7 april, Balgö - Sik, Tvååker
2013. 8-23 maj, på flera lokaler
2013. 18 april, Trönninge ängar, 2 ex. samma som på Getterön
2013. 18-19 april, Getterön, 3 ex.
2012. 14-15 maj, Getteröns naturreservat
2011. 11 maj, Getterön, ringmärkt som bounge i Holland 2006
2010. 14 juni, mot S Agerör, Stafsinge
2010. 14 juni, Getterön
2010. 6 juni, mot S Getterön - Galtabäck, 3 ex.
2010. 6 juni, mot S Morups hallar, 3 ex.
2010. 29 maj, mot NO Halmstad, 3 ex.
2010. 28 maj, mot NV Stjärnarp, Eldsberga
2010. 27 maj, Trönninge ängar - Halmstad hamn, 3 ex.
2010. 17 maj, mot N Getterön
2010. 15-17 maj, Lerjan, Galtabäck
2009. 7-10 juni, Getteröns naurreservat, samma som tidigare
2009. 22 maj, Lagaoset, samma som tidigare
2009. 21 maj, Getteröns naurreservat, samma som tidigare
2009. 19-22 maj, Trönninge ängar
2008. 16-20 juni, Getterön
2003. 27-28 och 31 maj, Getterön
1998. 17-18 maj, Getterön
1993. 14-22 okt. Getterön. 3 ex.
1991. 4 april, Trönninge ängar
1988. 22-24 juni, Getterön
1987. 2-15 nov. Getterön
1984. 4 juni, Morups Tånge, troligen samma som vid Getterön
1984. 3-4 juni, Getterön
1962. 17-18 maj, Getterön. 3 ex.
1930. 9 nov. Kalvön, Kungsbackafjorden

Svartvingad glada
2004. 26-28 april, Sällstorp, Varberg - Balgö

Gåsgam
2013. 28-29 juli, Halmstad - Attorp, Munkån
2012. 13 juni, Lindome, Mölndal k:n

Stäppörn
2019. 17-27 nov. Årstad, Falkenberg k:n
2015. 18 okt. Rotorp, Halmstad - Trönninge
1996. 15 dec. -31 jan. 1997, Varberg, Harplinge, Lindhult/Ramsjö mosse och Söndrum

Kejsarörn
2012. 24-25 juli, Råö - Derome - Getterön - Tvååker - Slöinge - Getinge - Holm
2005. 20 aug. mot NV Harplinge, samma ex.
2005. 5-29 jan. Lis mosse, samt mellan Vinberg och Heberg

Dvärgörn
1984. 26 aug. Stamnared

Eleonorafalk
2018. 1 sept. mot S Hjälms våtmark
2017. 10 sept. mot S Fjäråsslätten, Kungsbacka k:n
2006. 1 sept. Sönnerbergen, Onsala s:n

Dvärgsumphöna
2014. 31 maj-8 juni, Skottorps våtmark

Småtrapp
1986. 10 juni, Gamla E6:an Ö Träslövsläge
1960. 6 sept. Morups Tånge, troligen samma
1960. 5 sept. 5 km S Varberg
1914. 7 dec. Rolfstorp, skjuten

Stortrapp
1979. 9 feb. 2 km V Laholm
1890. 7 mars, Frillesås, skjuten

Styltlöpare
1998. 17-18 maj, Båtafjorden, samma som vid Getterön
1998. 16 och 20 maj, Getterön
1995. 11 maj, Båtafjorden. 2 ex.
1986. 6 juni, Hamnutfyllnaden, Halmstad
1978. 5 maj, Tjolöholm
1965. 22-24 maj, Getterön
1959. 5 juli, Träslövsläge

Tjockfot
2020. 2 maj, Trönninge ängar, Halmstad k:n

2018. 20-21 maj, Trönninge - Lilla Böslid
2013. 8-9 maj, Ölmanäs, Kungsbacka k:n
1994. 4 aug-11 sept. Morups Tånge

Rödvingad vadarsvala
2014. 14-15 juni, Korshamn, Morups Tånge
2008. 27 maj, Trönninge ängar
1987. 24 juni, Hamnutfyllnaden, Halmstad
1980. 10 juli, Getterön

Orientvadarsvala
2018. 20-21 maj, Sik strandängar, Tvååker

Svartvingad vadarsvala
1996. 30 maj, Bassås, Onsala. 2 ex.
1983. 21-22 maj, Getterön
1970. 21 sept. Morups Tånge

