Kejsarörn  Aquila heliaca (12)
Senast:
2019. 3 jan-1 april, På flera lokaler, Skåne, samma ex.
2018. 7 okt-28 nov. På flera lokaler, Skåne

Bird Alarm, Club300

Skåne
Öland
Halland
Västergötland
Hälsingland
Lappland
Norrbotten
Småland
Värmland

10
3
2
2
1
1
1
1
1

Månader

Jan.  2
Feb.  2
Mar.  3
Apr.  3
Maj.  2
Jun.  1
Jul.  3
Aug.  5
Sep.  5
Okt.  6
Nov.  2
Dec.  2

 1933. 1:a

 före 2000........8
 2000. -
 2001. -
 2002. -
 2003. 1
 2004.. 2 1 ex. från 2003
 2005. 1 samma som 2004
 2006. 1 samma som 2004
 2007. 1 samma som 2004
 2008. -
 2009. -
 2010. -
 2011. -
 2012. 1
 2013. -
 2014. 1
 2015. -
 2016. -
 2017. -


tillbaka till rovfåglar