Större beckasinsnäppa  Limnodromus scolopaceus (27/28)
Senast:
2018. 28 sept-4 okt. Påarp, Halland, samma som 16 sept.
2018. 16-21 sept. Strandängen, Erstavik, Sörmland


Halland
Skåne
Småland
Sörmland
Västergötland
Öland
Gotland
Uppland
Västmanland
Ångermanland9
7
3
2
2
2
1
1
1
1
Erstavik, Sörmland, 2018-09-18

Månader

Jan.  2
 Feb.  -
 Mar.  -
Apr.  1
Maj. 10
 Jun.  -
 Jul.  -
Aug.  2
Sep.  6
Okt. 10
Nov.  4
Dec.  1

 1959. 1:a

 före 2005........15
 2005. -
 2006. 1
 2007.. 2
 2008. -
 2009. -
 2010. 1
 2011. 1
 2012. 1
 2013. 1
 2014. -
 2015... 3
 2016. 1
 2017. 1
 2018. 1
 2019. -

tillbaka till vadare