Tjockfot  Burhinus oedicnemus (77)
Senast:
2022. 26 juni, Nolhagaviken, Alingsås, Vg. samma ex.?
2022. 20 juni, Stickens gård, Morups Tånge, Halland

Bird Alarm, Club300

2021. 18-19 sept. Räveln, Vivesholm, Gotland

Skåne
Småland
Gotland
Öland
Västergötland
Dalarna
Halland
Hälsingland
Bohuslän
Lappland
Sörmland
Medelpad
Närke
Uppland
Värmland
Västerbotten
Västmanland
Härjedalen
Ångermanland
Östergötland

12
10
7
7
6
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1


Söderhamn, 2002-06-28

Månader

Jan.  1
Feb.  1
 Mar.  -
Apr.  3
Maj. 27
Jun. 12
Jul. 14
Aug. 11
Sep.  5
Okt.  1
Nov.  2
 Dec.  -

 1898. 1:a

 före 2005........35
 2005.. 2
 2006..... 5
 2007.... 4
 2008.. 2
 2009... 3
 2010.... 4
 2011..... 5
 2012. 1
 2013... 3
 2014... 3
 2015. -
 2016. 1
 2017. 1
 2018... 3
 2019. 1
 2020... 3
 2021. 1
tillbaka till vadare