Styltlöpare  Himantopus himantopus (33/37)
Senast:
2022. 1-27 maj, Örtofta sockerbruksdammar, Sk. samma 2 ex.
2022. 23-28 april, Skarhults våtmark, Eslöv k:n, Skåne, 2 ex.
2021. 9-20 aug. Örtofta sockerbruksdammar, Skåne, 2 ad. 3 1K
2021. 2-7 maj, Ilstorp - Pulken - Vombsjön, Skåne, 2 ex.

Bird Alarm, Club300

Skåne
Halland
Öland
Gotland
Västerbotten
Västergötland
Västmanland
Blekinge
Närke
Småland
Sörmland
Uppland
Östergötland

12
7
5
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1

Övre Föret, Uppland, 2004-04-26

Månader

 Jan.   -
 Feb.   -
 Mar.   -
Apr.   2
Maj. 24
Jun.   8
Jul.   3
Aug.   1
Sep.   2
Okt.   1
Nov.   1
 Dec.   -

 1944. 1:a

 före 2005.......29
 2005. -
 2006. -
 2007. -
 2008. 1
 2009. -
 2010. -
 2011. 1
 2012. -
 2013. -
 2014. -
 2015... 3
 2016. 1
 2017. -
 2018. -
 2019. -
 2020.. 2
tillbaka till vadare