Vitgumpsnäppa  Calidris fuscicollis (31)
Senast:
2020. 14 juli, mot S Sandbyborgs läge, Öland
2019. 5-10 aug. Norra Betebyören, Öland, samma ex?
2019. 30 juli, Beijershamn, Öland
2019. 11 juli, Sydudden, Utlängan, Blekinge

Bird Alarm, Club300


Öland
Skåne
Gotland
Halland
Västmanland
Blekinge
Västerbotten
Hälsingland

10
6
5
3
3
2
2
1

Månader

 Jan.  -
 Feb.  -
 Mar.  -
 Apr.  -
Maj.  6
Jun.  5
Jul. 11
Aug.  9
Sep.  1
Okt.  2
 Nov.  -
 Dec.  -

 1978. 1:a

 före 2005.......16
 2005... 3
 2006. -
 2007. 1
 2008. 1
 2009. 1
 2010. -
 2011.. 2
 2012. -
 2013. 1
 2014. 1
 2015. 1
 2016.. 2
 2017. 1
 2018. 1


tillbaka till vadare