Sörmland

Blåvingad årta
1987. 17-18 maj, Strandstuviken

Ringand
2019. 21 maj-6 juni, Järpsätter-Ytterbo våtmark - Långsjön, Ålbäck
2013. 16-29 mars, Oxelösunds hamn - Femöre - Gamla Oxelösund

Vitögd dykand
2022. 21 april-3 maj, Östra Styran, Ösmo, 2 ex.

2011. 25 maj, Berga viltvatten, Vingåker k:n
1989. 10 aug. Strandstuviken
1989. 2 juni, Landsort

Mindre bergand
1999. 20 april-5 maj, Mörkarfjärden, Fituna

Strömand
1862. 21 april, Värmbol, Klastorp, Östra Vingåker, finns i NRM. 1:a i Sverige

Amerikansk sjöorre
2022. 1 maj, str. NO Södra udden, Landsort
2019. 23 april, mot NO Femörehuvud, Oxelösund k:n

2018. 28 april, mot NO Södra udden, Landsort

Sibirisk knölsvärta
2022. 29 april, str. NO Södra udden, Landsort
2021. 28 april, mot NO Södra udden, Landsort, 2 ex.

2020. 2 maj, 3K+ mot NO Södra udden, Landsort
2020. 27 april, 3K+ mot NO Södra udden, Landsort

Amerikansk kopparand
2005. 22 maj, Floden, Katrineholm, samma som 24 april
2005. 24 april, Rävsviken, Katrineholm
2004. 7-23 sept. Ekeby våtmark, 2 ex.
2004. 8 maj-18 aug. Skåra viltvatten, 9 ex. (7 pull 29 juni)
2004. 1 maj-26 juli, Vadsjön, 4 ex.
2004. 10-14 maj, Ålsätters viltvatten
2003. 27 juli-7 aug. Vadsjön, 2 ex.
2003. 31 maj-30 juli. Ålsätters viltvatten, Katrineholm, 2 ex.
2000. 1-4 juni, Valla viltvatten, Katrineholm
1994. 20-22 juli, Valla viltvatten, St. Malm, O Katrineholm
1989. 16 juni-??, Näsnaren, Katrineholm
1985. 19-20 juni, Näsnaren

Dvärgrördrom
2002. 21 okt. Bredmar, Landsort

Natthäger
1980. 21 okt. Marsäng, 8 km V Oxelösund

Kohäger
2020. 30-31 okt. Nora gård, Norasjön - Tullgarn. Slagen av duvhök
2018. 25 maj, Berga, Husby-Oppunda
2012. 17 maj, Horn - Sjösaviken
2002. 14 maj, Lövsunds gård, Nyköping

Bronsibis
2017. 12-16 okt. Berga ängar, Sorunda, samma som vid Uvängen
2017. 11 okt. Uvängen, Sorunda
1994. 18 juli, Bokö, Trosa skärgård
före 1835, september

Skedstork
1998. 17-26 sept. Häggnäsviken, Tullgarns slott

Smutsgam
2000. 30 juli, mot S Uvängen, Sorunda

Gåsgam
2000. 26 aug. mot S Mälarhöjden, Stockholm

Ormörn
2016. 31 maj, mot O Palmtorps allé, Oxelösund
2012. 6 sept. mot NV Örudden, Torö, samma som 1-2 aug.
2012. 1-2 aug. Sorunda
1986. 14 sept. Marsäng, Nyköping, troligen samma som dagen innan
1986. 13 sept. Snäckviken, Nyköping

Stäppörn
2018. 3 nov. Björshults soptipp - Marsäng

Dvärgörn
2015. 22 juni, mot V Berga ängar, Sorunda, samma ex?
2015. 17 juni, mot S Berga ängar, Sorunda
2014. 5 juni, mot SO Berga ängar, Sorunda

2004. 8 juli, mot SV Mälby kvarn, Malmköping - Flen

Dvärgsumphöna
2004. 25 juni-10 juli, Pumphusängen, Ågesta

Småtrapp
1996. 1 dec. Askare gård, Vansö, Strängnäs
1996. 7 och 10 aug. Strandstuviken
1872. 16 nov. Giresta, Nyköping, skjuten

Styltlöpare
2015. 7 juni, Vadsjön, Nyköpings k:n

Tjockfot
1995. 27-28 maj, Nynäs gods, Nynäshamn, samma som innan
1995. 6-7 maj, Hörningsholm - Skanssundet, Mörkö
1930. 13 maj, Hävringe, skjuten
1919. ? Enskär, Bälinge, skjuten

