Knuthöjdsmossen, smålommens favoritlokal

Västmanland

från
amerikansk bläsand
till
isabellatörnskata