Större lira  Puffinus gravis (20)
Senast:
2022. 18 aug. rastade till havs V Orust, Bohuslän


Skåne
Halland
Bohuslän
Värmland

11
7
3
1

Månader

Jan.  3
Feb.  1
 Mar.  -
 Apr.  -
 Maj.  -
 Jun.  -
Jul.  2
Aug.  4
Sep.  6
Okt.  1
Nov.  2
Dec.  1

 1953. 1:a

 före 2005........16
 2005. -
 2006. -
 2007. -
 2008. -
 2009. -
 2010. 1
 2011. -
 2012. -
 2013. -
 2014. 1
 2015. -
 2016. 1
 2017. -
 2018. -
 2019. -
 2020. -
 2021. -
 2022. 1
 2023. -

tillbaka till havsfåglar