Rödvingad vadarsvala
2005. 30-31 maj, Ågesta ridstall
2001. 4 juni, Valnaren, Länna bruk
1968. 25 aug. Stadsfjärden, Nyköping

Ökenpipare
1999. 3 juli, Stentäppmalmen, Utö

Kaspisk pipare
2014. 25 mars-9 april, Sandasjön, Norra Mörkö

Sibirisk tundrapipare
1999. 7 juli, Reveln, Torö

Sumpvipa
2000. 20-22 april, Uvängen, N Sorunda k:a
1975. 10 maj, Ledarön, Hörningsholm, Mörkö. 1:a i Sverige

Större beckasinsnäppa
2018. 16-21 sept. Strandängen, Erstavik
2004. 13-18 aug. Vadsjön, Husby-Oppunda

Mindre gulbena
2001. 23-25 maj, Strandstuviken

Ismås
1986. 12-18 jan, Landsort
1979. 5 nov. Torö

Sandtärna
2021. 29 juli, Tornmaden, Strandstuviken

2004. 18 maj, mot NO Saltmar, Landsort

Skäggtärna
2021. 18 maj, Sjösaviken (norra), Labro ängar


Större turturduva
2009. 15 april, Kynäsvägen 4, Huddinge

Spetsstjärtad duva
2001. 3-9 juni, Brannäs våtmark, Oxelösund

Blek tornseglare
2020. 30 okt. Landsorts fyr

Asiatisk kalanderlärka
1999. 28 jan-23 mars, Landsort

Mongolpiplärka
2021. 31 okt. Landsorts fyr, Landsort

Sibirisk piplärka
2019. 20 okt. Hävringe, Oxelösund k:n
2019. 3 okt. Brannäs våtmark, Oxelösund k:n

2011. 5 nov. Södra lunden, Landsort
2011. 27-28 okt. Landsort
2002. 14-15 okt. Fårhagen, Landsort, ringmärkt 15 okt.
2000. 11-14 juni, Landsort, ringmärkt
1999. 3 okt. Ålandsskär, Huvudskär
1993. 2 och 4 maj, Landsort, ringmärkt
1989. 1 okt. Landsort, ringmärkt senare död.

Sibirisk järnsparv
2016. 22-23 okt. Korsby täppa, Utö
2016. 22 okt. Landsorts by
1991. 13 okt. Landsort, ringmärkt

Sydnäktergal
2021. 4-10 juni, Kungsholm, Nyköping k:n

2016. 31 okt. Landsorts fågelstation, ringmärkt
2016. 21 april, Bredmar, Landsort, ringmärkt

2005. 18 maj, Ålandsskär, Huvudskär, ringmärkt
1994. 7-15 juni, Lissmasjön, Huddinge
1990. 11 maj, Landsort, ringmärkt

Tajgablåstjärt
2018. 15 maj, Bredmar, Landsort, ringmärkt
2017. 7-8 okt. Fyrträdgården, Landsort
2017. 4 okt. Ålandsskär, Huvudskär
2011. 14 april, Saltmar, Landsort
2010. 16 okt. Enskär, Hartsö skärgård, ringmärkt
2010. 11 maj, Bredmar, Landsort, ringmärkt
2004. 4 okt. Bredmar, Landsort, ringmärkt
1993. 24 sept. Hartsö-Enskär, ringmärkt

Vitgumpad buskskvätta
2021. 27 nov-3 dec. Sund, Hölö
2020. 26 okt. Första dammen, Brannäs våtmark
(obestämd)
2020. 3 juni, Saltmar, Landsort
(obestämd)
2019. 10 sept. Hävringe, Oxelösunds k:n
(obestämd)

Kaspisk buskskvätta
2022. 19 maj, Strandängen, Erstavik


Amurbuskskvätta
2008. 2 okt. Landsort, död, NRM (DNA)

Isabellastenskvätta
2019. 25 okt. Vadarbunkern, Landsort
2014. 31 mars-2 april, Lötfälten, Gorsingeholm
1999. 13-16 maj, Stentäppmalmen, Utö

Nunnestenskvätta
2009. 25-27 okt. Oxelösunds hamn
1997. 25-29 okt. Hammarbybacken, Stockholm