Ökenpipare
2015. 21 juni, Nidingen
2005. 3-4 maj, Påarp
1938. 26-27 juni, Morups Tånge. 1:a i Sverige

Amerikansk tundrapipare
1998. 17-26 okt. Getterön
1998. 1-6 juni, Busör och Morups Tånge

Sibirisk tundrapipare
2019. 28-30 juni, Korshamn, Morups Tånge
2017. 23 aug. förbiflygande, 5:e vik, Getterön
2017. 23 juni, Båtafjorden, Varberg k:n
2012. 23-25 maj, Vallda Sandö
2006. 5 juli, Korshamn, Morups Tånge
2005. 25 juni, Getteröns naturreservat
2003. 17 juni, Ölmevalla strandäng resp. Tjolöholm
2000. 16 juli, Båtafjorden
2000. 19-20 juni, Halmstad hamnutfyllnad
1998. 22 juli, Morups Tånge
1997. 25 juli, Getterön
1996. 7-8 aug. Getterön
1995. 29 juni, Båtafjorden
1994. 30 sept-5 nov. Morups Tånge
1987. 22-24 juli, Getterön
1987. 19-21 juli, Morups Tånge

Stäppvipa
2011. 10 sept. Korshamn, Morups Tånge
2000. 28 juni, Getterön

Sumpvipa
1997. 10-14 juli, Getterön

Rödhalsad snäppa
1993. 1-5 juli, Getterön
1986. 10-14 juli, Hamnutfyllnaden, Halmstad

Vitgumpsnäppa
2011. 6 aug. Getteröns naturreservat
2005. 20 juli, Getteröns naturreservat
1987. 12-13 juli, Hamnutfyllnaden, Halmstad

Gulbröstad snäppa
2001. 7-29 okt. Getterön

Större beckasinsnäppa
2018. 28 sept-4 okt. Larssons våtmark, Påarp
1995. 4-5 maj, Båtafjorden
1987. 2 okt-5 nov. Getterön
1986. 7-18 maj, Getterön
1978. 26-29 aug. Trönninge
1978. 12-16 maj, Getterön
1978. 5-8 jan. Galtabäck - Lynga. 2 ex. En av dem troligen samma som vid Getterön
1978. 4 jan. Getterön
1959. 20 sept. Trönningestranden, Påarp. 1:a i Sverige

Större gulbena
2018. 6 jan-5 mars, Smedsgård, samma ex.
2018. 6 jan. mot S Getteröns naturreservat

Mindre gulbena
2002. 1 juni, Båtafjorden
2001. 13-29 okt. Getterön
1985. 8-16 nov. Getterön
1969. 20 okt. Getterön

Fläckdrillsnäppa
1987. 27-28 aug. Hamnutfyllnaden, Halmstad. 1:a i Sverige

Trädmås
1990. 1 feb. Getterön. 1:a i Sverige

Ringnäbbad mås
2000. 6 april-27 juni, Hamnutfyllnaden, Halmstad, samma
1999. 4 april -18 juli, Hamnutfyllnaden, Halmstad, samma
1998. 13 april -7 juli, Hamnutfyllnaden, Halmstad, samma
1997. 13 april -2 juli, Hamnutfyllnaden, Halmstad, samma
1996. 15 april -20 juli, Hamnutfyllnaden, Halmstad, samma
1995. 14 april -juli, Hamnutfyllnaden, Halmstad, samma
1994. slutet av maj och sommaren igenom, Hamnutfyllnaden, Halmstad, samma
1993. 21 maj - sommaren igenom, Hamnutfyllnaden, Halmstad
1991. 31 okt. Getterön

Rosenmås
2020. 23 nov. mot S Rösernas våle, Lerkil, Kungsbacka k:n

2001. 4 okt. mot S Busör
2001. 15 maj-27 juni, Råöviken
1997. 21 och 24 sept. Stensåns mynning
1996. 7 nov. Gubbanäsan, Getterön

Ismås
2013. 1 dec. Påarp - Skummeslövsstrand
2004. 5 dec-5 jan. 2005. Lerkils hamn, Onsalahalvön, samma ex.
2004. 5 dec. Svängehallar, Onsala och Kullaviks hamn
1818. ??? 1:a i Sverige.

Sandtärna
2020. 24 maj, mot N Bua, Varberg k:n, 2 ex.
2020. 21 maj, mot S Svarthall, Träslövsläge, 2 ex.

