Skäggtärna  Chlidonias hybrida (27/35)
Senast:
2022. 29 maj-3 juni, Almentornet, Krankesjön, Skåne
2022. 17 maj, Silvåkratornet, Krankesjön, Skåne, 2 ex.
2021. 1-4 juni, Silvåkratornet, Krankesjön, Skåne
2021. 29 maj-1 juni, Fågeltornet, Hjälstaviken, Uppland
2021. 18 maj, Sjösaviken (norra), Labro ängar, Sörmland
2021. 14 maj, Trönninge ängar, Halmstad k:n, Halland
2021. 11-13 maj, Austerviken, Gotland

Bird Alarm, Club300

Skåne
Västergötland
Småland
Gotland
Halland
Uppland
Blekinge
Hälsingland
Närke
Västerbotten
Västmanland

11
8
6
2
2
2
1
1
1
1
1

Månader

 Jan.   -
 Feb.   -
 Mar.   -
 Apr.   -
Maj. 16
Jun.   8
Jul.   2
Aug.   1
Sep.   4
Okt.   4
Nov.   1
 Dec.   -

 1989. 1:a

 före 2005.......25
 2005. -
 2006. 1
 2007. -
 2008. 1
 2009.. 2
 2010. -
 2011. -
 2012. -
 2013. -
 2014.. 2
 2015. -
 2016. -
 2017. -
 2018. 1
 2019. 1
 2020.. 2
 tillbaka till tärnor