egna sverigekryss: 411

mina kryss: 2022
 
BALTIMORETRUPIAL


26/12


 Här kan du gå direkt
 till förra årets obsar
Denna sajt består av över 3.200 obsar av 217
sällsynta fågelarter, med kartor och tabeller.
Alla arter med mindre än 100 fynd i Sverige.

Dessutom finns c:a 290 obsar av c:a 70 fågelarter
som har setts i Norge, Finland och Danmark.

Obsar 2022 från Bird Alarm Club300
Obsar 2023 från Bird Alarm Club300
Obsar från rapportsystemet Artportalen

Äldre uppgifter är hämtade från
Karl-Eric "Karl X" Gustafssons lista över sällsynta
fåglar i Sverige. I den listan finns också kön/ålder
och litteraturhänvisning till alla obsar.
Listan kan tillhandahållas i excelformat från:
Karl-Eric Gustafsson  kx@telia.com

Om du hittar felaktigheter eller har synpunkter,
maila till:
Göran Lettstrand  goran.lettstrand@telia.com