2018. 14-19 juni, Trönninge ängar, Halmstad
2014. 24 maj, mot S Getteröns naturreservat
2013. 29 juli, Killingatången, Getterön
2000. 30 april, Getteröns naturreservat
1985. 26 juli, Glommen
1982. 1 aug. Getterön, 2 ex.
1982. 1 aug. Träslövsläge
1982. 18 maj, Morups Tånge, 2 ex.
1981. 23 maj, Lagaoset
1981. 19 maj, Morups Tånge
1980. 29 juni, Påarp
1979. 27 maj, Påarp
1975. 25 maj, Morups Tånge
1963. 2 aug. Påarp
1963. 16 maj, Getterön
1961. 27 juni, Malevik, Släp, ca 20 km S Göteborg. 2 ex.
1960. 10 juni, Påarp

Kärrtärna
1993. 26 april, Getterön. 1:a och enda i Sverige

Tygeltärna
2010. 5 juni, Getteröns naturreservat

Skäggtärna
1990. 15 sept. Glommens hamn
1989. 12-13 aug. Getterön. 1:a i Sverige

Spetsbergsgrissla
2019. 26 okt. mot S Glommens sten
2003. 15 nov. Busör
2003. 17 jan. mot S Bua udde, Väröbacka
2001. 3 nov. mot S Busör
1997. 17 okt. Busör
1987. 28 nov-6 dec. Varbergs hamn, avled 6 dec.
1983. 5 nov. Busör

Tofslunne
1994. 1 och 8 juni, Lagans mynning, Laholmsbukten. 1:a och enda i Sverige

Större turturduva
2019. 2 jan-7 april, Gullbrandstorp, Harplinge, samma som 2018
2018. 12-31 dec. Gullbrandstorp, Harplinge
1977. 1 jan-6 april, Falkenberg, samma som 1976
1976. 25-31 dec. Falkenberg

Skatgök
2019. 11 juli, Enets naturreservat, Steninge
1968. 29 juli, Mönster, Onsala. 1:a i Sverige

Blek tornseglare
2020. 24 okt. Ringsegård, Skrea, Falkenberg k:n

2018. 9-11 nov. Gubbanäsan, Getterön
2018. 10 nov. mot S Utteros, Tvååker
2013. 29 okt. mot NO Glommens sten

Orientseglare
1999. 6 juli, Getteröns naturreservat

Alpseglare
1999. 1 aug. Olofsbo
1996. 12 maj, Ringenäs strand, Halmstad, fågeln hittades nyligen död på stranden
1984. 11 aug. Kungsbacka
1984. 6 juni, Getterön
1982. 8 juni, Getterön
1980. 5 aug. Nidingen. 1:a i Sverige

Stubbstjärtseglare
1985. 16 aug. Grötvik, Halmstad

Kalanderlärka
2001. 2-3 jan. Laholms järnvägsstation
2000. 23-26 aug. Bassås, Onsala

Klippsvala
2011. 5 juli, Sönnerbergen, Onsala

Mongolpiplärka
2008. 1 jan-1 april, Lilla Apelviken, Varberg, samma som 2007
2007. 12-31 dec. Lilla Apelviken, Varberg

Sibirisk piplärka
2013. 18-21 sept. Nidingen, ringmärkt

Hedpiplärka
Anthus rubescens rubescens:
2008. 22 nov-23 jan. 2009, Årnäsuddens naturreservat
Anthus rubescens japonicus:
1996. 29 dec-14 jan. 1997, Träslövsläge. 1:a i sverige av denna ras

Sibirisk järnsparv
2016. 8 nov. Getteröns naturreservat, ringmärkt

Svartstrupig järnsparv
2015. 15-18 april, Vallås, Snöstorp, Halmstad

Sydnäktergal
2016. 3-12 juni, Stafsinge kyrka, Falkenberg k:n
2012. 26-28 sept. Getteröns naturreservat, ringmärkt
2002. 23-30 maj, Apelviken, Varberg
1995. 4 juni-5 juli, Lynga, Morup
1990. 20 maj-3 juni, Tyludden, Tylösand
1990. 17-25 maj, Stensjön, O Kungsbacka
1987. 22 maj, Morups Tånge
1985. 11 maj, Nidingen, ringmärkt.
1983. 19-25 april, Nidingen, ringmärkt

Vitgumpad buskskvätta
2014. 15-16 april, Morups Tånge
2008. 27 maj, Långasand, Eftra

