Uppgifter ur följande böcker och tidskrifter har används

 Fågelguiden. Killian Mullarney, Lars Svensson, Dan Zetterström
 Fågellokaler i Sverige. Lars Svensson, SNF och SOF
 Fågelåret 2022. BirdLife Sverige - SOF, Niklas Aronsson
 Fågelåret 1992 - 2021. SOF, P-G Bentz, Anders Wirdheim
 Fåglar i Sverige. Erik Rosenberg
 Nordens fåglar. L. A. Jägerskiöld & Gustaf Kolthoff
 Skandinavisk Fauna, en handbok för Jägare och Zoologer. Sven Nilsson
 Svenska Jägereförbundets tidskrift
 Svensk Jakt

 Sveriges fåglar. Lennart Risberg. Vår Fågelvärld, supplement nr 14. (1990)
 Sveriges fåglar. Lars Lindell. Vår Fågelvärld, supplement nr 36. (2002)
 Sveriges Natur. Svenska Naturskyddsföreningens tidskrift
 Sällsynta fåglar i Europa. P. Ahlström, P. Colston, I. Lewington
 Sällsynta fåglar i Sverige. Bertil Breife, Erik Hirschfeld, Nils Kjellén, Magnus Ullman
 Upplands fåglar. Rickard Fredriksson, Martin Tjernberg
 Vår fågelvärld. Sveriges Ornitologiska Förenings tidskrift
 Våra fåglar i Norden. Kai Curry-Lindahl m.fl.