Väntan på att cettisångaren ska börja sjunga. Älvviken 9 juni 2007.

Sörmland

från
blåvingad årta
till
svarthuvad sparv