Ändsjön (andsjön), Frösön i Storsjön, utsikt från fågeltornet.
Jämtland

från
blåvingad årta
till
gyllensparv