2020. 28 sept
 2020. 15-28 sept
 2020. 27 sept
 2020. 27 sept
 2020. 26-27 sept
 2020. 25-27 sept
 2020. 26 sept
 2020. 20-21 sept
 2020. 18-20 sept
 2020. 17 sept
 2020. 15 sept
 2020. 1 jan-15 sept
 2020. 11 sept
 2020. 9 sept
 2020. 30 aug
 2020. 23 aug
 2020. 11-22 aug
 2020. 19 aug
 2020. 13 aug
 2020. 10 aug
 2020. 9 aug

 
Sibirisk piplärka, Hanö, Sölvesborg k:n, Blekinge
Ringand, Hullsjön, Västergötland, samma som 2019?
Vitgumpad buskskvätta, Gattulvsviken, Vinga, Västergötland
Sibirisk piplärka, Ut-Fredel, Blidö, Norrtälje k:n, Uppland
Skäggtärna, Fridsnästornet, Draven, Småland, 2 ex.
Bergtajgasångare, Alkärret, Faludden, Gotland
KANADATRUT, Bornholmskajen, Simrishamn, Skåne
Stäppsångare, Vejbystrand, Ängelholm k:n, Skåne
Mindre gulbena, Sjöryd, Dättern, Västergötland
Ormörn, mot NV Vall, Norra Ölmeslätten, Värmland, samma som 11 sept.?
Ormörn, Liebacken, Maglarpsverken, Skåne
Trädgårdsträdkrypare, på flera lokaler, Skåne
Ormörn, Angarnsjöängen, Uppland, förbiflygande, samma som 30 aug.?
Nya fågelbilder i galleriet: Pilgrimsfalk
Ormörn, Svenstorp - Lilla Svedala, Skåne
Balearisk lira, mot S Kråkudden, Hönö, Bohuslän - Vinga, Västergötland
Ringand, Illersjö våtmark, Motala k:n, Östergötland, samma som 2019?
Fältsångare, Falsterbo fyr, Falsterbonäset, Skåne, återfynd från 2018
Svartvingad vadarsvala, Falsterbonäset, Skåne
Stäppörn, mot V Rinnebäck, Kävlinge k:n, Skåne
Ormörn, mot O Ljungens Camping, Falsterbonäset, Skåne