Maj

Amerikansk bläsand
2004. 3 maj, Rysjön, Kvismare-området

Blåvingad årta
2012. 15-16 maj, Rysjön, Kvismaren
1995. 22-26 maj, Tysslingen

Vitögd dykand
2012. 17 april-6 maj, Rysjön, Kvismaren

Amerikansk kopparand
2002. 4-6 maj, Rysjön, Kvismaren
1997. 7-17 maj, Rysjön

Natthäger
1984. 20 maj, Oset, Örebro
1974. 22-27 maj, Oset, Örebro, samma som vid Velandasjön
1974. 21 maj, Velandasjön, Örebro

Purpurhäger
2003. 11 maj, Oset, Örebro

Bronsibis
2012. 28-29 maj, Rysjön, Kvismaren

Eleonorafalk
1995. 14 maj, Rysjön, Kvismaren

Styltlöpare
2011. 26 maj, Oset - Boglundsängen
1980. 24 maj, Kvismaren

Svartvingad vadarsvala
1997. 24-26 maj, Fiskingemaden, Kvismaren

Ökenpipare
2021. 4-5 maj, Blackstaåns mynning, Tysslingen

Mindre gulbena
2000. 13-14 maj, Västkärr

Orientseglare
2014. 30 maj, Rysjön, Kvismaren, samma som 2013
2014. 10-11 maj, Nyängen, Kvismaren, samma som 2013
2013. 15 maj, Rysjön, Kvismaren, Örebro k:n

Sydnäktergal
2010. 23 maj-4 juli, Gubbhyllan, Kvismaren, Örebro k:n