Sångare II Sylvia
Rödstrupig sångare
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Svarthätta
 Fler bilder:
 Svanar  Gök, ugglor och nattskärra
 Gäss  Tornseglare till härfågel
 Simänder  Hackspettar
 Dykänder  Lärkor och svalor
 Skrakar och tjäder  Piplärkor och ärlor
 Lommar och doppingar  Sidensvans till tajgablåstjärt
 Skarv, hägrar och stork  Trastfåglar
 Rovfåglar I  Trastar
 Rovfåglar II  Sångare I
 Vattenrall till trana  Sångare II Sylvia
 Vadare I  Sångare III Phylloscopus
 Vadare II  Kungsfågel och flugsnappare
 Vadare Calidris I  Mesar I
 Vadare Calidris II  Mesar II till trädkrypare
 Vadare IV  Törnskator
 Vadare V Tringa  Kråkfåglar
 Vadare VI  Stare till finkar
 Fjällabb och måsar  Grönfink till snösiska
 Trutar  Bändelkorsnäbb till stenknäck
 Tärnor  Sparvar
 Alkor och duvor  
 De 10 senaste
 Fågelbilder från Island
 Fågelbilder från Mallorca