De 10 senaste bilderna
Fjällpipare
Storskarv
Bronsibis
Ärtsångare
Småfläckig sumphöna
Gulkindad kricka
Nötväcka
Gråhäger
Aftonfalk
Sädesärla
 Fler bilder:
 Svanar  Gök, ugglor och nattskärra
 Gäss, rostand och gravand  Tornseglare till härfågel
 Simänder  Hackspettar
 Dykänder  Lärkor och svalor
 Skrakar och hönsfåglar  Piplärkor
 Lommar och doppingar  Ärlor
 Skarv, hägrar och storkar  Sidensvans till tajgablåstjärt
 Rovfåglar I  Trastfåglar
 Rovfåglar II  Trastar
 Vattenrall till trana  Sångare I
 Vadare I  Sångare II Sylvia
 Vadare II  Sångare III Phylloscopus
 Vadare Calidris I  Kungsfågel och flugsnappare
 Vadare Calidris II  Mesar I
 Vadare IV  Mesar II till trädkrypare
 Vadare V Tringa  Törnskator
 Vadare VI  Kråkfåglar
 Fjällabb och måsar  Stare till finkar
 Trutar  Grönfink till snösiska
 Tärnor  Bändelkorsnäbb till stenknäck
 Alkor och duvor  Sparvar
 De 10 senaste
 Fågelbilder från La Gomera, Spanien
 Fågelbilder från Island
 Fågelbilder från Mallorca, Spanien