Bronsibis  Plegadis falcinellus (48/51)
Senast:
2022. 23-28 maj, på flera lokaler, Öland, 1-2 ex.
2022. 26 maj, Vellinge ängar, Sk. samma som 22-23 maj?
2022. 22-23 maj, Gäddängen, Fulltofta - Övedskloster, Skåne
2022. 22 maj, Tåkern, Vadstena k:n, Östergötland
2022. 20 maj, Munkagårdsfloen, Morup, Halland
2021. 13 okt. Byn, Utlängan, Blekinge

Bird Alarm, Club300

Skåne
Småland
Öland
Uppland
Gotland
Halland
Västergötland
Sörmland
Östergötland
Närke
Blekinge
Bohuslän
Dalarna
Hälsingland
Jämtland
Värmland
Västmanland

15
11
8
5
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1


Nybroplattformen, Östergötland   2020-10-15


Månader

 Jan.   -
 Feb.   -
 Mar.   -
Apr.   1
Maj. 14
Jun.   3
Jul.   1
 Aug.   -
Sep. 12
Okt. 16
Nov.   3
 Dec.   -

 före 1798. 1:a

 före 2005......30
 2005. 1
 2006. 1
 2007. -
 2008. -
 2009. -
 2010. 1
 2011. -
 2012.. 2
 2013.. 2
 2014. 1
 2015... 3
 2016.... 4
 2017.. 2
 2018. 1
 2019. 1
 2020.. 2
 tillbaka till ibis