Ökenstenskvätta
2013. 9 nov-22 dec. Edanö gård, Trosa k:n
2007. 2 nov. Landsorts by
1983. 21 april, Ågestasjön

Bruntrast
2012. 13-16 jan. Ytterbo - Järpsäter - Överbosjön

Svarthalsad trast
2012. 4 dec. Lacka, Trosa k:n
2008. 9 mars, Labro ängar, Nyköping k:n
1999. 28 feb. Landsort

Cettisångare
2007. 8-20 juni, Älviken, ringmärkt 20 juni

Fältsångare
2019. 2 nov. Källskären, Oxelösund k:n
2013. 8 juni, Landsort, ringmärkt
2008. 3-6 juni, Landsort, ringmärkt 3 juni
2007. 10 juni, Landsort, ringmärkt
2004. 17 juni, Landsort, ringmärkt
2003. 8 sept. Norra hålet, Mellanfjärden, Nyköpings hamn, ringmärkt

Stäppsångare
2019. 21 maj, Landsorts Fågelstation, ringmärkt
2008. 10-11 sept. Bredmar, Landsort, ringmärkt

Rödstrupig sångare
2019. 2 juni, Tärnskär, Värmdö k:n
(obestämd)
2001. 5 maj, Bredmar, N Landsorts by, ringmärkt
(obestämd)
1970. 24 aug. Hartsö-Enskär
(obestämd)

Sammetshätta
2019. 1-5 juni, Landsorts Fågelstation, ringmärkt 1 juni

Ökensångare
1980. 19-21 okt. Hartsö-Enskär

Bergtajgasångare
2019. 7 dec. Stegsholm, Lännåkersviken
2019. 26 nov. Källskären, Oxelösund k:n
2019. 19-24 nov. Landsorts by, Landsort
2019. 2 nov. Hävringe, Oxelösund k:n

2014. 3 nov-6 dec. Landsorts by, Landsort
2011. 4 nov. Hävringe
1996. 18 okt. Läskär, Torö

Videsångare
2019. 20 okt. Hävringe, Oxelösund k:n

2009. 23 okt. Södra udden, Landsort
2006. 3 okt. Landsort
2005. 1 okt. Landsort, ringmärkt
1997. 7 okt. Hartsö-Enskär, ringmärkt
1994. 23 okt. Landsort
1994. 9 okt. Huvudskär
1991. 6 okt. Landsort
1982. 3 okt. Hartsö-Enskär, fångad
1974. 6-8 okt. Enskär, Bälinge, ringmärkt

Brunsångare
2014. 9 okt. Bredmar, Landsort, ringmärkt
2012. 23 okt. Södra udden, Landsort
2003. 1-2 nov. Bredmar, Landsort, ringmärkt
2003. 22 okt. Bredmar, Landsort. Avled.
2001. 7-21 okt. Hartsö-Enskär, ringmärkt
1999. 10 okt. Landsort, ringmärkt

Balkansångare
2017. 27 maj, Ålandsskär, Huvudskär

Dvärgsångare
1991. 10 okt. Landsort, ringmärkt. 1:a och enda i Sverige

Azurmes
före 1786. ? Säby, Frustuna. 1:a i Sverige

Trädgårdsträdkrypare
2000. 20 sept. Hartsö-Enskär, ringmärkt
1996. 16-22 maj, Landsort, ringmärkt

Brun törnskata
2019. 5-6 okt. Saltmar, Landsort

Isabellatörnskata
1988. 18-19 okt. Landsort, ringmärkt
(obestämd ras)

Ökenvarfågel
2004. 29-30 sept. Hartsö-Enskär fågelstation, ringmärkt
2000. 27-28 april, Åby gård, Kiladalen, Nyköping

Rödhuvad törnskata
2019. 21 maj, Nottarö brygga, Haninge k:n
2009. 21 juni, Alvstatorp, Årsta säteri
2003. 23 juni, Korsby täppa, Utö

Ökentrumpetare
1966. mellan 5 och 10 juni, Askö 1:a i Sverige.

Tallsparv
2001. 2-12 jan. Långnäsvägen, Trosa
1998. 12-15 dec. Edenäs, Utö
1966. 20 feb-2 mars, Nynäshamn

Svarthuvad sparv
2021. 25-26 maj, Edesnäs gård, Utö
1996. 30 april-7 maj, Knutstorp, Gnesta k:n
1994. 8 okt. Landsort
1988. 29 juli, Landsort