Januari-Juni

Amerikansk bläsand
2015. 1 maj, Husum, Sandviken
2006. 29-30 april, Öfjärden
1980. 1 maj, Kragomsviken
1976. 9-17 maj, Öfjärden, Arnäs

Gulkindad kricka
2002. 4-6 maj, 2k+ hanar Hotingsjön, 2 ex.
1988. 6-7 maj, 2k+ hane Nordmalingsfjärden

Ringand
2015. 15-17 maj, Mosjön, Sollefteå k:n
2000. 1-2 maj, Näskeviken, Näske

Amerikansk kopparand
2004. 13-22 maj, Idbyfjärden, Arnäs s:n

Kohäger
2021. 12-13 maj, Tännstrand, Nordmaling

2009. 4-11 juni, Berg, Kungsgården, Kramfors k:n

Stäppörn
2011. 17 april, mot NO Bäcksvedalsberget, Högsnäs

Småtrapp
1 ex. 1903. medio maj, Mjösjö

Tjockfot
2007. 22-23 maj, Fröland, Säbrå s:n

Rödvingad vadarsvala
2014. 11-12 juni, Öfjärden obsladan

Större beckasinsnäppa
2016. 5-9 maj, Öfjärden obsladan

Större gulbena
1995. 4 juni, Lillholmen, Helgumsjön

Större turturduva
2007. 5 feb-24 april, Sörflärke/Tvärlandsböle, Anundsjö

Taigablåstjärt
2016. 24 juni, Nävernäsan, Sollefteå k:n

2009. 28 juni-9 juli, Granliden, Anundsjö s:n

Nunnestenskvätta
1995. 21 maj, Knäppa, Höga kusten

Svarthalsad trast
2017. 1 feb-20 mars, Lugnvik, Kinnmärgen, samma som 6-9 jan?
2017. 6-9 jan. Svanö, Kramfors k:n
1977. 27 april, Hornön, öster Örnsköldsvik

Ökenvarfågel
1985. 4 juni. Tannelbådan, Kronören, Nordmaling. 1:a i Sverige.

Tallsparv
2022. 23-29 mars, Nordanås by, Örnsköldsvik k:n


Brokig kardinal
2009. 28-30 april, Mårdsjö, Strömsunds k:n