Vitgumpsnäppa  Calidris fuscicollis (33)
Senast:
2022. 6-10 aug. Ledskärsviken, Uppland, samma ex.?
2022. 27 juli, Sebybadet, Öland, samma som i Skåne?
2022. 23 juli, Äspet, Åhus, Kristianstad k:n, Skåne
2021. 28 juli, Galterö, Gbg:s sö. skärgård, Vg. samma ex.
2021. 27 juli, Mudderdammen, Torslandaviken, Boh/Vg

Bird Alarm, Club300

Öland
Skåne
Gotland
Blekinge
Halland
Västmanland
Västerbotten
Hälsingland

11
6
5
3
3
3
2
1

Månader

 Jan.  -
 Feb.  -
 Mar.  -
 Apr.  -
Maj.  6
Jun.  5
Jul. 13
Aug. 10
Sep.  1
Okt.  2
 Nov.  -
 Dec.  -

 1978. 1:a

 före 2005.......16
 2005... 3
 2006. -
 2007. 1
 2008. 1
 2009. 1
 2010. -
 2011.. 2
 2012. -
 2013. 1
 2014. 1
 2015. 1
 2016.. 2
 2017. 1
 2018. 1
 2019.. 2
 2020. -tillbaka till vadare