Arter skrivna med fet stil: sedda i Sverige
Arter med mager stil: sedda i Norge - Finland - Danmark
Arter skrivna med rött: ej granskade och godkända av Rk

 Ökenpipare, Skutskär, Uppland.