Juni

Taigablåstjärt
2018. 14 maj-20 juli, Sotgrankälen, Häggenås

Träsksångare
2011. 19 juni-26 juli, Bleckåsen, Alsen