Ormörn  Circaetus gallicus (95)
Senast:
2021. 1-2 sept. på flera lokaler, södra Öland
2020. 11 sept. Angarnsjöängen, Uppland, förbiflygande
2020. 30 aug. Svenstorp - Lilla Svedala, Skåne
2020. 9 aug. mot O Ljungens Camping, Falsterbonäset, Sk.
2020. 24-28 juni, Södra baspunkten, Mörbylånga k:n, Öland
2020. 14-18 maj, Möckelmossen - Vickleby, Öland
2020. 15 maj, mot V Ölands norra udde, Öland, samma ex.?
2020. 7 maj, mot N Knäbäcksdösen, Ravlunda skjutfält, Sk.
2019. 3 okt. Falsterbonäset, Skåne, samma ex?
2019. 21-22 sept. Herrestorp - Falsterbonäset, Skåne

Bird Alarm, Club300

Skåne
Öland
Gotland
Blekinge
Småland
Sörmland
Västergötland
Bohuslän
Värmland
Östergötland
Hälsingland
Närke
Uppland

51
26
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1Möckelmossen, Öland, 2016-05-24

Månader

 Jan.   -
 Feb.   -
 Mar.   -
Apr.   4
Maj. 16
Jun.   7
Jul.   6
Aug. 33
Sep. 32
Okt.   8
 Nov.   -
 Dec.   -

 1918. 1:a

 före 2005.........72
 2005.. 2
 2006... 3
 2007.. 2
 2008. 1
 2009. 1
 2010. -
 2011.. 2
 2012.. 2
 2013. -
 2014. 1
 2015. -
 2016..... 5
 2017.. 2
 2018.. 2


tillbaka till rovfåglar