Stäppörn  Aquila nipalensis (52)
Senast:
2019. 14-26 april, på flera lokaler, Öland, samma ex?
2019. 28-31 mars, Ölanda flygfält, Öland, samma ex?
2019. 16-21 feb. Böda hamn - Ölanda flygfält, Öland
2018. 3 nov. Björshults soptipp, Nyköping k:n, Sörmland
2018. 20 juni, mot SO Holmö by, Holmöarna, Västerbotten
2018. 17 maj, mot N Bjärs, Stenkyrka, Gotland
2018. 21 april, mot N Flygstaden, Söderhamn k:n, Hls
2018. 8 april, mot N Smittsbo, Västanfors sn, Västmanland

Bird Alarm, Club300

Skåne
Öland
Blekinge
Gotland
Halland
Norrbotten
Lappland
Värmland
Uppland
Västmanland
Ångermanland


36
13
3
2
2
2
2
2
1
1
1


Öland, 2010-10-17

Månader

Jan.   6
Feb.   6
Mar.   9
Apr.   5
Maj.   4
Jun.   5
Jul.   8
Aug. 18
Sep. 21
Okt. 14
Nov.   5
Dec.   6

 1964. 1:a

 före 2000..........30
 2000. 1
 2001. 1
 2002.. 2 1 ex. från -01
 2003.. 2
 2004. 1  samma -03
 2005.. 2
 2006. 1
 2007. 1
 2008.. 2 1 ex. från -07
 2009.... 4 1 ex. från -07
 2010.. 2  samma -09
 2011... 3 2 ex. från -10
 2012. -
 2013. 1
 2014. 1
 2015... 3
 2016. 1  samma 2015
 2017... 3


tillbaka till rovfåglar