Nunnestenskvätta
2019. 15-28 okt. Nidingen, ringmärkt 18 okt.
2011. 16-28 nov. Grimsholmen, Skrea
2009. 28 okt. Trönningestranden, Påarp
2003. 23 nov-13 jan. 2004, Stafsingestrand, Falkenberg
2003. 2 nov. Träslövsläge hamn
2003. 26 okt. Gubbanäsan, Getterön
1996. 20-22 nov. Koggerudden, Morup

Östlig medelhavsstenskvätta
2006. 12 maj, Näsbokrok, Ölmevalla

Ökenstenskvätta
2011. 17 okt. Balgö
2006. 29 dec. Galtabäck
2005. 13 okt. Stjärnarpsskogen, Stjärnarp
2003. 9-11 nov. Lisereds skär
2000. 5 nov. Glommens sten
1998. 11 jan-10 mars, Näset, Skrea
1986. 18-19 nov. Ringhals

Svarthalsad trast
2021. 28 jan. Södra Lyngen, Morup, Falkenberg k:n

2005. 20-25 nov. Södra Näs, Varberg

Vattensångare
2010. 11-12 sept. Hamnutfyllnaden, Halmstad
1995. 17 aug. Getterön, ringmärkt
1989. 26 aug. Getterön, ringmärkt
1987. 16 aug. Getterön, ringmärkt
1983. 6 aug. Getterön, ringmärkt

Fältsångare
2020. 9 juni, Nidingen, ringmärkt

2016. 17 juni, Nidingen, ringmärkt
2013. 1 aug. Getteröns naturreservat, ringmärkt
2013. 8 juni, Nidingen, ringmärkt
1971. 21 sept. Getterön, beläggexemplar

Eksångare
1997. 6 juli, Nidingen, ringmärkt

Stäppsångare
2007. 28 maj, Nidingen, ringmärkt

Saxaulsångare
2019. 4 juni, Nidingen, ringmärkt

Rödstrupig sångare
2018. 26-27 april, Bräckan, Sandsjöbacka, Kungsbacka k:n
2006. 7 maj, Snöstorp, Halmstad k:n
2002. 26-28 sept. Getteröns naturreservat
(obestämd)
1984. 31 maj, Nidingen, ringmärkt
(obestämd)
1983. 8 okt. Nidingen, samma som 8 juli
(obestämd)
1983. 8 juli-14 aug. Nidingen, ringmärkt
(obestämd)
1983. 24 maj, Nidingen, ringmärkt
(obestämd)
1981. 22 juni, Nidingen, ringmärkt
(obestämd)

Moltonisångare
2009. 30 maj, Nidingen, ringmärkt. DNA

Bergtajgasångare
2008. 13-21 jan. Björkäng, Tvååker
2001. 1 maj, Bengtssons häck, Getterön, ringmärkt
2000. 11 nov. Skummeslövsstrand
1994. 5-9 nov. Gubbanäsan, Getterön

Brunsångare
2013. 1-2 nov. Smedsgård, Tvååker
2012. 16-28 jan. Naturcentrum, Getterön
2006. 15 maj, Råhagen, Vallda
2003. 2 nov. Halmstads reningsverk
2002. 22-23 okt. Femte vik, Getterön, ringmärkt

Iberisk gransångare
2007. 9 maj-28 juli, Särdals strandskog, Busör

Trädgårdsträdkrypare
2014. 11 mars, Nidingen, ringmärkt

Brun törnskata
1984. 3 okt. Nidingen, ringmärkt. 1:a och enda i Sverige

Ökenvarfågel
2007. 20 maj, Lövstaviken, Falkenbergs hamn

Rödhuvad törnskata
2020. 28 maj, Näsbokrok, Ölmevalla

2019. 13 juni, Sik strandängar, Tvååker, samma som 7 juni
2019. 7 juni, Björnhult, Stafsinge
1996. 7 juni, Lynga, Morup
1956. 19 maj, Falkenberg

Ökentrumpetare
2019. 8 juli, Korshamn, Morups Tånge

Sångsparv
2010. 28 maj-1 juni, Nidingen, ringmärkt. 1:a och enda i Sverige

Svarthuvad sparv
2010. 22 maj, Nidingen, ringmärkt
2000. 9 juni, Nidingen
1987. 11-13 juni, Nidingen, ringmärkt
1984. 18 juni, Nidingen, ringmärkt
1984. 5 juni, Nidingen, ringmärkt
1966. 8-20 aug. Morups Tånge