Juni

Vitögd dykand
1992. 22 juni, Lindessjön

Dvärgrördrom
1990. 16 juni, Malmön SO Köping

Jungfrutrana
2014. 12-13 juni, Frövisjön, Skultuna s:n

Styltlöpare
1980. 16 juni, Skälby, V Västerås

Ökenpipare
2020. 6 juni, Frövisjön, Skultuna s:n

Sumpvipa
1997. 22-24 juni, Turkiesjön, Seglingsberg

Vitgumpsnäppa
2007. 28-29 juni, Hötjärn, Grängesberg
1999. 29 maj-6 juni, Hötjärn, Grängesberg

Mindre gulbena
2001. 4 juni, Högbymaden, SV Gnien

Präriemås
1982. 28 maj-5 juni, Asköviken, samma fågel som i Mälaren

Dvärguv
1973. 29 maj-20 juli, Ramshyttan, Kilsbergen

Alpseglare
1998. 4 juni, ASSI-Domän, Frövi

Sydnäktergal
1985. 30 maj-25 juni, Lövsta, Asköviken