Bronsibis  Plegadis falcinellus (42/45)
Senast:
2018. 29 april, mot S Barkarö, Västerås k:n, Västmanland
2018. 14-17 april, Falsterbonäset, Skåne, samma ex?
2018. 10 april, Skammelstorp, Rockneby, Sm. samma ex?
2018. 8 april, Änganäs, Alvesta, Småland
2017. 20-25 okt. Sund, Ålsjön, Hälsingland, samma ex?
2017. 11-16 okt. Sorunda, Sörmland, samma ex.
2017. 11 okt. Rönnskärs udde - Sandhamn, Uppland, str.
2017. 21 maj, Vägbanken, Asunden, Gotland

Bird Alarm, Club300

Skåne
Småland
Öland
Halland
Uppland
Västergötland
Gotland
Närke

14
8
8
4
4
4
3
2

Sörmland
Östergötland
Blekinge
Bohuslän
Dalarna
Jämtland
Värmland
Västmanland

2
2
1
1
1
1
1
1

Månader

 Jan.   -
 Feb.   -
 Mar.   -
 Apr.   -
Maj. 12
Jun.   2
Jul.   1
 Aug.   -
Sep. 12
Okt. 14
Nov.   3
 Dec.   -

 före 1798. 1:a

 före 2000......24
 2000. -
 2001. 1
 2002.. 2
 2003.. 2
 2004. 1
 2005. 1
 2006. 1
 2007. -
 2008. -
 2009. -
 2010. 1
 2011. -
 2012.. 2
 2013.. 2
 2014. 1
 2015... 3
 2016.... 4 tillbaka till ibis