Januari-April

Amerikansk bläsand
2000. 26-28 april, Norra Tysslingen
2000. 18 april, Fiskingemaden, Kvismaren

Ringand
2016. 20 mars-19 april, Rynningeviken - Rysjön, Kvismaren

Vitögd dykand
2012. 17 april-6 maj, Rysjön, Kvismaren
1981. 3 april, Oset, Örebro, fågeln lär ha funnits kvar på lokalen en tid.

Amerikansk kopparand
1998. 27 april, Oset, Örebro, 2 ex.

Mindre gulbena
2000. 9 april, Södra Tysslingen

Svarthuvad trut
2013. 4-5 jan. Svartåns mynning, Oset