Juli

Kohäger
2011. 10 juli, Gåxsjö, Strömsund k:n

Taigablåstjärt
2018. 14 maj-20 juli, Sotgrankälen, Häggenås

Träsksångare
2011. 19 juni-26 juli, Bleckåsen, Alsen

Gyllensparv
1992. 9 juli, Landön, Offerdal