Ångermanland

från
amerikansk bläsand
till
brokig kardinal